Dekorativní pozadí stránky

Co nás čeká a nemine s evropskou peněženkou digitální identity?

Co nás čeká a nemine s evropskou peněženkou digitální identity?

Evropská peněženka digitální identity, která má občanům EU usnadnit mimo jiné on-line nákupy, podepisování dokumentů kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo správu a sdílení osobních dokumentů, jako jsou řidičské průkazy nebo vysokoškolské diplomy, se opět o krok přiblížila. Na úrovni Evropské unie bylo dosaženo finální dohody nad zněním revize nařízení eIDAS, které pro účely tohoto příspěvku označujeme jako nařízení eIDAS 2.0. Přináší velké změny vedoucí k nadcházející éře digitální ekonomiky, na které by se měli jednotlivci i organizace připravit, jelikož budou poskytovat konkurenční výhodu. A my Vás jimi provedeme. 

Nařízení eIDAS 2.0 představuje zásadní novinku v oblasti digitalizace a bude mít vliv na nás všechny – na jednotlivce i organizace včetně subjektů veřejné správy. Po očekávaném formálním schválením aktuálního návrhu na začátku roku 2024 a uplynutím příslušných implementačních lhůt, se eIDAS 2.0, resp. minimálně evropská peněženka digitální identity („Peněženka“), stane neodmyslitelnou součástí našich životů. 

Pro ty organizace, které se na nařízení připraví, se otevírají dveře k zajímavé konkurenční výhodě. Naopak organizace, které jej nezohlední, by mohly minimálně narazit na obtíže při udržení své pozice na trhu.

Koncepční změny  

Podobně jako dosavadní nařízení eIDAS, se dá nařízení EIDAS 2.0 členit na dvě v zásadě samostatné oblasti. První oblastí je elektronická identifikace umožňující uživatelům prokázat a ověřit svou identitu v digitálním prostředí. Druhou jsou služby vytvářející důvěru, tato oblast zahrnuje například oddíly – elektronický podpis, elektronické pečetě nebo elektronická časová razítka.

Nové nařízení přináší změny zejména v oblasti elektronické identifikace, a to zavedením Peněženky. Ta je navržena primárně jako aplikace do mobilního telefonu, kterou budeme moci používat vůči soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům. Do Peněženky si budeme moci nahrávat v zásadě veškeré údaje vztahující se k naší osobě – vysokoškolský diplom, lékařský předpis, nebo lístky na společenské události či letenky vázané na naše jméno. Právě na použití této aplikace v praxi se zaměříme v našem příštím příspěvku z chystané série článků zde na blogu. 

Nařízení eIDAS 2.0 sice nepřináší koncepční změny u služeb vytvářejících důvěru, ale to že nepřináší koncepční změny, neznamená, že by k žádným změnám nedocházelo. Zavádí například elektronické potvrzování atributů, služby elektronické archivace, elektronické účetní knihy a správu prostředků pro dálkové vytváření elektronických podpisů a pečetí. Těmto novinkám se také budeme blíže věnovat v rámci naší chystané série. 

Pozitivní dopad na každodenní život

Nařízení eIDAS 2.0 přináší možnost bezproblémového přístupu k digitálním službám po celé EU, což zjednoduší a zabezpečí v zásadě veškeré on-line transakce[1]. Peněženka umožní občanům EU prokázat jejich identitu s nejvyšší úrovni záruky on-line i off-line. 

Peněženka bude hrát klíčovou roli v různých aspektech našeho každodenního života, jako jsou on-line nákupy, podepisování dokumentů kvalifikovaným elektronickým podpisem anebo správa a sdílení osobních dokumentů, jako jsou řidičské průkazy nebo vysokoškolské diplomy.

Důležitost nařízení

Peněženka změní dosavadní pojetí elektronické identifikace v EU, čímž se neodmyslitelně změní i dosavadní fungování digitální ekonomiky. 

Prodejní potenciál soukromoprávních subjektů na úrovni celé EU

Například při on-line nákupech bude zákazník schopen okamžitě poskytnout údaje o své osobě – kromě jména a příjmení, například i věk, nebo požadované místo doručení. Provozovatelé e-shopů nebudou nuceni požadovat vyplňování klasických formulářů a mohou mít jistotu, že veškeré zákazníkem předkládané údaje jsou správné. Tímto způsobem se zákazník může snadno a bezpečně přihlašovat napříč různými e-shopy v EU. Zákazník by měl být i schopen prostřednictvím Peněženky zaplatit za zboží.

Využívání kvalifikovaného elektronického podpisu

Prostřednictvím Peněženky budeme moci rovněž podepisovat elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisem[2]. Jde přitom o nejvyšší úroveň elektronického podpisu, který je ve smyslu nařízení eIDAS 2.0 považován za podpis rovnocenný vlastnoručnímu podpisu. Používání kvalifikovaného elektronického podpisu zvyšuje důvěru mezi obchodními partnery a spotřebiteli v EU a je klíčovým prvkem pro budování digitální ekonomiky. 

V ČR může hrát kvalifikovaný elektronický podpis roli i při masivnějším využívání zákonné možnosti elektronického nahrazení požadavku na úředně ověřený podpis dle zákona o právu na digitální služby. O tom jsme psali zde.  

Snížení nákladů a efektivnější podnikání

Peněženka má díky možnosti automatizace řady procesů potenciál výrazně snížit náklady organizací a celkově zefektivnit jejich podnikání. Jedním z příkladů může být zjednodušení procesu náboru nového zaměstnance. Prostřednictvím Peněženky bude možné novému zaměstnavateli důvěryhodně a zcela spolehlivě i na dálku zpřístupnit veškeré relevantní informace pouze na pár kliknutí. Půjde zejména o identifikační údaje zaměstnance, vysokoškolský diplom, jinou odbornou kvalifikaci, potvrzení o bezúhonnosti, potvrzení od lékaře, číslo bankovního účtu a další. 

Kdy změny začnou platit

Finální verze nařízení eIDAS 2.0 by měla být legislativně schválena a publikována v Úředním věstníku EU v úvodu roku 2024. Poté následují implementační lhůty, které určí, kdy přesně budou změny v praxi povinné. 

Očekává se, že k širokému nasazení Peněženky dojde v průběhu roku 2026. Vzhledem k rozsahu a dopadu těchto inovací je nezbytné, aby se organizace již nyní začaly proaktivně přizpůsobovat novým postupům a technologiím tak, aby byly připraveny na nadcházející éru digitální ekonomiky a obstály na jednotném digitálním trhu EU.

Jak Vám můžeme pomoci

Od samého počátku toto téma detailně sledujeme a aktivně ho i přednášíme a edukujeme veřejný prostor z legislativního, praktického a technického pohledu. Věříme, že díky našim znalostem a zkušenostem můžeme být ideálním partnerem při implementaci a integraci nových digitálních řešení do Vašich firemních procesů. Díky našim zkušenostem Vám nabízíme plně přizpůsobené konzultace a špičkovou právní a daňovou podporu při přechodu na nový systém evropské digitální identity. 

Zůstaňte na příjmu, protože v navazujících příspěvcích naší série se podrobněji zaměříme na specifické aspekty nařízení eIDAS 2.0 včetně konkrétních vlastností Peněženky, její využití v praxi a nových služeb vytvářejících důvěru.

  • [1] – Zveřejněná tisková zpráva např. upřesňuje, že půjde nahlásit možné porušení ochrany osobních údajů uživatele Peněženky.
  • [2] – Zveřejněná tisková zpráva např. upřesňuje, že by fyzické osoby pro své soukromé účely, měly podepisovat bezplatně.
Související články
Jak se mění regulace cloudu v roce 2024?
Dalibor Kovář, Pavel Amler, Jakub Klodwig

Jak se mění regulace cloudu v roce 2024?

Používáte nebo poskytujete služby v oblasti cloudových technologií? Měli byste zbystřit, jelikož rok 2024 přináší řadu legislativních změn.  Evropská certifikace je za dveřmi, orgány veřejné správy čeká ukončení spolupráce s neověřenými provozovateli cloudových služeb a také soukromí poskytovatelé n
S sebou už jen digitální občanku?
Dalibor Kovář, František Korbel

S sebou už jen digitální občanku?

Konec ztraceným dokladům při krádeži peněženky nebo po bujarém pátečním večeru by mohl přinést návrh novely zákona na digitální služby. Zavádí totiž možnost prokazování se pomocí takzvaného digitálního stejnopisu průkazu. Projekt české vlády však vyvolává smíšené reakce a pochybnosti o dalším využit
Využití legalizace elektronického podpisu v praxi
Dalibor Kovář, Jakub Dozbaba

Využití legalizace elektronického podpisu v praxi

Digitálně smýšlející společnosti si již uvědomily nebo postupně uvědomují výhody podepisování a vedení dokumentů v elektronické podobě. Tento trend je neodvratitelný a my jsme rádi, že i aktuální právní úprava pomáhá (byť zatím ne úplně) tento trend v praxi realizovat. Od léta minulého roku máte mož