Dekorativní pozadí stránky

Michal Blahovec

Rozsah mojich záujmov a aktivít nekorešponduje s časovými možnosťami. Veľmi rád preto diskutujem o všetkom zaujímavom od práva cez cestovanie až po šport. Ako som zistil od múdrejších hláv, k tým najzaujímavejším témam a veciam v živote sa človek dostane vždy náhodou. A tak to bolo aj s mojou právnou špecializáciou. Moje prvé skúsenosti s regulovanými trhmi sa začali na Amsterdam Law School, kde som išiel primárne študovať európske súťažné právo, avšak súčasťou môjho programu boli aj regulované trhy. Ako presvedčený zástanca voľného trhu a pozitívneho vplyvu konkurencie naň som v tom čase vôbec netušil, že sa raz budem primárne venovať reguláciám, avšak po návrate do praxe v mojom zameraní postupne zvíťazili regulované odvetvia práva, a to najmä oblasť farmaceutického a zdravotníckeho práva.

michal.blahovec@havelpartners.sk
Spolupracoval na článcích