Dekorativní pozadí stránky

eDoklady: Opatrný začátek éry digitálních dokladů

eDoklady: Opatrný začátek éry digitálních dokladů

Jste připraveni na občanku v telefonu? Od 20. ledna 2024 si bude konečně možné stáhnout aplikaci eDoklady v App Store či v Google Play a ústřední správní úřady začínají eDoklady povinně akceptovat. Další veřejné i soukromé subjekty budou v povinné akceptaci eDokladů následovat.  

O připravované novele zákona o právu na digitální služby jsme Vás již informovali v našem příspěvku zde. Nyní se celý proces po měsících projednávání posunul a nacházíme se ve finále. Návrh novely, kterým se zavádí eDoklady, obstál i přes řadu připomínek a byl dne 5. ledna 2024 zveřejněn ve Sbírce zákonů.

Novela zavádí právo na využití digitálního stejnopisu průkazu a současně ukládá povinnost orgánům veřejné moci a některým soukromým subjektům umožnit občanům prokázat se tímto digitálním stejnopisem v aplikaci eDoklady. 

Povinnost akceptovat eDoklady bude platit pro ty soukromé subjekty, kterým právní předpis v souvislosti s poskytováním služeb ukládá povinnost ověřovat totožnost jejich klienta či zákazníka. Může jít například o banky, notáře nebo i prodejce tabákových či jiných obdobných produktů

V případě, že orgán veřejné moci nesplní svoji povinnost a neumožní občanům prokázat se digitálním stejnopisem průkazu, půjde takové jednání pravděpodobně posoudit jako nesprávný úřední postup. Naopak odpovědnost soukromých subjektů za nesplnění této povinnosti není řešena například ve formě přestupku a je otázka, jakým způsobem bude povinnost soukromých subjektů vynucována.

Aplikace eDoklady bude sloužit k ověřování totožnosti fyzických osob. Stále ale půjde o ověřování pouze za fyzické účasti všech zainteresovaných osob, tedy držitele eDokladu a ověřující osoby. Aplikace eDoklady proto například neumožňuje on-line přihlašování do portálů veřejné správy. S aplikací eDoklady budeme mít kontrolu nad tím, jaké údaje ověřující osobě předáváme. Pokud bude chtít ověřující osoba zkontrolovat věk, lze jí nasdílet pouze věk (a fotku), nikoliv ale například adresu místa trvalého pobytu

Prozatím se počítá s využitím digitálního stejnopisu občanského průkazu. Do budoucna se však plánuje zpřístupnit v aplikaci i další doklady, jako je například řidičský průkaz.  

Využívání eDokladu nijak neomezuje osoby, aby k prokazování totožnosti nadále využívali i fyzický (plastový) doklad. Bez toho se ostatně neobejdou například při vycestování za hranice, neboť prokazování se eDokladem bude možné pouze v České republice. Tím, že jde o digitální stejnopis průkazu, bude stejně vždy nutné mít alespoň doma „v šuplíku“ platný fyzický doklad.

Jak budou eDoklady fungovat v praxi? 

Do chytrého mobilního telefonu (Android i iOS) si uživatel stáhne aplikaci eDoklady a následně se přihlásí prostřednictvím Identity občana (mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identita, MojeID a další prostředky pro elektronickou identifikaci). 

V eDokladu budou k dispozici veškeré údaje, které obsahuje fyzický doklad včetně fotografie. Přihlašování uživatelů do aplikace eDoklady bude zabezpečeno biometrií (otiskem prstu či naskenováním obličeje) nebo zadáním PIN kódu. 

Stejnou cestou, tedy přes mobilní aplikaci, budou provádět identifikaci i ověřující osoby. Těm se navíc bude hodit například i datová schránka, pomocí které budou moci vytvořit párovací kódy do mobilní aplikace svým spolupracovníkům. 

Pro ověřování na úřadech bude zřízena webová aplikace fungující na stejném principu jako ta mobilní, bude však pro potřeby úředníků dostupnější a praktičtější. 

Kdy to všechno vypukne?

Od 20. ledna 2024 budou povinny umožnit ověřování pomocí eDokladu ústřední správní úřady (jimiž nejsou pouze ministerstva, ale i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo Úřad průmyslového vlastnictví). Od 1. července 2024 to budou i další státní orgány (např. soudy, policie, finanční, katastrální nebo matriční úřady) a kraje a obce s rozšířenou působností. 

Od 1. ledna 2025 bude zavedena povinnost i pro ostatní orgány veřejné moci a soukromé osoby – například zdravotní pojišťovny, banky, notáře atd. Na pozoru by měli být i všichni prodejci alkoholických či tabákových výrobků, osoby povinné dle AML zákona anebo provozovatelé hotelových zařízení

eDoklady jsou prozatímním řešením před plánovaným příchodem evropské peněženky digitální identity, kterou zavádí revize nařízení eIDAS (obě témata jsme popsali například zde).

Podle našeho názoru není zákonná povinnost akceptovat eDoklady pro soukromé osoby žádoucí. Soukromé osoby by se měly připravovat na evropskou peněženku digitální identity, která bude o mnoho komplexnější, prakticky využitelnější a do budoucna eDoklady bezesporu nahradí. Je rovněž k zamyšlení, zda bylo vůbec vhodné včlenit komplexní právní úpravy eDokladů do doposud stručného a jasného zákona o právu na digitální služby.     

Jak Vám můžeme pomoci

Od počátku pečlivě monitorujeme a aktivně předáváme znalosti o tomto tématu z hlediska legislativy a praxe. Naše expertíza a zkušenosti v této oblasti, zejména při zohlednění evropské peněženky digitální identity, nás činí ideálním partnerem pro posouzení vlivu těchto novinek na firemní procesy ve Vaší společnosti.

Zdroje článku

Související články
S sebou už jen digitální občanku?
Dalibor Kovář, František Korbel

S sebou už jen digitální občanku?

Konec ztraceným dokladům při krádeži peněženky nebo po bujarém pátečním večeru by mohl přinést návrh novely zákona na digitální služby. Zavádí totiž možnost prokazování se pomocí takzvaného digitálního stejnopisu průkazu. Projekt české vlády však vyvolává smíšené reakce a pochybnosti o dalším využit
Využití legalizace elektronického podpisu v praxi
Dalibor Kovář, Jakub Dozbaba

Využití legalizace elektronického podpisu v praxi

Digitálně smýšlející společnosti si již uvědomily nebo postupně uvědomují výhody podepisování a vedení dokumentů v elektronické podobě. Tento trend je neodvratitelný a my jsme rádi, že i aktuální právní úprava pomáhá (byť zatím ne úplně) tento trend v praxi realizovat. Od léta minulého roku máte mož