Dekorativní pozadí stránky

Ivo Skolil

Specializuji se na akvizice a prodeje společností, energetické právo, private equity / venture capital, právo obchodních společností, obchodní právo (se zaměřením na závazkové právo) a právní audity a právní due diligence. V oblasti akvizic a prodejů jsem se v posledních letech účastnil několika transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména v odvětvích automobilového a strojírenského průmyslu, energetiky a zemědělství. V oblasti energetiky se zaměřuji na obnovitelné zdroje a nákupy a prodeje výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

ivo.skolil@havelpartners.cz
Články autora
Spolupracoval na článcích