Dekorativní pozadí stránky

Ferrari prehráva boj o ikonickú ochrannú známku 250 GTO

Ferrari prehráva boj o ikonickú ochrannú známku 250 GTO

Model Ferrari 250 GTO sa stal tzv. „svätým grálom“ talianskej automobilovej spoločnosti. Začal sa vyrábať v roku 1962 a vyrobilo sa iba 36 kusov jedinečného modelu. Vo všeobecnosti sa považuje za najdrahší automobil na svete.

Ferrari je silný hráč

Spoločnosť Ferrari podala v roku 2007, až 40 rokov po vyrobení prvého z ikonických 36 kusov modelu 250 GTO, žiadosť o zápis ochrannej známky na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), a o rok na to sa stala jej hrdým majiteľom. Ochranné známky, ktoré pozostávajú z trojrozmerného tvaru alebo ho obsahujú, vrátane nádoby, obalu, samotného výrobku alebo jeho vonkajšej úpravy sú v EÚ definované a chránené ako priestorové ochranné známky[1]. Spoločnosť Ferrari je majiteľom množstva ochranných známok, a to sa až donedávna zdalo byť nepriestrelným pancierom spoločnosti. Málokto sa v minulosti odvážil púšťať do boja s Ferrari a táto zdržanlivosť bola oprávnená, nakoľko Ferrari doposiaľ vyhralo takmer každý svoj súdny spor v oblasti ochranných známok. Karta sa však len nedávno obrátila.

Nová interpretácia legendárneho modelu

Spoločnosť Ares Design, talianska karosáreň, sa odvážila navrhnúť novú interpretáciu modelu 250 GTO, ktorá je založená na platforme Ferrari F12 alebo 812 Superfast, a malo by ísť o limitovanú edíciu. Ferrari samozrejme nezaváhala a hneď po zistení tohto návrhu zažalovala spoločnosť Ares Design. Tá však mala v rukáve viacero tromfov.

Prvým tromfom spoločnosti Ares Design bol dizajnér Danny Bahar, ktorý v minulosti pracoval ako senior viceprezident pre oddelenie Commercial and Brand v spoločnosti Ferrari. Dizajnér Bahar sa učil od tých najlepších, a aj preto si pamätal na argumenty v súdnych sporoch, ktoré používala spoločnosť Ferrari v minulosti. Jeden z týchto argumentov použil aj teraz, avšak práve proti spoločnosti Ferrari. Domnieval sa totiž, že tým, že Ferrari už 5 rokov nepretržite nevyužilo svoju ochrannú známku a nevyrobilo Ferrari 250 GTO, nemá už právo na ochrannú známku spojenú so siluetou originálu. O tejto svojej domnienke presvedčil aj EUIPO, ktorý sa priklonil k jeho názoru.

Princíp „use it or lose it“

Právny názor vyplýva z princípu „use it or lose it“, teda „používaj ju alebo ju strať“. Podľa tohto princípu je možné ochrannú známku zrušiť, ak ju subjekt, ktorý je jej majiteľom, nepoužíval po dobu piatich po sebe nasledujúcich rokov. Tento princíp potvrdzuje aj Naradenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie, v ktorom nepoužívanie ochrannej známky nachádzame ako jeden z dôvodov jej zrušenia takto „práva majiteľa ochrannej známky EÚ sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody.[2]

Vo vyjadrení zrušovacieho oddelenia EUIPO uviedlo, že skutočné používanie napadnutej ochrannej známky bolo dostatočne preukázané vo vzťahu k hračkám, zmenšeným modelom, avšak nebolo preukázané vo vzťahu k ďalším tovarom, ako napríklad vozidlám. Spoločnosť Ferrari má pritom túto ochrannú známku zapísanú pre 3 triedy tovarov, a to triedy obsahujúce hry a hračky, oblečenie a vozidlá.

Logo a názov zostávajú nedotknuté

Nakoniec spoločnosť Ares Design súd vyhrala a ochranná známka EUTM č. 006543301 spoločnosti Ferrari bola čiastočne zrušená. Spoločnosť Ares po skončení sporu uviedla, že medzi jej plány patrí výroba len 10 kusov moderného prevedenia Ferrari 250 GTO. Čiastočne si však Ferrari ponechalo ochrannú známku siluety 250 GTO, ale len na výrobu zmenšených modelov, ktorá patrí do kategórie hier a hračiek (trieda 28). Čoho však je stále Ferrari majiteľom je ikonická ochranná známka vo forme vzpínajúceho sa koňa, aj keď tú už zrejme na vozidle modelu 250 GTO neuvidíme.

 

[1] VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1431, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie

[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie, článok 58, odsek 1, písmeno a)

Související články