Dekorativní pozadí stránky

Martina Rievajová

Názov publikácie „Can machine think?“ od uznávaného vedca Alana Turinga a prvé stretnutie s robotom Pepperom vo mne rozdúchali celoživotnú vášeň k technologickým výzvam, ktoré obdobne ako akýkoľvek iný aspekt ľudského života, sa nezaobíde bez oneskorenej štátnej regulácie, ktorá podnecuje právnu kreativitu v neregulovanom odvetví. Právo informačných technológií, s čím je nerozlučne spojené právo duševného vlastníctva a ochrana osobných údajov, sú mojou každodennou výzvou, ktorá s každým novým prípadom posilňuje moju zvedavosť a smäd po nových informáciách z tejto neprebádanej oblasti.

martina.rievajova@havelpartners.sk
Spolupracoval na článcích
Zákaz označování rostlinných potravin za alternativu k živočišným potravinám: koho vlastně české a slovenské orgány chrání?Life Sciences
Kateřina Slavíková, Martina Rievajová, Sabina Skoumalová

Zákaz označování rostlinných potravin za alternativu k živočišným potravinám: koho vlastně české a slovenské orgány chrání?

(Staro)nový výklad evropské legislativy ve věci označování rostlinných potravin názvy živočišných produktů je dle dostupných informací v Čechách a na Slovensku mnohem přísnější než v ostatních zemích Evropské unie. Deklarovaný účel, kterým má být ochrana spotřebitele, je přitom v některých případech