Dekorativní pozadí stránky

Jakub Dozbaba

V kanceláři se věnuji především smluvnímu právu a právu nemovitostnímu. Rád zabrousím i do dalších oblastí soukromého práva anebo autorského právo. Ve volných chvílích trávených mimo kancelář mě můžete zahlédnout na travnatém fotbalovém trávníku nebo na horském výstupu, především pak do slovenských hor. Mimo právo a sport rád cestuji a poznávám zajímavá a neprobádaná místa po Evropě.

jakub.dozbaba@havelpartners.cz
Články autora
Spolupracoval na článcích
Proč jste zatím v praxi neviděli osvědčení o digitálním úkonu a legalizovaný elektronický podpisDalší obory
Dalibor Kovář, Jakub Dozbaba

Proč jste zatím v praxi neviděli osvědčení o digitálním úkonu a legalizovaný elektronický podpis

Podle § 5 ZPDS mají uživatelé digitálních služeb (občané a firmy) právo na vystavení osvědčení o digitálním úkonu, jinými slovy na záznam jimi učiněného digitálního právního jednání vůči státu. Takto osvědčit úřady musí všechny digitální úkony uvedené v katalogu služeb. A těch jsou už tisíce.