Dekorativní pozadí stránky

Archiv – Další obory (2022)

Dílčí otázky spojené s nařízením MiCADalší obory
Pavel Amler, Martin Stančík

Dílčí otázky spojené s nařízením MiCA

O návrhu evropského nařízení týkající se trhů s kryptoaktivy jsme psali v některých z našich předchozích článků. Tento ostře sledovaný právní předpis si klade za cíl především zajistit transparentnost při vydávání kryptoaktiv, jednoznačně upravit jejich provoz a organizaci a zároveň zajistit ochranu
Nový evropský „watchdog“ na dohledDalší obory
Pavel Amler, Tomáš Lupač

Nový evropský „watchdog“ na dohled

Nastavení současného právního rámce v oblasti AML a CTF vykazuje určité slabiny, jelikož jeho efektivita se z velké části opírá o implementaci pravidel do národních právních řádů a integraci mezinárodních doporučení do praxe regulačních úřadů. Již v loňském roce byl proto vytvořen širší legislativní
Proč jste zatím v praxi neviděli osvědčení o digitálním úkonu a legalizovaný elektronický podpisDalší obory
Dalibor Kovář, Jakub Dozbaba

Proč jste zatím v praxi neviděli osvědčení o digitálním úkonu a legalizovaný elektronický podpis

Podle § 5 ZPDS mají uživatelé digitálních služeb (občané a firmy) právo na vystavení osvědčení o digitálním úkonu, jinými slovy na záznam jimi učiněného digitálního právního jednání vůči státu. Takto osvědčit úřady musí všechny digitální úkony uvedené v katalogu služeb. A těch jsou už tisíce.
Investiční proces a jeho nástrahy pro startupVenture Capital
Jaroslav Baier, Ján Zbín

Investiční proces a jeho nástrahy pro startup

Investiční proces může mít mnoho kol, které lze s jistou měrou zjednodušení rozdělit na: Pre-Seed, Seed, Série A B, C a tak dále až do nekonečna. To ale rozhodně neznamená, že každý startup musí projít všemi těmito koly. Právě naopak, drtivá většina startupů končí v seedu a dále se pak dostane jen h
Ústavní soud ukončil pochybnosti ohledně ústavnosti úhradové regulace centrových lékůLife Sciences
František Neuwirth, Denisa Fuchsová

Ústavní soud ukončil pochybnosti ohledně ústavnosti úhradové regulace centrových léků

Senátoři ve vztahu k centrovým léků napadli mimo jiné ustanovení § 15 odst. 10 (dnes odst. 11) zákona o veřejném zdravotním pojištění a § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. „megavyhláška“). Centrové léky, tj. léč
Konec soukromých kryptopeněženek?Další obory
Pavel Amler, Tomáš Lupač

Konec soukromých kryptopeněženek?

Návrhy z per evropských legislativců stále častěji cílí na kryptoaktiva a tím i „straší“ zastánce idei decentralizovaných financí a krypto-komunitu jako takovou. Nedávno se pozornost evropských zákonodárců upřela na nová pravidla upravující převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv (Tran
MiCA aneb co bude s BTC?Další obory
Pavel Amler, Tomáš Lupač

MiCA aneb co bude s BTC?

Návrh evropského nařízení týkající se trhů s kryptoaktivy z roku 2019 známý pod zkratkou MiCA („Markets in Crypto-assets“), o kterém jsme psali v jednom z našich předchozích článků, přistál v březnu na stole hospodářského a měnového výboru (ECON). Tento ostře sledovaný právní předpis si klade za cíl
Víte, jak funguje e4ethics?Life Sciences
Kateřina Slavíková, Sabina Skoumalová

Víte, jak funguje e4ethics?

Hodnocení evropských akcí (tj. kongresy, sympozia apod.) organizovaných ve farmaceutickém průmyslu a kontrola souladu těchto akcí se standardy upravenými v Kodexu Evropské federace farmaceutických společností a asociací („EFPIA“) probíhaly léta u členů EFPIA pomocí hodnotící platformy e4ethics, avša