Dekorativní pozadí stránky

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME: Nová vládní krizová opatření v přehledném souhrnu

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME: Nová vládní krizová opatření v přehledném souhrnu

středa 23. prosinec 2020

Nouzový stav

 • Usnesením Vlády České republiky č. 1373 ze dne 23. prosince 2020 se prodlužuje do 22. ledna 2021 nouzový stav vyhlášený pro území České republiky z důvodu epidemie viru SARS CoV-2;
 • vláda prodloužila platnost všech dosud přijatých krizových opatření do 26. prosince včetně. Přikročila pouze k několika dílčím úpravám v souvislosti s vánočními svátky. Provozovny maloobchodního prodeje a služeb budou moci mít otevřeno na Štědrý den do 12 hodin, výjimku ze zákazu provozu na svátky budou nově mít i půjčovny a servisy sportovního vybavení, lyžařské školy, infocentra, parkoviště a parkovací domy v lyžařských areálech a také provozovatelé lyžařských vleků. Vláda dala také výjimku ze zákazu nočního vycházení pro účastníky půlnoční mše 24. prosince, a to do dvou hodin do rána.

 

Zákaz konaní hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb

Česká republika přechází od neděle 27. prosince 2020 na 5. stupeň protiepidemického systému PES. S účinností od 27. prosince 2020 od 0:00 hod. do dne 10. ledna 2021 23:59 hod. dochází na základě usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 („Usnesení“) k následujícím změnám:

 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
  • prodejen potravin,
  • prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
  • prodejen paliv,
  • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
  • prodejen malých domácích zvířat,
  • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • prodejen novin a časopisů,
  • prodejen tabákových výrobků,
  • prádelen a čistíren,
  • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
  • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
  • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
  • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  • pokladen prodeje jízdenek,
  • květinářství,
  • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
  • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
  • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
  • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
  • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
  • myček automobilů,
  • prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
  • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
  • provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),
  • provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/7,
  • provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,
  • prodejen zbraní a střeliva,

s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup.

 • V pátém stupni mohou být podle výchozí tabulky opatření otevřené jen prodejny základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Dochází tedy výraznému omezení, povoleny jsou opět jen vymezené základní druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb. Usnesení ale zrovnoprávňuje všechny druhy provozoven tím, že se zákaz bude týkat výhradně sortimentu a služeb a nebude již vázán na velikost prodejny. To v praxi znamená, že velké supermarkety nebudou smět nabízet zákazníkům doplňkové zboží, které nelze prodávat a nabízet v jiných provozovnách – jenom základní sortiment, tedy například potraviny nebo drogistické zboží. Konkrétní opatření v supermarketech může vypadat například tak, že se plocha se sortimentem, který nebude možné prodávat, přehradí páskou;
 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:
  • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
  • lékáren,
  • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
  • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
  • provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2 Usnesení – tedy provozovny stravovacích služeb s výdejovým okénkem nebo prodejem jídla s sebou;
 • prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.;
 • zakazuje se provoz lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost v souvislosti s využíváním lyžařských tratí veřejností; tím není dotčen provoz lanových drah pro účely přepravy zboží a materiálu nebo dopravy osob za jiným účelem, než je využití lyžařských tratí;

 

Zákaz volného pohybu osob

 • zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

1.  cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele;

2.  výkonu povolání;

3.  výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktur a služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby;

4.  neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů;

5.  venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;

6.  účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření;

7.  cest zpět do místa svého bydliště;

 • zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou např. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými; cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu;
 • omezuje se shromažďování osob na veřejnosti na dvě osoby. Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se mohou účastnit nanejvýš patnáct osob. Pro církevní a náboženská shromáždění snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně deset procent míst k sezení, nově je ale povolen hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;
 • nařizuje se:
  • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II;
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
  • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;
  • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

 

Školy

 • do přísnějšího režimu se po skončení vánočních prázdnin vrátí i školy. Až do 10. ledna budou moci být v provozu pouze mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol. V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace. Vláda současně opět nařídila hejtmanům a pražskému primátorovi, aby zajistili nezbytnou péči pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují v oborech, které jsou důležité pro chod státu.

 

Kompenzace

1)  Ministerstvo financí

 • Liberační daňový balíček
  • Ministerstvo připraví další liberační daňový balíček, kterým prodlouží stávající pardon na úroky z prodlení z některých daní a zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatné 15. 4. 2021 až do 16. srpna 2021.

      2)  Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Antivirus
  • vláda rozhodla o prodloužení všech tří režimů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus až do 28. února 2021. Důvodem je jednak stále nepříznivá epidemická situace, která vyžaduje vládou nařízené regulace, jež výrazně zasahují do fungování některých segmentů ekonomiky, a také zdržení legislativního procesu novely zákona o zaměstnanosti zavádějící tzv. kurzarbeit. Ta stále čeká na doprojednání v Poslanecké sněmovně.

      3)  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program COVID Nájemné III.
  • podnikatelé budou moci od státu získat za říjen, listopad a prosinec plnou náhradu komerčního nájmu. Dosud mohli ti, kteří byli zasaženi v souvislosti s koronavirem a vládními opatřeními, žádat o příspěvek ve výši padesáti procent. Zároveň by měl být program upraven tak, aby z něho už nebyly vyloučeny spřízněné osoby;
 • Program COVID Uzavřené provozovny
  • vláda rozhodla, že MPO nebude nadále připravovat sektorový podpůrný program Covid – Gastro, ale bude připraven nový kompenzační program pro všechny postižené provozovny Covid – Uzavřené provozovny. Cílem je, aby byly všechny zasažené sektory podpořeny spravedlivě stejně. Vicepremiér Havlíček dostal za úkol předložit takto upravený dotační program na příštím jednání vlády;
 • podnikatelé tak budou mít k dispozici čtyři základní podpůrné programy – Antivirus Plus, Covid – Nájemné, kompenzační bonus a nový program Covid – Uzavřené provozovny.

 

čtvrtek 17. prosinec 2020

Nouzový stav

 • vláda předloží Poslanecké sněmovně žádost o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů do 22. ledna 2021.

 

Změna krizových opatření o omezení maloobchodu a služeb a omezení volného pohybu osob

 • vláda přijala dvě dílčí upřesnění platných krizových opatření – aby rozptýlila případné pochybnosti, nově jsou výslovně povoleny všechny cesty za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, což platí i v případě, kdy jde dotyčný nakupovat pro jinou osobu, druhá úprava umožní i nadále činnost autoškol;
 • vláda umožní věřícím účast na půlnočních mších i přes zákaz nočního vycházení – v kostelech bude ale možné využít jen pětinu míst.

 

pondělí 14. prosinec 2020

Zákaz konaní hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb

V souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1332 ze dne 14. prosince 2020 dochází od pátku 18. prosince 2020 od 0:00 hod. do dne 23. prosince 2020 23:59 hod. k následujícím změnám:

 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

a)  v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních);

b)  v případě školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání;

c)  v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 22:59 hod.;

tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 23:00 hod. a 04:59 hod.;

 • zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že
  • ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce;
  • je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi;
  • u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky;

Dále se zakazuje/zakazují:

 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin;
 • poutě a podobné tradiční akce;
 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb.;
 • veletrhy;
 • provoz heren, kasin a sázkových kanceláří;
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány;
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb;
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií;
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování;
 • poskytování ubytovacích služeb, se stanovenými výjimkami;
 • maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

a)  čerpacích stanic s palivy a mazivy;

b)  lékáren;

c)  prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích;

d)  prodejen ve zdravotnických zařízeních;

e)  provozoven stravovacích služeb v rozsahu výše uvedeném;

 

Zákaz volného pohybu osob

 • zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

1.  cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele;

2.  výkonu povolání;

3.  výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktur a služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby;

4.  neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů;

5.  venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;

6.  účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření;

7.  cest zpět do místa svého bydliště;

 • zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou např. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými; cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu;
 • nařizuje se:
  • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II;
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
  • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;
  • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Kompenzace

1)  Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Program COVID Ubytování II.
  • podnikatelé z oblasti hotelnictví a dalších ubytovacích služeb si budou moci požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o náhradu části ušlých zisků za období říjen až prosinec 2020. Stejně jako v případě první fáze programu dostanou, pokud bude dotační program notifikován Evropskou komisí, 100 až 300 korun na lůžko v závislosti na kategorii a třídě hromadného ubytovacího zařízení s tím, že budou muset prokázat sezónní obsazenost v tomto období;

2)  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program COVID Nájemné III.
  • vláda odsouhlasila vypsání jeho třetí výzvy, kde budou moci podnikatelé v maloobchodu a službách s provozovnami v nájmu požádat o úhradu 50 procent z celkového nájemného za období říjen až prosinec 2020. Udělení dotace nebude podmíněno poskytnutím slevy ze strany pronajímatele, maximální výše může dosáhnout 10 milionů na jednoho nájemce. I tuto výzvu bude muset notifikovat Evropská komise;
 • Program COVID Gastro
  • podpora bude poskytována za období od 14. října 2020 do 31. prosince 2020 s tím, že jsou vyloučeny dny, kdy nebyly gastronomické provozy omezeny vládními opatřeními, tj. 3. až 18. prosince 2020. Zároveň ale může být podle vývoje pandemie prodloužen i do nového roku. Ministerstvo očekává, že o dotaci požádá cca 22 000 gastronomických podniků;
 • Ošetřovné
  • ministerstvo zveřejnilo výzvu k programu ošetřovné pro OSVČ za listopad – žádosti bude přijímat od 21. prosince do 21. ledna 2021;
 • Program COVID Kultura III.
  • program má pomoci podnikatelům v kulturním sektoru, jako jsou pořadatelé kulturních akcí, servisní a technické firmy, agentury, ale také jednotliví umělci či umělecká tělesa, překlenout krizové období, kdy kvůli protiepidemickým opatřením vlády stále přicházejí o výdělky. Stát postiženým subjektům vyplatí jednorázově až 10 milionů korun, vláda na pokračování programu uvolní ze státního rozpočtu další miliardu korun.

 

čtvrtek 10. prosinec 2020

Nouzový stav

 • nouzový stav na území České republiky bude trvat do 23. prosince 2020 – na mimořádném jednání vláda rozhodla o dalším prodloužení na základě předchozího souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou.

 

Zákaz konaní hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb

 • vláda mění usnesení Vlády České republiky č. 1290 ze dne 7. prosince 2020 tak, že se jeho účinnost prodlužuje do 23. prosince 2020 do 23:59 hod;
 • mění usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené pod č. 511/2020 Sb., tak, že:

1.  zakazuje se užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností v souvislosti s užitím lyžařských tratí; tím není dotčeno užití lanových drah jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné účely dopravy osob nebo pro účely přepravy zboží a materiálu;

2.  zakazuje se provozovnám stravovacích služeb prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko);

3.  zakazuje se provozovnám farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť provozovat stravovací služby a prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje.

 

pondělí 7. prosinec 2020

Zákaz konaní hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb

V souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1290 ze dne 7. prosince 2020 dochází od 9. prosince 2020 od 0:00 hod. do dne 12. prosince 2020 23:59 hod. k následujícím změnám:

 • zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;
 • omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a)  zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a prodeje z provozovny stravovacích v místě této provozovny (např. výdejové okénko) v čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních);

b)  zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;

c)  u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry;

d)  v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti;

e)  zakazuje se prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko);

f)  provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky, s výjimkou zařízení školního stravování a provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky;

g)  nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost.

 • omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a)  zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry;

b)  umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa;

c)  zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje;

d)  zakazují se stoly a místa k sezení.

Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek

 • s účinností od 8. prosince 2020 vláda změnila své usnesení z 16. října 2020, které se týká možnosti nahradit povinnou vstupní lékařskou prohlídku čestným prohlášením, tak, že tato možnost platí do konce roku.

 

pondělí 30. listopad 2020

Vláda na svém jednání rozhodla, že od čtvrtka 3. prosince 2020 přechází Česká republika na třetí stupeň protiepidemického systému PES (Kompletní znění všech pravidel naleznete v příloze).

Omezení obchodu a služeb

V souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1262 ze dne 30. listopadu 2020 dochází od čtvrtka, tj. 3. prosince 2020 od 0:00 hod. do dne 12. prosince 2020 23:59 hod. k následujícím změnám nařízeného zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách:

 • všechny obchody mohou otevřít, provozovatele musí i nadále dodržovat stanovená pravidla (pravidla se od těch stanovených pro 4. stupeň protiepidemického systému PES nezměnila);
 • všechny obchody mohou otevřít také v nákupních centrech, zavřené však zůstanou dětské koutky i food courty;
 • ruší se zákaz nedělního prodeje;
 • všechny služby mohou obnovit provoz, personál bude muset používat roušku či respirátor – již není potřeba mít ochranný štít;
 • ve službách stejně jako v dalších provozech bude platit omezení jednoho klienta na 15 m2 provozní plochy, děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají – klienti musí zároveň dodržovat dvoumetrové odstupy, a to i v čekárnách;
 • stravovací zařízení mohou znovu otevřít, v provozu mohou být od 6:00 do 22:00 – u stolu mohou být maximálně čtyři lidé, restaurace smí naplnit kapacitu na 50 %;
 • omezuje se provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že jejich provozovny jsou pro zákazníky uzavřeny v čase mezi 22:00 hod. a 5:59 hod., ve vnitřních prostorech sázkové kanceláře může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a provozovatelé heren a kasin musí dodržovat stanovená pravidla;
 • omezují se veletrhy a prodejní hospodářské výstavy tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a účastníci udržují mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.
 • omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
  • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob;
  • není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost;
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali;
  • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.;
  • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.);
  • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;
  • je zakázán provoz dětských koutků;
  • provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu;
  • jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh;
  • prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou.
 • omezuje se provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

1.  v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka;

2.  aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti;

3.  zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu;

4.  umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;

5.  zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně;

6.  provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu;

7.  jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh;

8.  v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

 • omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a)  zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry;

b)  umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa;

c)  zakazuje se prodej potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci na místě;

d)  zakazují se stoly a místa k sezení.

 • zakazují se hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:

a)  členů domácnosti;

b)  zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele;

c)  osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost;

d)  osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob;

e)  schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona;

přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry.

 • doporučuje se zaměstnavatelům:

a)  využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

b)  zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS CoV-2, popř. jeho antigenu.

 

Kompenzace

1)  Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Program COVID školy v přírodě
  • ministerstvo zveřejnilo výzvu k programu COVID školy v přírodě, pro který vyčlenilo 65 mil. Kč, žádosti se začnou přijímat 10. prosince.

2)  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program COVID Nájemné
  • ministerstvo u druhé výzvy programu COVID nájemné k 1. prosinci eviduje 24 221 žádostí za 2,3 mld. Kč, k proplacení zatím schválilo žádosti za zhruba 757,2 mil. Kč;
 • Ošetřovné
  • ministerstvo bude na výplaty ošetřovného pro živnostníky za říjen a listopad mít 479,2 milionu korun, původně bylo na program schváleno 250 milionů korun – o program je velký zájem, vláda schválila v pondělí 1. prosince jeho dofinancování do požadované částky;
 • Czech Rise Up 2.0
  • ministerstvo vyhlásí novou výzvu Czech Rise Up 2.0 – Technologie na podporu vzniku nových a vysoce inovativních projektů, které pomohou především při řešení socioekonomických dopadů pandemie.

3)  Ministerstvo financí

 • Kompenzační bonus
  • nově bude u kompenzačního bonusu umožněn souběh s příspěvkem Antivirus, ošetřovným pro OSVČ a s Covid-Nájemným v daný kalendářní den, a to i zpětně za již proběhla bonusová období.

 

neděle 29. listopad 2020

Vláda na svém nedělním mimořádném jednání rozhodla, že rozvolní protiepidemická opatření – od čtvrtka 3. prosince 2020 přechází Česká republika na třetí stupeň protiepidemického systému PES. Níže uvedené změny jsou aktuálně pouze informačního charakteru, doposud nedošlo ke zveřejnění oficiálně přijatých usnesení, které mohou svým obsahem stanovovat odlišné podmínky.

 

Omezení obchodu a služeb

S účinností od čtvrtka 3. prosince 2020 dojde k následujícím změnám nařízeného zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách:

 • stravovací zařízení se budou moci znovu otevřít, v provozu budou moci být od 06:00 do 22:00 – u stolu budou moci být maximálně čtyři lidé, restaurace budou smět naplnit kapacitu na 50 procent;
 • všechny obchody se budou moci otevřít, i nadále bude platit pravidlo 15 metrů čtverečních na zákazníka, zkoušené oděvy a obuv nebudou muset být v izolaci;
 • všechny obchody budou moci otevřít také v nákupních centrech, zavřené však zůstanou dětské koutky i food courty – jídlo bude možné nadále prodávat přes okénko, konzumace na místě nebude možná;
 • všechny služby budou moci obnovit provoz, personál bude muset používat roušku či respirátor – již není potřeba mít ochranný štít;
 • ve službách stejně jako v dalších provozech bude platit omezení jeden klient na 15 metrů čtverečních provozní plochy, děti do 15 let by se neměly do počtu zákazníků započítávat – lidé budou muset zároveň dodržovat dvoumetrové odstupy, a to i v čekárnách;
 • ruší se zákaz nedělního prodeje;
 • poskytování ubytovacích služeb je bez omezení;
 • muzea mohou otevřít své kapacity ze čtvrtiny a na památky mohou skupiny do deseti lidí, pro divadla a kina stále platí zákaz diváků – pro knihovny platí jedna osoba na 15 metrů čtverečních;
 • uvolňuje se amatérské sportování, ve fitness centrech budou moci probíhat lekce za účasti devíti klientů a instruktora;
 • profesionální soutěže budou bez zvláštního režimu, ale i diváků, amatéři musí sportovat s rouškami, profesionálové nemusí, pokud jsou pravidelně testováni.

 

Omezení volného pohybu a služeb

S účinností od čtvrtka 3. prosince 2020 dojde k následujícím změnám nařízeného zákazu volného pohybu osob:

 • ruší se zákaz volného pohybu osob a nočního vycházení;
 • ruší se zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti;
 • hromadné akce se mohou konat v počtu deseti lidí ve vnitřních prostorech, venku může být 50 lidí, svatby a pohřby se mohou konat v počtu 30 lidí, počty lidí na bohoslužbách se budou řídit kapacitou kostela. 

 

Školství

 • školství přejde do stupně tři protiepidemického systému PES od pondělí 7. prosince 2020;
 • od pondělí 30. listopadu 2020 platí i nadále pravidla pro čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES:
  • 1. stupeň ZŠ - prezenční výuka již pro všechny ročníky;
  • 2. stupeň ZŠ – prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech);
  • SŠ, konzervatoře, VOŠ – u nižšího stupně víceletého gymnázia prvních čtyř ročníků osmiletého oboru konzervatoře nově rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech), ostatní beze změny;
  • školní družiny a školní kluby – pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě, není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.

„S otevřením provozoven končí možnost čerpat kompenzace na mzdové náklady. Pomoc mohou stále dostat provozy, které kvůli omezené činnosti musí nechat část zaměstnanců doma. „Antivirus B pokračuje. Ti, kteří nebudou v plném výkonu a budou mít pracovníky na překážkách, mohou čerpat 60 procent na kompenzace mezd,“ řekl na tiskové konferenci Havlíček.

 

Předběžné informace

 • premiér Andrej Babiš by si přál, aby stát umožnil deset dní až týden před Vánoci všem občanům dobrovolně a zdarma podstoupit antigenní test na covid-19;
 • ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl ve vysílaná ČT24, že očkování proti covidu-19 bude pro všechny občany zdarma, hrazeno bude ze zdravotního pojištění a distribuovat by ho měli hlavně praktici;
 • podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je „extrémně nepravděpodobné“, že by se Česká republika dostala do konce roku podle systému PES do nižšího než třetího stupně;
 • vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného znovu požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, nyní platí do 12. prosince – ministr počítá s tím, že v té době bude stále platit třetí rizikový stupeň protiepidemických opatření, do kterého země sestoupí ve čtvrtek 3. prosince 2020.

 

pátek 20. listopad 2020

Nouzový stav

Usnesením Vlády České republiky č. 1195 se prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený pro území České republiky z důvodu epidemie viru SARS CoV-2. Zároveň Česká republika přechází od pondělí (23. listopadu 2020) na 4. stupeň protiepidemického systému PES – co konkrétně to bude znamenat, naleznete blíže vysvětleno níže:

 

Omezení obchodu a služeb

S účinností od pondělí 23. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 12. prosince 2020 23:59 hod. dochází na základě usnesení č. 1201 („Usnesení“) k následujícím změnám nařízeného zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách:

 • povoluje se provoz provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod., a vánočních stromků, vánočních ozdob, jmelí, chvojí a s nimi souvisejících produktů; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách;
 • povoluje se provoz prodejen zbraní a střeliva;
 • povoluje se přítomnost veřejnosti v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 22:59 hod.;
 • zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 23:00 hod. a 04:59 hod.;
 • zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli, ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

a)   čerpacích stanic s palivy a mazivy,

b)   lékáren,

c)   prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

d)   prodejen ve zdravotnických zařízeních,

e)   provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2 Usnesení – tedy provozovny stravovacích služeb s výdejovým okénkem nebo prodejem jídla s sebou,

f)   provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., a vánočních stromků, vánočních ozdob, jmelí, chvojí a s nimi souvisejících produktů, jde-li o prodej v neděli v čase mezi 05:00 hod. až 22:59 hod.;

 • omezuje se provoz farmářských trhů podle bodu I/7 Usnesení tak, že se zakazuje konzumace na místě, odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2;
 • omezuje se provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;
 • nařizuje se, aby v provozovnách, jejichž provoz není Usnesením zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla (nově nařízená a modifikovaná pravidla jsme vám zvýraznili tučně):
  • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka;
  • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti;
  • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu;
  • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;
  • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně;
  • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu;

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

 

Omezení volného pohybu a služeb

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. schválila následující nové opatření:

 • zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou například cest do zaměstnaní a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele;
 • zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou například cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele nebo nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými;
 • mezi výjimky ze zákazu nově přibude cesta zpátky do místa bydliště;
 • nově bude možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob;
 • zvyšuje se limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest;
 • nově budou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.

 

Školství

 • od 23. listopadu 2020 bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek;
 • od 25. listopadu 2020 se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia;
 • od 30. listopadu 2020 by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

 

Chod orgánů veřejné moci a správních orgánů

 • od pondělí 23. listopadu 2020 přestává platit ta část krizového opatření vlády, která omezuje chod orgánů veřejné moci a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu zaměstnanců;
 • nadále však platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v týdnu po nanejvýš pěti hodinách.

 

čtvrtek 19. listopad 2020

Vláda s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. schválila následující opatření:

 1.   nařizuje, aby v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel nově dodržoval následující pravidla:
 • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy;
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry.
 1.   maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách je zakázán v neděli, ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. – otvírací doba provozoven se tedy mění z dosavadních 19:59 hod. na 21:00 hod.;
 2.    nově je povolen provoz provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček.

 

Nové opatření

 • Sněmovna schválila prodlužení nouzového stavu o 22 dní do soboty 12. prosince 2020 do 24:00 hod. – vláda navrhovala prodloužení nouzového stavu do 20. prosince, její plán ale neměl podporu (podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je nouzový stav nutný pouze do 3. stupně protiepidemiologického systému PES, u stupně 1 a 2 je potřebný – když nebude nouzový stav, nemohou být opatření dle protiepidemiologického systému PES vymáhána plošně);
 • studenti posledních ročníků vysokých škol se budou moci od 25. listopadu 2020 vzdělávat ve skupinách po 20 lidech – platí to pro laboratorní nebo uměleckou výuku;
 • ve středu 25. listopadu 2020 se do škol vrátí taktéž závěrečné ročníky středních škol, obnoví se v nich také praktická výuka do 20 žáků;
 • od pondělí 30. listopadu 2020 se mají v rotačním režimu vrátit žáci druhých stupňů základních škol a nižších stupňů gymnázií.

 

Předběžné informace

 • ministr zdravotnictví Jan Blatný navrhuje, aby Česko přešlo z nejvyššího pátého stupně covidového rizika protiepidemiologického systému PES na čtvrtý stupeň s účinnosti od 23. listopadu 2020 - vláda se bude žádostí bude zabývat zítra, tj. 20. listopadu 2020;
 • Všechny obchody se podle ministra Jana Blatného mohou otevřít, až když se Česká republika podle epidemiologického systému PES bude moci přesunout do třetího stupně rizika – podle Blatného by se Česko v ideálním případě mohlo dostat do třetího stupně nejdříve 30. listopadu;
 • ministr Havlíček chce v pátek 20. listopadu 2020 vládě navrhnout zrušení zákazu prodeje v neděli, více zákazníků na plochu nebo jiný režim pro matky s kočárky.

 

Související články