Dekorativní pozadí stránky

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení III

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení III

Štvrtok 8. júla 2021

Aktualizované 19. júla 2021

Vláda SR prijala 30. júna 2021 nový cestovný semafor, ktorým došlo k zásadným zmenám v podmienkach príchodu na územie SR zo zahraničia. Konkrétne zmeny pritom prináša Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 231/2021 V. v.

Od 9. júla, kedy sa stáva účinným cestovný semafor, už nebudú povinnosti po návrate na územie SR závisieť až tak od zaradenia štátu, z ktorého osoba prichádza, do trikolóry, ale od toho či takáto osoba je alebo nie je zaočkovaná.

Vyhláška stanovuje všeobecnú povinnosť pre každú osobu staršiu ako 12 rokov vstupujúcu na územie SR registrovať sa na stránke korona.gov.sk/ehranica. Predloženie potvrdenia o registrácií si oprávnené osoby (napr. policajt) môžu od prichádzajúcej osoby vyžiadať kedykoľvek od vstupu na územie SR.

Registrovať sa nemusia osoby, ktoré sú plne zaočkované v prípade opätovného prekročenia hranice, keďže registrácia platí 6 mesiacov. Ďalšie výnimky z povinnosti registrácie nájde tu.

Pokiaľ osoba pricestuje na územie SR letecky, je navyše povinná vyplniť aj tento formulár.

Ďalšie povinnosti prichádzajúcej osoby sa líšia podľa toho či je osoba považovaná za plne očkovanú. Za plne očkovanú osobu sa pritom považuje osoba, ktorá:

 • je najmenej 14 dní po aplikovaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny (Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19;
 • je najmenej 21 dní po aplikácii dávky jednodávkovej vakcíny (Johnson&Johnson);
 • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky dvojdávkovej vakcíny, a zároveň táto prvá dávka bola podaná osobe v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 

Plne zaočkované osoby od 19. júla 2021 od 6 hod. ráno sú oprávnené voľne cestovať bez povinnosti karantény na území SR, pokiaľ sa vracajú z krajín uvedených v Prílohe č. 1 Vyhlášky (štáty EÚ) s tým, že registráciu na ehranica im stačí vykonať pri prvom návrate na územie SR.

Pokiaľ sa plne zaočkované osoby vracajú na územie SR po 19. júli 2021 6 hod. ráno z krajín, ktoré sa nenachádzajú v Prílohe č. 1 Vyhlášky leteckou dopravou, sú povinné sa pri vstupe na územie SR preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Osobitný status majú osoby, ktorým bola do 9. júla 2021 aplikovaná prvá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 a ktoré vstúpia na územie SR do 2. augusta 2021 6 hod. ráno. Tieto osoby sú povinné nastúpiť do domácej karantény po vstupe na územie SR, pričom domáca karanténa sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné podstúpiť už  v prvý deň po návrate na územie SR.

Pre osoby, ktoré sa nepovažujú za plne očkované, platia od 9. júla nové pravidlá. Pri návrate na územie SR (z akejkoľvek krajiny) je osoba, ktorá nie je považovaná za plne očkovanú, povinná nastúpiť do domácej karantény, ktorá končí:

 • pri bezpríznakovom priebehu v 14. deň karantény;
 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže byť vykonaný najskôr v 5. deň od začiatku karantény.

Karanténa sa pritom vzťahuje aj na osoby žijúce v spoločnej domácnosti s navrátilcom. V prípade detí do 12 rokov, tým karanténa končí vtedy, keď ostatným členom domácnosti, a to bez potreby testu.

Do karantény nie sú povinné nastúpiť osoby, ktoré:

 • sú plne zaočkované;
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované, a zároveň disponujú negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín;
 • nezaočkovaní obyvatelia prihraničných obcí susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu;
 • posádky nákladnej dopravy;
 • ďalšie.

Osobitné podmienky pre pendlerov, študentov či tranzit podrobne stanovuje Vyhláška.

Okrem povinností osôb po príchode na územie SR sa menia aj podmienky priechodu cez hranice štátu. Na rokovaní vlády bol 30. júna 2021 prijatý aj nový Alert systém, podľa ktorého sa budú určovať podmienky na hraniciach.

Podľa Alert systému sa podmienky na hraniciach môžu deliť na tri fázy, zelenú, oranžovú a čiernu.

V prípade zelenej fázy sú hranice monitorované len náhodne a kontroly budú prebiehať len v rámci bežného výkonu služby.

V oranžovej fáze bude kontrolovaná väčšina osôb prechádzajúca hranicami SR. Dôjde aj k uzatvoreniu vybraných menších hraničných priechodov. Od 12. júla sa Slovensko podľa Uznesenia Vlády SR č. 406 nachádzať v tejto fáze.

V čiernej fáze bude na hraniciach skontrolovaná každá osoba s tým, že kontrolu budú vykonávané 24/7.

Bližšie informácie o Alert systéme nájdete tu.

Aj naďalej platí rozdelenie okresov a s tým súvisiace pandemické opatrenia. Podrobné informácie nájdete nižšie (úprava zo 14. mája 2021).

Rovnako naďalej platia aj obmedzené podmienky konania hromadných podujatí podľa Vyhlášky 223/2021 V. v.

V platnosti ostávajú aj podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v zmysle Vyhlášky 219/2021 V. v., ako aj obmedzenia v činnosti prevádzok podľa Vyhlášky č. 217/2021 V. v.

 

Streda 26. mája 2021

Vláda SR prijala v stredu 26. mája 2021 tzv. cestovný semafor (k jeho aktualizácii došlo 14. júna 2021), ktorým stanovila podmienky cestovania do zahraničia, a najmä návratu na Slovensku. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva  prijal vyhlášku č. 218/2021, ktorou upravil osobitné povinnosti osôb pri návrate zo zahraničia.

Pre cestu smerom do zahraničia platí, že si je potrebné vždy pozrieť podmienky stanovené konkrétnou cieľovou krajinou. Tie sú napríklad v slovenskom jazyku k dispozícii aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí.

Na základe cestovného semafora sú štáty rozdelené do troch kategórií, zelenej, červenej a čiernej, v závislosti od  priaznivosti pandemickej situácie. Od stupňa priaznivosti sa líšia podmienky návratu na Slovensko. Ak sa osoba zdržiavala v štátoch, ktoré patria do rozdielnych stupňov, je táto osoba povinná dodržiavať podmienky pre najhorší zo stupňov (t.j. čierny).

V každom prípade návratu zo zahraničia sú osoby povinné dodržať tieto všeobecné povinnosti:

 

V prvom stupni štátov podľa cestovného semafora sú zaradené zelené štáty t.j. najmä štáty EÚ, ale aj Taiwan, Čína či Nový Zéland. V prípade návratu z týchto štátov sú osoby povinné splniť všeobecné povinnosti (registrácia, formulár) a :

 • nastúpiť do domácej karantény, pričom domáca karanténa sa končí:
  •  vykonaním RT-PCR testu alebo ATG testu s negatívnym výsledkom, pričom test môže byť urobený ihneď po návrate;
  •  dovŕšením 14. dňa karantény v prípade, že sa osoba neotestuje a neprejavia sa príznaky ochorenia COVID-19 (táto povinnosť domácej karantény sa vzťahuje aj na osoby zo spoločnej domácnosti);
 • nie sú povinné nastúpiť do domácej karantény v prípade, že ide o:
  •  osoby, ktoré sú najmenej 21 dní po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 a spĺňajú ďalšie predpoklady (neprešlo viac ako 12 mesiacov od prvej dávky a boli zaočkovaní aj druhou dávkou alebo neprešlo viac ako 90 dní od prvej dávky a neboli zaočkovaní druhou dávkou, atď.)
  • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a od prekonania neubehlo viac ako 180 dní;
  • osoby do 18 rokov;
  • osoby, ktoré sa pri návrate preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín;
  •  osoby, ktoré sa pri návrate preukážu negatívnym výsledkom antigénového testu testu nie starším ako 24 hodín, pokiaľ bol test vykonaný v susednej krajiny alebo v SR

 

Od 28. júna 2021 sa pre občanov SR menia podmienky vstupu do Českej republiky, pre ktorú sa SR stáva zeleným štátom. Od 28. júna 2021 môžu občania SR vstúpiť na územie ČR za rovnakých podmienok, ako pred vznikom pandémie ochorenia COVID-19 (bez potreby testu). Prehľadný rozpis podmienok vstupu do Českej republiky nájdete tu.

Podmienky na vstup sa pre občanov SR menia aj v prípade Chorvátska. Od 17. júna 2021 je SR zaradené v zozname zelených krajín z pohľadu Chorvátska, a preto je do Chorvátska možné vstúpiť za rovnakých podmienok, ako pred pandémiou ochorenia COVID-19 (bez testov). Odporúčame však pred vstupom vyplniť online formulár, ktorý môže značne zjednodušiť prechod hranicami Chorvátska. Celkové podmienky vstupu do Chorvátska nájdete na stránke MZV SR.

 

V druhom stupni sú zaradené červené štáty, napr. USA, Čierna hora, Tunisko, Turecko, a ďalšie. V prípade návratu z týchto štátov sú osoby povinné splniť všeobecné povinnosti (registrácia, formulár) a :

 • nastúpiť do domácej karantény, a to aj v prípade zaočkovaných osôb alebo osôb, ktoré COVID – 19 prekonali, ktorá sa končí:
  •  obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo ATG testu, pričom tento test možno podstúpiť najskôr na 8. deň po návrate;
  • dovŕšením 14. dňa karantény v prípade, že sa osoba neotestuje a neprejavia sa príznaky ochorenia COVID-19;
 • v prípade osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré sa vrátili z červenej krajiny, tieto osoby sú tiež povinné nastúpiť do domácej karantény, pričom táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré:
  • sú najmenej 21 dní po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 a spĺňajú ďalšie predpoklady (neprešlo viac ako 12 mesiacov od prvej dávky a boli zaočkovaní aj druhou dávkou alebo neprešlo viac ako 90 dní od prvej dávky a neboli zaočkovaní druhou dávkou, atď.)
  • prekonali ochorenie COVID-19 a od prekonania neubehlo viac ako 180 dní;
  •  spĺňajú vek do 18 rokov.

Za návštevu červeného štátu sa nepovažuje len tranzit (priechod cez krajinu) bez zastavenia, ak cesta netrvá viac ako 8 hodín alebo tranzit na letisko, ak osoba neopustí priestory letiska.

 

V treťom stupni sú zaradené čierne štáty, napr. Mexiko, Južná Amerika, väčšina Afriky, Madagaskar a ďalšie. V prípade návratu z týchto štátov sú osoby povinné splniť všeobecné povinnosti (registrácia, formulár) a:

 • nastúpiť do domácej karantény; a
 • urobiť si RT- PCR alebo ATG test najskôr na 8. deň od návratu; a
 • aj v prípade negatívneho výsledku testu zotrvať v domácej karanténe až do uplynutia 14 dní od návratu.

Povinnosť nastúpiť do domácej karantény platí aj pre osoby žijúce s navrátilcami v spoločnej domácnosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

 • sú najmenej 21 dní po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 a spĺňajú ďalšie predpoklady (neprešlo viac ako 12 mesiacov od prvej dávky a boli zaočkovaní aj druhu dávkou alebo neprešlo viac ako 90 dní od prvej dávky a neboli zaočkovaní druhou dávkou, atď.)
 • prekonali ochorenie COVID-19 a od prekonania neubehlo viac ako 180 dní;
 • spĺňajú vek do 18 rokov.

Obdobe platí, že za návštevu čierneho štátu sa nepovažuje len tranzit (priechod cez krajinu) bez zastavenia, ak cesta netrvá viac ako 8 hodín alebo tranzit na letisko, ak osoba neopustí priestory letiska.

 

Osobitné pravidlá pre tzv. pendlerov nájdete ich na tomto odkaze.

 

Aktuálne informácie tákajúce sa rozdelenia okresov a s tým spojené pravidlá prevádzkovania reštaurácii, hotelov, obchodných centier a ďalších, ako aj prekrytia dýchacích ciest platné od 28. júna 2021 nájdete nižšie.

 

Piatok 14. mája 2021

Aktualizované zaradenie okresov od 19. júla 2021

Uznesením č. 175/2021 Z.z. Vláda SR rozhodla o zrušení núdzového stavu k 14. máju 2021. Od 14. mája 2021 24.00 hod. sa ruší zákaz vychádzania na území Slovenskej republiky. Je možné teda vychádzať, voľne sa pohybovať, združovať a zhromažďovať aj po 21 hod.

Naďalej však trvá mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020. Aj keď je zrušený zákaz vychádzania a núdzový stav, stále platia obmedzenia týkajúce sa prevádzok, prekrytia dýchacích ciest, organizácie hromadných podujatí a ďalšie.

Obmedzenia sa líšia podľa zaradenia okresov, v ktorých sa osoba nachádza, do stupňa varovania, ostražitosti a monitoringu. Okresy je možné zaradiť do IV. – I. stupňa varovania, pričom IV. stupeň je najhorší stav premorenia, smerom k zlepšovaniu situácie nasleduje II. a I. stupeň ostražitosti, najmenšie obmedzenia sú pri fáze monitoring a po nej už len nasleduje stav bez akýchkoľvek protipandemických obmedzení. S účinnosťou od 19. júla sa všetky okresy nachádzajú v zelenej farbe, a teda v monitoringu.

Konkrétne obmedzenia určuje COVID Automat, ku ktorého aktualizácii došlo 12. mája 2021, ako aj vyhlášky Úradu Verejného zdravotníctva.

 

Prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa)

Vyhláškou č. 219/2021 ÚVZ SR nariaďuje povinnosť prekrývať si horné dýchacie cesty respirátorom na verejnosti a v interiéroch budov. Táto povinnosť sa všeobecne netýka niekoľkých výnimiek, ktorými sú napr.:

 • deti do 6 roku veku;
 • osoby pri výkone športu v interiéri;
 • ženích a nevesta pri sobáši;
 • zamestnanec, ktorý je na pracovisku sám;
 • ďalšie.

V prípade okresov zaradených do I. a II. stupňa ostražitosti ( momentálne sa v tomto stupni nenachádzajú žiadne okresy):

 • v interiéri je možné použitie respirátora nahradiť použitím rúška, šatky alebo iného prekrytia;
 • v exteriéri sú osoby povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo šatkou v prípade hromadných podujatí, inak nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty.

V prípade okresov zaradených do I. – II. stupňa varovania (momentálne sa v tomto stupni nenachádzajú žiadne okresy):

 • v interiéri sú osoby povinné mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom okrem výnimiek (žiaci v školskom zariadení, pedagógovia, zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu pri vysokých teplotách, atď.);
 • v exteriéri sú osoby povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo šatkou okrem výnimiek napr.:
  •  deti do 6 rokov;
  •  osoby v exteriéri pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené aspoň 5 m;
  •  výkonných umelcov;
  •  ďalšie.

 

Obmedzenie činnosti prevádzok

ÚVZ SR prostredníctvom vyhlášky č. 217/2021 obmedzil činnosť prevádzok s tým, že všeobecne sú prevádzky povinné dodržiavať:

 • vstup a pobyt v prevádzkach bude umožnený len osobám s prekrytými dýchacími cestami;
 • pri vstupe do prevádzky sa bude osobám aplikovať dezinfekcia;
 • osoby budú v prevádzkach zachovávať rozostupy 2 m, pokiaľ nejde o osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby so zdravotným postihnutím a ich asistentmi;
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2, okrem prípadov, kedy plocha prevádzky dosahuje max. 15 m2 (vtedy môže byť len jeden zákazník); do tohto počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov; uvedené obmedzenie neplatí pre okresy zaradené do stupňa Monitoring alebo do I. stupňa ostražitosti (momentálne pre všetky okresy);
 • všetky vstupy do prevádzky musia byť označené o povinnosti dodržiavať platné opatrenia;
 • priestory prevádzky musia byť často vetrané a dezinfikované.

 

Taxislužby

Taxislužby sú povinné dodržiavať tieto obmedzenia:

 • pre okresy v stupni monitoringu nemajú nariadené žiadne obmedzenia;
 • v prípade okresov zaradených do I. a II. stupni ostražitosti môžu v každom rade v aute sedieť max. 2 osoby (dve vpredu, dve vzadu);
 • v prípade okresov zaradených do I. - III. stupňa varovania môžu v každom rade v aute sedieť max. 2 osoby (dve vpredu, dve vzadu), navyše sú prevádzkovatelia taxislužieb povinní dezinfikovať priestory, a to po každom zákazníkovi.

 

Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov sú povinní dodržiavať tieto opatrenia:

 • v prípade okresov spadajúcich do II. stupňa ostražitosti a I. – III. stupňa varovania (momentálne sa v tomto stupni nenachádzajú žiadne okresy):
  • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfikovať zariadenia každú hodinu;
  • zabezpečiť zákaz konzumácie pokrmov a nápojov v priestorov obchodného domu;
  • zabezpečiť uzavretie sedacích častí a detských kútikov; a
  • dodržiavať obmedzenie počtu zákazníkov (1 zákazník na 15 m2) a ďalšie všeobecné obmedzenia;
 • V prípade okresov zaradených do monitoringu alebo I. stupňa ostražitosti (momentálne platí pre všetky okresy):
  •  sú povinní dodržiavať obmedzenia platné pre ostatné okresy;
  •  už nie je obmedzený počet zákazníkov v obchodných domoch ani v jednotlivých prevádzkach;
  •  nie sú uzatvorené sedacie časti a detské kútiky.

 

Skrášľovacie salóny

Prevádzky zariadení starostlivosti o telo a pleť a ich prevádzkovatelia sú povinní:

 • upraviť časový harmonogram, aby medzi zákazníkmi bol priestor na dezinfekciu;
 • po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu a vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

Prevádzky umelých kúpalísk

Prevádzkovatelia umelých kúpalísk sú povinní:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky takto:
  •  v prípade okresov zaradených do III. stupňa varovania na počet 6 zákazníkov;
  • v prípade okresov zaradených do I. alebo II. stupňa varovania na počet 10 zákazníkov;
  • v prípade okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti na 30 % kapacity;
  • v prípade okresov zaradených do I. stupňa ostražitosti na 50 % kapacity;
  • v prípade okresov zaradených do monitoringu bez obmedzení;
 • obnoviť prevádzku len na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie;
 • pri vstupe aplikovať dezinfekciu;
 • dodržiavať technologické postupy, požiadavky na obsah voľného chlóru v zmysle vyhlášky;
 • zvýšiť frekvenciu prevádzkovej kontroly na dvojnásobok zvýšiť frekvenciu upratovania a čistenia;
 • neprevádzkovať pitné fontány;
 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Osobitné podmienky platia v prípade poskytovania služieb na účely tréningu športových klubov, nájdete ich tu.

 

Prevádzky akvaparkov, wellness a kúpeľov

Prevádzkovatelia umelých akvaparkov, wellness a kúpeľov sú povinní:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky takto:
  •  v prípade okresov zaradených do I. stupňa varovania na 1 osobu na 15m2 najviac však 10 zákazníkov;
  • v prípade okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti na 30 % kapacity alebo najviac 500 zákazníkov;
  • v prípade okresov zaradených do I. stupňa ostražitosti na 50 % kapacity alebo najviac 500 zákazníkov;
  • v prípade okresov zaradených do monitoringu na 50 % kapacity alebo najviac 1000 zákazníkov;
 • v prípade akvaparkov sú osoby, ktoré využívajú interiérové priestory akvaparkov povinné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 24 hodín alebo RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hodín.
 • negatívny výsledok testov (ATG alebo RT-PCR) je možné nahradiť potvrdením o skutočnosti, že:
  •  osoba je najmenej 21 dní po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 a spĺňa ďalšie požiadavky;
  •  osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami;
  •  ide o osoby do 10 rokov.

 

Ubytovacie zariadenia

Prevádzkovatelia hotelov a ubytovacích zariadení sú povinní:

 • v prípade okresov zaradených do I. – III- stupňa varovania (momentálne sa v tomto stupni nenachádzajú žiadne okresy):
  • prevádzkovať wellness a reštauračné služby podľa obmedzení platných pre tieto osobitné prevádzky;
  • zvýšiť frekvenciu upratovania a čistenia;
  • dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi spoločnej domácnosti;
  • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami;
 • v prípade okresov zaradených do monitoringu, I. a II. stupňa ostražitosti platia vyššie uvedené pravidlá okrem obmedzenia počtu osôb na izbách.

 

Reštaurácie

Prevádzkovatelia reštaurácií sú povinní dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • v prípade okresov zaradených do I. – III. stupňa varovania (momentálne sa v tomto stupni nenachádzajú žiadne okresy):
  • pokrmy môže podávať len obsluhujúci personál, zákaz samoobslužného výdaja;
  • dezinfikovať jedálny lístok, stoličky a stôl po každom zákazníkovi;
  • príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, ale prinesený personálom;
  • riad musí byť umývaný podľa vyhlášky, hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a  papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať;
  • pokrmy nie je možné konzumovať v interiéri;
  • zabezpečiť 2 m rozostupy medzi stolmi;
  • konzumácia jedál a nápojov je možná len posediačky.
 • v prípade okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti (momentálne sa v tomto stupni nenachádza žiaden okres):
  • pokrmy môže podávať len obsluhujúci personál, zákaz samoobslužného výdaja;
  • dezinfikovať jedálny lístok, stoličky a stôl po každom zákazníkovi;
  • príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, ale prinesený personálom;
  • riad musí byť umývaný podľa vyhlášky, hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a  papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať;
  • v interiéri je možné konzumovať pokrmy pri obsadení jedného stolu max. 4 osobami alebo osobami z jednej domácnosti;
  • zabezpečiť 2 m rozostupy medzi stolmi;
 • v prípade okresov zaradených do I. stupňa ostražitosti (momentálne sa v tomto stupni nenachádza žiaden okres) :
  • pokrmy môže podávať len obsluhujúci personál, zákaz samoobslužného výdaja;
  • dezinfikovať jedálny lístok, stoličky a stôl po každom zákazníkovi;
  • príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, ale prinesený personálom;
  • riad musí byť umývaný podľa vyhlášky, hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a  papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať;
  • v interiéri je možné konzumovať pokrmy pri obsadení jedného stolu max. 6 osobami alebo osobami z jednej domácnosti;
  • zabezpečiť 2 m rozostupy medzi stolmi;
 • v prípade okresov zaradených do monitoringu bez obmedzení.

 

Fitness centrá

Prevádzkovatelia fitness centier sú povinní dodržiavať:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky takto:
  • v prípade okresov zaradených do II. varovania na 10 zákazníkov  alebo 1 zákazník na 25 m2;
  • v prípade okresov zaradených do I. stupňa varovania na 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2;
  • v prípade okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti na 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2;
  • v prípade okresov zaradených do I. stupňa ostražitosti na 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2;
  • v prípade okresov zaradených do monitoringu na 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2;
 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • zvýšiť frekvenciu upratovania.

 

Ďalšie obmedzenia týkajúce sa  prevádzok divadelných filmových a hudobných predstavení, autoškôl, lanoviek a ďalšie nájdete na tomto odkaze.

Obmedzenia pri organizácii hromadných podujatí nájdete na tomto odkaze

Opatrenia pri izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID – 19 nájdete na tomto a  tomto odkaze.

 

Zdroje článku

Související články