Dekorativní pozadí stránky

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení

Nedeľa 17. januára 2021, 18:00 hod.

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 30 sa predlžuje zákaz vychádzania pre územie Slovenskej republiky do 7. februára 2021.

Vláda Slovenskej republiky tiež na tlačovej besede dňa 17. januára 2021 vyhlásila plošný screening v čase od 18. januára 2021 do 26. januára 2021. V rámci plošného screeningu sa obyvatelia Slovenskej republiky môžu dať otestovať antigénovými alebo RT - PCR testami na ochorenie COVID – 19 na odbernom mieste. Zmienené testovanie je odporúčané Vládou SR.

Na základe výsledkov plošného screeningu sa od 27. januára 2021, ak sa celonárodne potvrdí 7 za sebou nasledujúcich kalendárnych dní pokles počtu hospitalizovaných pod hodnotu 2 500, tak sa okresy vzhľadom na platné opatrenia rozdelia na dve skupiny.

Pre skupinu 37 okresov (Bratislava a Košice sú posudzované každé ako jeden okres), ktoré v rámci plošného screeningu vykážu vyššiu mieru pozitivity, ako zvyšných 36 okresov, platí do 7. februára 2021 zákaz vychádzania s nasledujúcimi výnimkami.

V čase od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 sú obyvatelia okresov s vyššou mierou pozitivity oprávnení opustiť svoje bydlisko len s potvrdením o negatívnom výsledku RT – PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19 vykonaného od 18. januára 2021 do 26. januára 2021, alebo potvrdením, že osoba prekonala ochorenie COVID – 19 nie starším ako 3 mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID- 19 aj druhou dávkou vakcíny, a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, a to v týchto prípadoch:

 • cesty do a zo zamestnania, a to len v prípade zamestnancov, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať formou home office (práce z domu). V tomto prípade je potrebné, aby zamestnávatelia vydali svojim zamestnancom potvrdenie preukazujúce túto výnimku. Rovnako v prípade cesty na výkon podnikateľskej a inej činnosti, ak záležitosť nie je možné vyriešiť formou home office,
 • cesty do čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, servisu bicyklov, motorových vozidiel, do služby STK, opravu obuvi či komunikačnej techniky (oprava mobilov),
 • cesty na hromadné podujatie, ktorého prevádzku alebo organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR,
 • cesty na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto e-shopov, ale aj výdajné miesto iných obchodov,
 • cesty za účelom vycestovania a navrátenia sa zo zahraničia,
 • cesty za účelom pobytu v prírode a individuálneho športu v prírode, a to len v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc, len v rámci územia mesta,
 • cesty žiaka druhého stupňa základnej školy alebo žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia, toto platí aj pre sprievod takéhoto žiaka alebo poslucháča,
 • cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný na diaľku (prostredníctvom pošty, diaľkovej komunikácie).

V čase od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 sú obyvatelia okresov s vyššou mierou pozitivity oprávnení opustiť svoje bydlisko len s potvrdením o negatívnom výsledku RT – PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19 vykonaného od 27. januára 2021, alebo potvrdením, že osoba prekonala ochorenie COVID – 19 nie starším ako 3 mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID- 19 aj druhou dávkou vakcíny, a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, a to v týchto prípadoch:

 • cesty do a zo zamestnania, a to len v prípade zamestnancov, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať formou home office (práce z domu). V tomto prípade je potrebné, aby zamestnávatelia vydali svojim zamestnancom potvrdenie preukazujúce túto výnimku. Rovnako v prípade cesty na výkon podnikateľskej a inej činnosti, ak záležitosť nie je možné vyriešiť formou home office,
 • cesty do čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, servisu bicyklov, motorových vozidiel, do služby STK, opravu obuvi či komunikačnej techniky (oprava mobilov),
 • cesty na hromadné podujatie, ktorého prevádzku alebo organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR,
 • cesty na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto e-shopov, ale aj výdajné miesto iných obchodov,
 • cesty za účelom vycestovania a navrátenia sa zo zahraničia,
 • cesty za účelom pobytu v prírode a individuálneho športu v prírode, a to len v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc, len v rámci územia mesta,
 • cesty žiaka druhého stupňa základnej školy alebo žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia, toto platí aj pre sprievod takéhoto žiaka alebo poslucháča,
 • cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný na diaľku (prostredníctvom pošty, diaľkovej komunikácie).

 

Od 27. januára 2021 do 7. februára 2021 sú obyvatelia týchto okresov (s vyššou mierou pozitivity) oprávnení opustiť svoje bydlisko, bez preukázania sa negatívnym výsledkom RT – PCR testu a antigénového testu na ochorenie COVID – 19, potvrdením o prekonaní ochorenia či o podaní druhej dávky vakcíny, len v týchto prípadoch:

 • cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska (nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá),
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie, preventívna prehliadka, dohodnutý termín u lekára), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cesty do lekárne,
 • cestu na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID- 19,
 • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krst,
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu,
 • cesty za účelom starostlivosti o domáce zviera (pes a mačka) do 1000 metrov od bydliska a starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 • cesty dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov (jasle) a materskej školy, ako aj sprevádzanie dieťaťa do takýchto zariadení,
 • cesty žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
 • cesty dieťaťa a jeho rodiča alebo blízkej osoby k inej osobe, ktorá má právo styku s dieťaťom, vykonanie striedavej starostlivosti o dieťa, a pod,
 • osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do a zo zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotnú prechádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti,
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaním v súvislosti s úkonom v trestnom konaní (napr. výsluch obvineného, svedka),
 • cestu na pojednávanie alebo verejné zasadnutie (napr. pojednávanie súdu).

 

Pre skupinu 36 okresov, ktoré v rámci plošného screeningu (18. 1. 2021- 26. 1. 2021) vykázali menšiu mieru pozitivity, ako ostatné okresy, končí zákaz vychádzania obdobne 7. februára 2021. Avšak v čase od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 sú obyvatelia týchto okresov v rámci zákazu vychádzania oprávnení opustiť miesto svojho pobytu bez preukazovania sa negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT - PCR testu, potvrdenia o prekonaní ochorenia alebo o podaní druhej dávky vakcíny, a to v týchto prípadoch:

 • cesty do a zo zamestnania, a to len v prípade zamestnancov, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať formou home office (práce z domu). V tomto prípade je potrebné, aby zamestnávatelia vydali svojim zamestnancom potvrdenie preukazujúce túto výnimku. Rovnako v prípade cesty na výkon podnikateľskej a inej činnosti, ak záležitosť nie je možné vyriešiť formou home office,
 • cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska (nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá, pohonných látok, novín, očnej optiky, banka, poisťovňa, servis bicyklov, oprava obuvi, a ďalšie),
 • cesty na hromadné podujatie, ktorého prevádzku alebo organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR,
 • cesty na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto e-shopov, ale aj výdajné miesto iných obchodov,
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie, preventívna prehliadka, dohodnutý termín u lekára), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cesty do lekárne,
 • cestu na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID- 19,
 • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krst,
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu,
 • cesty za účelom starostlivosti o domáce zviera (pes a mačka) do 1000 metrov od bydliska a starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 • cesty za účelom vycestovania a navrátenia sa zo zahraničia,
 • cesty za účelom pobytu v prírode a individuálneho športu v prírode, a to len v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc, len v rámci územia mesta,
 • cesty dieťaťa a jeho rodiča alebo blízkej osoby k inej osobe, ktorá má právo styku s dieťaťom, vykonanie striedavej starostlivosti o dieťa, a pod,
 • cesty dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov (jasle) a materskej školy, ako aj sprevádzanie dieťaťa do takýchto zariadení,
 • cesty dieťaťa, žiaka a poslucháča do a zo školy alebo školského zariadenia, ako aj sprevádzanie dieťaťa do školy či zariadenia,
 • zdravotnú prechádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti,
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaním v súvislosti s úkonom v trestnom konaní (napr. výsluch obvineného, svedka),
 • cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný na diaľku (prostredníctvom pošty, diaľkovej komunikácie),
 • cestu na pojednávanie alebo verejné zasadnutie (napr. pojednávanie súdu).

 

Úplné znenie prijatého Uznesenia Vlády SR nájdete tu.

 

Štvrtok 31. decembra, 2020,  19:00 hod.

V posledný deň roku 2020 bolo Vládou Slovenskej republiky prijaté Uznesenie č. 453/2020, na základe ktorého bol opätovne predĺžený zákaz vychádzania a obmedzené výnimky z tohto zákazu („tvrdý lockdown“).

Zákaz vychádzania bude trvať od 1. januára 2021 od 5:00 hod. do 1:00 hod. nasledujúceho dňa, a to až do 24. januára 2021.

Počas zákazu vychádzania sú osoby nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky oprávnené opustiť svoje bydlisko len za účelom (zoznam výnimiek):

 • cesty do a zo zamestnania, a to len v prípade zamestnancov, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať formou home office (práce z domu). V tomto prípade je potrebné, aby zamestnávatelia vydali svojim zamestnancom potvrdenie preukazujúce túto výnimku. Rovnako v prípade cesty na výkon podnikateľskej a inej činnosti, ak záležitosť nie je možné vyriešiť formou home office,
 • cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska (nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá, pohonných látok, novín, očnej optiky, banka, poisťovňa, servis bicyklov, a ďalšie),
 • cesty na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto e-shopov, ale aj výdajné miesto iných obchodov,
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie, preventívna prehliadka, dohodnutý termín u lekára), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cesty do lekárne,
 • cestu na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krst,
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu,
 • cesty za účelom starostlivosti o domáce zviera (pes a mačka) do 1000 m od bydliska a starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 • cesty za účelom návštevy spriaznenej domácnosti, ktorá sa od začiatku zákazu vychádzania (19.12.2020) nestretla s členmi inej domácnosti. Podmienkou je, že túto domácnosť nemohla od začiatku zákazu vychádzania navštíviť iná osoba, ako aj že navštevujúca domácnosť nebola predtým na návšteve u inej domácnosti,
 • cesty za účelom vycestovania a navrátenia sa zo zahraničia,
 • cesty za účelom pobytu v prírode a individuálneho športu v prírode, a to len v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc, len v rámci územia mesta,
 • cesty dieťaťa a jeho rodiča alebo blízkej osoby k inej osobe, ktorá má právo styku s dieťaťom, vykonanie striedavej starostlivosti o dieťa, a pod,
 • cesty späť z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu (chaty), a to len členovia jednej domácnosti alebo spolu s členmi spriaznenej domácnosti,
 • cesty dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov (jasle) a materskej školy, ako aj sprevádzanie dieťaťa do takýchto zariadení,
 • cesty dieťaťa do a zo školy alebo školského zariadenia, ako aj sprevádzanie dieťaťa do školy či zariadenia,
 • cesty osoby bez domova do zariadenia sociálnych služieb a služieb pomoci.

Kompletné znenie Uznesenia Vlády SR nájdete tu.

 

Na základe Vyhlášky č. 77 Úradu verejného zdravotníctva došlo tiež k obmedzeniu činnosti:

 • prevádzkovateľov vlekov a lanoviek, ktorí od 1. januára nie sú oprávnení umožniť návštevníkom cestu lanovkou, vlekom či iné s tým spojené služby,
 • prevádzkovateľov hotelov a ubytovacích zariadení, ktorí sú oprávnení umožniť len už ubytovaním hosťom (začiatok ubytovania pred 1.1.2021), aby ukončili svoj pobyt riadne do 10. januára 2021. Ubytovanie hostí po tomto termíne je zakázané.

Kompletné znenie Vyhlášky nájdete tu.

 

Utorok 29. decembra, 2020, 16:00 hod.

Dňa 29. decembra 2020 bol Uznesením č. 427/2020 Vlády Slovenskej republiky predĺžený núdzový stav o ďalších 40 dní.

Uznesením Vlády SR bol predĺžený aj zákaz vychádzania, ktorý sa mal skončiť 29. decembra 2020. Zákaz vychádzania bude trvať ďalej od 30. decembra 2020 od 5 hod. do 10. januára 2021.

Okrem predĺženia zákazu vychádzania sa aktualizoval aj zoznam výnimiek, pri ktorých možno opustiť svoje bydlisko. Nižšie uvádzame celkový zoznam výnimiek zo zákazu vychádzania:

 • cestu do a zo zamestnania, cestu na výkon podnikateľskej činnosti či inej obdobnej činnosti,
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska (nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá, pohonných látok, novín, očnej optiky, banka, poisťovňa, servis bicyklov, a ďalšie),
 • cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto e-shopov, ale aj výdajné miesto iných obchodov,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie, preventívna prehliadka, dohodnutý termín u lekára), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cestu do lekárne,
 • cestu na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krst,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu,
 • cestu za účelom starostlivosti o domáce (pes a mačka) a hospodárske zvieratá,
 • cestu za účelom návštevy spriaznenej domácnosti, ktorá sa od začiatku zákazu vychádzania (19.12.2020) nestretla s členmi inej domácnosti. Podmienkou je, že túto domácnosť nemohla od začiatku zákazu vychádzania navštíviť iná osoba, ako aj že navštevujúca domácnosť nebola predtým na návšteve u inej domácnosti,
 • cestu za účelom vycestovania a navrátenia sa zo zahraničia,
 • cestu za účelom bohoslužby alebo iného náboženského úkonu,
 • cestu za účelom pobytu v prírode a individuálneho športu v prírode (lyžovanie),
 • cestu dieťaťa a jeho rodiča alebo blízkej osoby k inej osobe, ktorá má právo styku s dieťaťom, vykonanie striedavej starostlivosti o dieťa, a pod.
 • cestu za účelom rekreácie do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu (chaty), a to len členovia jednej domácnosti alebo spolu s členmi spriaznenej domácnosti,
 • cestu do alebo zo zariadenia sociálnych služieb (domov dôchodcov), pokiaľ sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR na ochorenie COVID-19 testu nie starším ako 72 hodín, alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,
 • cestu dieťaťa alebo rodiča či rodinného príslušníka dieťaťa alebo inej blízkej osoby dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti na základe rozhodnutia súdu (napr. „polepšovne“, detské domovy),
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov (jasle) a materskej školy, ako aj sprevádzanie dieťaťa do takýchto zariadení,
 • cestu dieťaťa do a zo školy alebo školského zariadenia, ako aj sprevádzanie dieťaťa do školy či zariadenia,
 • cestu osoby bez domova do zariadenia sociálnych služieb a služieb pomoci.

 

Celé znenie Uznesenia Vlády SR nájdete tu.

 

Streda 17. decembra, 2020, 18:00 hod.

Dňa 17. decembra 2020 boli Úradom verejného zdravotníctva prijaté Vyhlášky upravujúce vybrané podmienky zákazu vychádzania, ktorý bude platiť od 19. decembra 2020 až do 29. decembra 2020.

Od 19. decembra 2020 dochádza k uzatvoreniu maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby. Vyhláška stanovuje napríklad tieto výnimky, ktoré môžu ostať otvorené za dodržania hygienických podmienok:

 • predajne  potravín (v dňoch 24. 12. 2020 a 31. 12. 2020 sú skrátené hodiny vyhradené pre seniorov od 9 hod. do 10 hod.),
 • predajne drogérie,
 • lekárne, predajne zdravotníckych pomôcok, optiky,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne krmiva pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku (cez e-shop), zásielkový predaj tovaru na diaľku, balíkomaty, boxy na zásielky,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky (oprava mobilných telefónov)
 • taxislužby, avšak za podmienok:
  •  vodič má prekryté ústa a nos,
  •  vodič čistí vozidlo po každom zákazníkovi,
  •  pre max. 2 cestujúcich sediacich v zadnej časti vozidla,
 • ďalšie (kompletný zoznam nájdete tu)

Prevádzkovatelia obchodných domov a centier sú povinní zabezpečiť, aby:

 • boli otvorené len povolené maloobchodné prevádzky a služby,
 • priestory boli vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, pri vstupe je meraná teplota návštevníkov,
 • sa každú hodinu vykonávala dezinfekcia priestorov,
 • bolo zakázané konzumovať v priestoroch obchodných domov a centier nápoje a pokrmy,
 • bolo zabezpečené, aby gastroprevádzky nachádzajúce sa v nákupnom centre, dome, vydávali pokrmy a nápoje len v zabalenom stave.

Prevádzkovatelia lanových dráh a vlekov sú povinní zabezpečiť, aby:

 • bola stanovená maximálna kapacita kabínkovej lanovky na jednu osobu, alebo členov jednej domácnosti,
 • každá osoba sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID vo forme RT – PCR  alebo antigénových testom nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia (neplatí pre deti do 10 rokov), a prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať uvedené doklady,
 • zamestnanci prevádzkovateľa musia mať prekryté nos aj ústa, každú hodinu dezinfikovať priestory, a zabezpečiť, aby boli dostupné tekuté mydlo a papierové obrúsky.

Prevádzkovatelia hotelov a ubytovacích zariadení sú povinní zabezpečiť nasledovné opatrenia:

 • každá osoba sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 vo forme RT – PCR  alebo antigénovým testom nie starším ako 72 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia (neplatí pre deti do 10 rokov), a prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať uvedené doklady,
 • zamestnanci prevádzkovateľa musia mať prekryté nos aj ústa, každú hodinu dezinfikovať priestory, a zabezpečiť, aby boli dostupné tekuté mydlo a papierové obrúsky.

Osoby vydávajúce tovar (e-shopy) sú povinné zabezpečiť, aby:

 • osoby čakajúce na výdaj tovaru boli od seba vzdialené min. 2 metre (neplatí pre členov spoločnej domácnosti),
 • bol vstup umožnený len osobám s prekrytým nosom a ústami,
 • ak sa tovar vydáva vnútri prevádzky (vnútri obchodu):
  •  aby bol v miestnosti len jeden zákazník,
  •  pri vchode bola poskytovaná dezinfekcia alebo jednorazové rukavice,
  •  aby boli priestory vetrané a dezinfikované v častých intervaloch.

S účinnosťou od 19. 12. 2020 (sobota) platí tiež zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy; výnimky z tohto zákazu a ďalšie opatrenia pre hromadné podujatia sú uvedené TU (strany 18 a 19).

Návštevy v zdravotníckych zariadení a zariadeniach sociálnych služieb (domovy dôchodcov) sú od 21. decembra 2020 zakázané, okrem výnimiek:

 • kňazov vykonávajúcich sviatosť pomazania umierajúcim a ťažko chorým,
 • návštev u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna (hospicová) starostlivosť, sú zomierajúci alebo ťažko chorí,

návštevy, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID vo forme RT – PCR nie starším ako 72 hodín, antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia. 

 

Streda 16. decembra, 2020, 16:30 hod.

S účinnosťou od 19. decembra 2020, od 5 hod. ráno do 1 hod. nasledujúceho dňa, a to až do 29. decembra 2020 je pre celé územie Slovenskej republiky vyhlásený zákaz vychádzania.

Zároveň Vláda Slovenskej republiky prijala nasledujúce výnimky, a preto sa zákaz vychádzania nevzťahuje na:

 • cestu do a zo zamestnania, cestu na výkon podnikateľskej činnosti či inej obdobnej činnosti,
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska (nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá, pohonných látok, novín, očnej optiky, banka, poisťovňa, servis bicyklov,...),
 • cestu za účelom kúpy vianočného živého stromčeka alebo živej ryby v predajni v exteriéri,
 • cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto e-shopov, ale aj výdajné miesto iných obchodov,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie, preventívna prehliadka, dohodnutý termín u lekára), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cestu do lekárne,
 • cestu na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krst,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu,
 • cestu za účelom starostlivosti o domáce (pes a mačka) a hospodárske zvieratá,
 • cestu za účelom návštevy inej spriaznenej domácnosti. Podmienkou je, že túto domácnosť nemohla od začiatku zákazu vychádzania navštíviť iná osoba, ako aj že navštevujúca domácnosť nebola predtým na návšteve u inej domácnosti,
 • cestu za účelom vycestovania a navrátenia sa zo zahraničia,
 • cestu za účelom bohoslužby alebo iného náboženského úkonu,
 • cestu za účelom pobytu v prírode a individuálneho športu v prírode (lyžovanie),
 • cestu dieťaťa a jeho rodiča alebo blízkej osoby k inej osobe, ktorá má právo styku s dieťaťom, vykonanie striedavej starostlivosti o dieťa, a pod.
 • cestu za účelom rekreácie do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu (chaty), a to len členovia jednej domácnosti alebo spolu s členmi spriaznenej domácnosti,
 • cestu do alebo zo zariadenia sociálnych služieb (domov dôchodcov), pokiaľ sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR na ochorenie COVID-19 testu nie starším ako 72 hodín, alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,
 • cestu dieťaťa alebo rodiča či rodinného príslušníka dieťaťa alebo inej blízkej osoby dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti na základe rozhodnutia súdu (napr. „polepšovne“, detské domovy),

Vianočné školské prázdniny pre žiakov materských škôl, základných škôl a stredných škôl budú trvať od 21. decembra 2020 do 8. januára 2020.

Úplné znenie uznesenia č. 880/2020, ktorým sa prijímajú vyššie uvedené opatrenia nájdete tu.

 

Streda 9. decembra, 2020, 17:30 hod.

Dňa 9. decembra 2020 bola vydaná vyhláška č. 34 Úradu verejného zdravotníctva SR, na základe ktorej sa sprísňujú protipandemické opatrenia, a to v dvoch fázach:

S účinnosťou od 11. decembra 2020:

 • sa uzatvárajú prevádzky verejného stravovania, okrem prevádzok, ktoré vydávajú jedlo a nápoje zabalené so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby. Zakazuje sa teda, aby reštaurácie, bary a kaviarne podávali jedlo a nápoje na terasách,
 • sa môže vykonávať výučba kurzov v autoškolách aj dištančnou formou (možné to bolo aj predtým, tentokrát to však vyslovene uvádza právny predpis).

 

S účinnosťou od 14. decembra 2020:

 • sú všetci prevádzkovatelia lanových dráh a vlekov povinní zabezpečiť, aby:
  • v kabíne lanovky bol max 1 človek, resp. členovia domácnosti,
  • sa každý návštevník preukázal negatívnym výsledkom RT- PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Takáto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov,
  • zamestnanci mali prekryté nos aj ústa, pravidelne čistili zariadenia (každú hodinu) a aby boli prevádzky vybavené tekutým mydlom.

 

 • poskytovatelia hotelových, turistických a ostatných krátkodobých ubytovacích služieb povinní zabezpečiť, aby:
  • sa každý návštevník preukázal negatívnym výsledkom RT- PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Takáto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov,
  • platil a dodržiaval sa zákaz konzumácie pokrmov a nápojov v spoločných priestoroch,
  • mali zamestnanci prekryté ústa a nos, zvýšila sa frekvencia upratovania a prevádzka bola vybavená tekutým mydlom.

Okrem opatrení, ktoré upravuje vyššie uvedená vyhláška, boli na tlačovej konferencii Vlády SR avizované nasledujúce opatrenia:

 • od 21. decembra 2020 by malo dôjsť k zatvoreniu obchodov s výnimkou potravín, lekární, drogérií, a pod.; opatrenie by malo platiť 3 týždne,
 • od 21. decembra 2020 by mali začať školské prázdniny,
 • od 28. decembra 2020 by sa malo spustiť pravidelné testovanie v podnikoch nad 500 zamestnancov.

Tieto opatrenia neboli do vydania tohto blogu prijaté vo forme záväzného právneho predpisu.

Situáciu budeme pozorne sledovať a o ďalších prijatých opatreniach Vás budeme aj naďalej informovať.

 

piatok 13. novembra 2020, 15:00 hod.

Dňa 15. 11. 2020 skončil zákaz vychádzania, ktorý pre územie Slovenskej republiky platil do 14. 11. 2020.

S účinnosťou od 15. novembra 2020 bol Vládou Slovenskej republiky predlžený núdzový stav na obdobie ďalších 45 dní pre celé územie Slovenskej republiky, pričom v rámci vyhláseného núdzového stavu bol predlžený aj zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Zmeny režimu na hraniciach. Všetky osoby, ktoré od 16. novembra 2020 od 7:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní:

 •  navštívili tzv. „červené“ krajiny[1] (v rámci EÚ) musia zostať v domácej izolácií, pokiaľ sa pri prechode hranicami nepreukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.  Domáca izolácia  sa pre tieto osoby končí:
  • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
  • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
  • u detí do troch rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
 • navštívili tzv. „červené“ tretie krajiny (ktoré nie sú členom EÚ), povinnosť zostať v domácej izolácií platí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a u detí do troch rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie do ukončenia povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti,

 

Pravidlá pre osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu ich práce (tzv. pendleri), sa nemenia. Tieto osoby sú oprávnené prechádzať cez hranice Slovenskej republiky, avšak musia sa vedieť preukázať potvrdením o výkone práce.

 

S účinnosťou od 16. novembra 2020 dochádza aj k obnoveniu činnosti niektorých prevádzok, ustanovizní, a podujatí a to za nasledujúcich podmienok:

 • umelé kúpaliská (maximálna kapacita je 6 zákazníkov, 1 zákazník na 15m2, ďalšie hygienické opatrenia),
 • služby wellnes (obmedzenie kapacity a dodatočné hygienické požiadavky),
 • fitness centrá (maximálna kapacita je 6 zákazníkov, 1 zákazník na 15 m2),
 • kiná, divadlá, hudobné alebo iné umelecké predstavenia (1 návštevník na 15m2, iba sediace obecenstvo, pri spôsobe sedia šachovnicovo alebo v každom druhom rade, zákaz konzumácie občerstvenia),
 • kostoly (veriaci musia počas služieb božích/omší sedieť, a to tak, že medzi jednotlivými sediacimi ostane 1 miesto voľné),
 • vybrané športové podujatia bez divákov (Slovenská hokejová liga, II. futbalová liga).

Ostatné obmedzená týkajúce sa iných prevádzok ostávajú naďalej v platnosti.

 

streda 4. novembra 2020, 15:00 hod.

S účinnosťou od 5. novembra 2020 bol Vládou Slovenskej republiky pre celé územie Slovenskej republiky opätovne predlžený zákaz vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 5 hod. ráno do 1. hodine v noci nasledujúceho dňa.

 

Pre územia okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, platí, že obyvatelia nachádzajúci sa v stanovenom čase na tomto území sú povinní ostať vo svojich príbytkoch po celú dobru trvania zákazu vychádzania (9.11. 2020 - 14. 11. 2020 od 5 hod do 1 hod.).

 

Pre uvedené okresy platia nasledujúce výnimky, na základe ktorých sa zákaz vychádzania nebude v plnom rozsahu vzťahovať na osoby, ktoré:

 • sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý bol vykonaný v čase od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným MZ SR o vykonaní antigénového testu s negatívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 vykonanom v čase od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • pôsobia v bezpečnostnom systéme SR, ako príslušníci záchranných a bezpečnostných zborov, osoby vykonávajúce prácu vo verejnom záujme s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v čase od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonanom subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR vykonanom počas trvania zákazu vychádzania (9. 11. - 14. 11. 2020).

 

Čo sa týka osôb, ktoré nedisponujú negatívnom výsledkom testov podľa vyššie stanovených pravidiel, tie sú oprávnené opustiť svoje bydliská počas zákazu vychádzania (9. 11. 2020 - 14. 11. 2020) len v prípade:

 • cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšieho obchodu od miesta bydliska a späť (napr. nákup potravín, drogérie, krmiva pre zvieratá, pohonných hmôt, atď.),
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia v prípadoch neodkladného lekárskeho vyšetrenia, preventívnej prehliadky, alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti (objednaný na termín) vrátanie sprevádzania blízkej alebo príbuznej osoby do takéhoto zariadenia a späť,
 • cesty za účelom vykonania lekárenskej starostlivosti (lekáreň),
 • cesty na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a späť,
 • cesty na vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR vykonanom, a späť
 • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva alebo krst a späť,
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku alebo príbuznú osobu, ak je na takúto starostlivosť odkázaná,
 • venčenia psa alebo mačky do 100 metrov od miesta bydliska a cesty za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a späť,
 • cesty dieťaťa do 10. roku veku,
 • cesty dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti (jasle, materská škola),
 • cestu žiaka nultého až štvrtého ročníka do základnej škody a späť, a cesty žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetky ročníkoch do školy a späť,
 • cesty dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (školský psychológ, špeciálne poradenstvo),
 • osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoby, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
 • osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osoby, ktorej bolo diagnostikované stredné ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu s diagnostikovanou poruchou autistickou spektra,
 • osoby s diagnostikovaným ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu, onkologickú liečbu ovplyvňujúcu imunitný systém, a pod.,
 • osoby, ktorá má v čase 7. až 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím lekárom.
 • vodičov nákladnej dopravy, autobusovej dobravy pilotov, členov posádky lietadla a iného leteckého personálu, vozmajstrov, vlakové čaty pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na Slovensko, ak územie Slovenska opustia do 48 hodín od vstupu,
 • osoby, ktorá je alebo bola v čase trvania zákazu vychádzania (9.11.2020-14.11.2020) vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, a možno preukázať jej negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, ktorý zabezpečil ZVJS.

 

Pre zvyšné územie Slovenskej republiky nezahŕňajúce vyššie uvedené okresy obdobne platí predĺžený zákaz vychádzania (od 9.11.2020 do 14.11.2020).

 

Obyvatelia týchto okresov sú oprávnení opustiť miesto svojho bydliska, ak ide o osoby, ktoré:

 • sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným MZ SR o vykonaní antigénového testu s negatívnym výsledkom na ochorenie COVID-19, pričom obidva testy sú vykonané v čase od 29. októbra do 1. novembra 2020,
 • pôsobia v bezpečnostnom systéme SR, ako príslušníci záchranných a bezpečnostných zborov, osoby vykonávajúce prácu vo verejnom záujme s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného od 28. októbra do 30. októbra 2020,
 • sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonanom počas trvania zákazu vychádzania (9. 11. - 14. 11. 2020).

 

Zákaz vychádzania pre tieto zvyšné okresy sa tiež nevzťahuje na prípady:

 • cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšieho obchodu od miesta bydliska a späť (napr. nákup potravín, drogérie, krmiva pre zvieratá, pohonných hmôt, atď.),
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia v prípadoch neodkladného lekárskeho vyšetrenia, preventívnej prehliadky, alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti (objednaný na termín) vrátanie sprevádzania blízkej alebo príbuznej osoby do takéhoto zariadenia a späť,
 • cesty za účelom vykonania lekárenskej starostlivosti (lekáreň),
 • cesty na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a späť,
 • cesty na vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR vykonanom, a späť,
 • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva alebo krst a späť,
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku alebo príbuznú osobu, ak je na takúto starostlivosť odkázaná,
 • venčenia psa alebo mačky do 100 metrov od miesta bydliska a cesty za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a späť,
 • cesty dieťaťa do 10. roku veku,
 • cesty dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti (jasle, materská škola),
 • cestu žiaka nultého až štvrtého ročníka do základnej škody a späť, a cesty žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetky ročníkoch do školy a späť,
 • cesty dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (školský psychológ, špeciálne poradenstvo),
 • osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoby, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
 • osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osoby, ktorej bolo diagnostikované stredné ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu s diagnostikovanou poruchou autistickou spektra,
 • osoby s diagnostikovaným ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu, onkologickú liečbu ovplyvňujúcu imunitný systém, a pod.,
 • osoby, ktorá mala v čase celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím lekárom.
 • vodičov nákladnej dopravy, autobusovej dobravy pilotov, členov posádky lietadla a iného leteckého personálu, vozmajstrov, vlakové čaty pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na Slovensko, ak územie Slovenska opustia do 48 hodín od vstupu,
 • osoby, ktorá je alebo bola v čase trvania zákazu vychádzania (9.11.2020-14.11.2020) vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, a možno preukázať jej negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, ktorý zabezpečil ZVJS.

 

Úplné znenie uznesenia Vlády SR nájdete na tomto odkaze.

 

streda 28. október 2020, 16:00 hod.

S účinnosťou od 29. októbra 2020 bol Vládou Slovenskej republiky pre celé územie Slovenskej republiky predlžený zákaz vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 5 hod. ráno do 1. hodine v noci nasledujúceho dňa.

Zároveň včera Vláda SR prijala nasledujúce výnimky, na základe ktorých sa zákaz vychádzania nebude v plnom rozsahu vzťahovať na osoby, ktoré:

 • sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným MZ SR o vykonaní antigénového testu s negatívnym výsledkom na ochorenie COVID-19, pričom obidva testy sú vykonané v čase od 29. októbra do 1. novembra 2020,
 • pôsobia v bezpečnostnom systéme SR, ako príslušníci záchranných a bezpečnostných zborov, osoby vykonávajúce prácu vo verejnom záujme s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu  na ochorenie COVID-19 vykonaného od 28. októbra do 30. októbra 2020,
 • sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonanom počas trvania zákazu vychádzania (2. 11. - 8. 11. 2020).

 

Čo sa týka osôb, ktoré nedisponujú negatívnom výsledkom testov podľa vyššie stanovených pravidiel, tie sú oprávnené opustiť svoje bydliská počas zákazu vychádzania (2. 11. 2020 - 8. 11. 2020) len v prípade:

 • cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšieho obchodu od miesta bydliska a späť (napr. nákup potravín, drogérie, krmiva pre zvieratá, pohonných hmôt, atď.),
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia v prípadoch neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátanie sprevádzania blízkej alebo príbuznej osoby do takéhoto zariadenia a späť,
 • cesty na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a späť,
 • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva alebo krst a späť,
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku alebo príbuznú osobu, ak je na takúto starostlivosť odkázaná,
 • venčenia psa alebo mačky do 100 metrov od miesta bydliska a cesty za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a späť,
 • cesty dieťaťa do 10. roku veku,
 • cesty dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti (jasle, materská škola),
 • cestu žiaka nultého až štvrtého ročníka do základnej škody a späť, a cesty žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetky ročníkoch do školy a späť,
 • cesty dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (školský psychológ, špeciálne poradenstvo),
 • osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoby, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 • osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osoby, ktorej bolo diagnostikované stredné ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osobu s diagnostikovanou poruchou autistickou spektra,
 • osoby s diagnostikovaným ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu, onkologickú liečbu ovplyvňujúcu imunitný systém, a pod.,
 • osoby, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-10 nariadenú izoláciu regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím lekárom.

 

štvrtok 22. október 2020, 20:00 hod

Vláda Slovenskej republiky s účinnosťou od 23. 10. 2020 prijala zákaz vychádzania v čase od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, od 5 hod. ráno do 1. hod nasledujúceho dňa s nasledujúcimi podmienkami:

 

Pre územie celej Slovenskej republiky okrem okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov:

-    obyvatelia nachádzajúci sa v stanovenom čase na tomto území sú povinní ostať vo svojich príbytkoch po celú dobru trvania zákazu vychádzania (24.10.2020- 1.11.2020, od 5 hod do 1 hod.),

-    svoje bydliská sú oprávnení opustiť len ak:

 • cestujú do zamestnania, na výkon podnikateľskej (napr. obstaranie materiálu) alebo obdobnej činnosti,
 • cestujú za zaobstaraním vlastných nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a späť, napr.:
  • nakúp potravín (ostáva vyhradený čas pre seniorov, osoby od 65 rokov, medzi 9 hod. a 11 hod.),
  • nakúp liekov a zdravotníckych pomôcok,
  • nakúp krmiva pre zvieratá,
  • nakúp hygienického a drogériový tovaru (ostáva vyhradený čas pre seniorov medzi 9 hod. a 11 hod.),
  • zabezpečenia starostlivosti o deti, o domáce zvieratá,
  • nákup pohonných hmôt,
 • cestujú za účelom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb pre inú osobu (pomoc susedom, príbuzným, známym v rámci okresu) a späť,
 • cestujú v nevyhnutnom rozsahu za účelom:
  • kúpy novín či tlačovín,
  • servisu telekomunikačných zariadení (napr. mobilné zariadenia),
  • cesty na poštu,
  • vybavenia poštových, bankových, poisťovacích služieb,
  • vybavenia čistiarní, práčovní, autoservisu, STK, kľúčovej služby a očnej optiky,
 • cestujú do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, alebo ako sprievod blízkej[2] alebo príbuznej osoby a späť,
 • cestujú na výkon RT-PCR testu alebo antigénového testu a späť,
 • cestujú na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krstu, a späť (ostáva v platnosti zákaz zhromažďovať sa v počte vyššom ako 6 osôb),
 • cestujú za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo osobu, ktorá je na to odkázaná,
 • vykonávajú venčenie psa alebo mačky do 100 m od miesta pobytu, alebo cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 • vykonávajú pobyt v extraviláne (mimo zastaveného územia) obce, ale v rámci okresu svojho bydliska, v prípade Bratislavy v rámci okresov Bratislava I - V, a Košíc v rámci okresov Košice I a Košice II,
 • cestujú do zariadení starostlivosti o deti (jasle, materská škola, základná škola v prípade žiakov 1.- 4. ročníka), alebo takto cestujúce deti sprevádzajú,
 • cestujú do svojho bydliska do 25. októbra 2020.

 

Pre územie okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov:

-    obyvatelia nachádzajúci sa v stanovenom čase na tomto území sú povinní ostať vo svojich príbytkoch po celú dobru trvania zákazu vychádzania (24. 10. 2020 - 1. 11. 2020 od 5 hod do 1 hod.),

-    svoje bydliská sú oprávnení opustiť len ak sa preukážu negatívnym výsledkom RT- PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, ktorý bol vykonaný najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu vychádzať, a to v prípadoch:

 • cesty do zamestnania, na výkon podnikateľskej (napr. obstaranie materiálu) alebo obdobnej činnosti,
 • cesty v nevyhnutnom rozsahu za účelom:
  • kúpy novín či tlačovín,
  • servisu telekomunikačných zariadení,
  • cesty na poštu,
  • vybavenia poštových, bankových a poisťovacích služieb,
  • vybavenia čistiarní, práčovní, autoservisu, STK, kľúčovej služby a očnej optiky,
 • pobytu v prírode v extraviláne (mimo zastaveného územia) obce, ale v rámci okresu svojho bydliska,
 • sprevádzania maloletého dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti (jasle, materská škola, základná škola pre deti od 1. do 4. ročníka),

 

-    obyvatelia sú oprávnení opustiť svoje bydliská bez preukázania negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, a to výhradne v  prípadoch:

 • cesty za zaobstaraním vlastných nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a späť, napr.:
  • nakúp potravín (ostáva vyhradený čas pre seniorov, osoby od 65 rokov, medzi 9 hod. a 11 hod.),
  • nakúp liekov a zdravotníckych pomôcok,
  • nakúp krmiva pre zvieratá,
  • nakúp hygienického a drogériový tovaru (ostáva vyhradený čas pre seniorov medzi 9 hod. a 11 hod.),
  • zabezpečenia starostlivosti o deti, o domáce zvieratá,
  • nákup pohonných hmôt,
 • cesty za účelom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb pre inú osobu (pomoc susedom, príbuzným, známym v rámci okresu) a späť,
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, alebo ako sprievod blízkej alebo príbuznej osoby a späť,
 • cesty na výkon RT- PCR testu alebo antigénového testu a späť,
 • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst, a späť (ostáva v platnosti zákaz zhromažďovať sa v počte vyššom ako 6 osôb),
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo osobu, ktorá je na to odkázaná,
 • venčenia psa alebo mačky do 100 m od miesta pobytu, alebo cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 • cesty a pohybu osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonať žiadny z testov na COVID-19 (táto osoba sa môže voľne pohybovať, avšak takéto konanie sa neodporúča),
 • cesty maloletého dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti (základná škola pre deti od 1. do 4. ročníka), avšak sprevádzajúca dospelá osoba musí mať negatívny test na ochorenie COVID-19,
 • cesty do bydliska do 25. októbra 2020.

 

Na území celej Slovenskej republiky, vrátane okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov, platí, že od 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020, prechádzajú žiaci druhého stupňa základných škôl na dištančnú formu vzdelávania, čím sa pripájajú k študentom stredných a vysokých škôl.

 

Ostatné opatrenia, vrátane opatrení týkajúcich sa prevádzok verejného stravovania či obchodných prevádzok, ostávajú nezmenené v znení opatrení od 15. októbra 2020.

Úplné znenie opatrení nájdete na tomto odkaze.

 

[1] Zoznam menej rizikových krajín, t.j. krajín, ktoré nie sú červenými krajinami, nájdete na tomto odkaze: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

[2] Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade (otec, syn, starý otec), súrodenec, manžel, ale aj iné osoby v rodinnom pomere alebo obdobnom pomere (napr. osvojenec), ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z osôb pociťovala druhá ako svoju vlastnú.

 

Zdroje článku

Související články