Dekorativní pozadí stránky

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME: Nová vládní krizová opatření v přehledném souhrnu

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME: Nová vládní krizová opatření v přehledném souhrnu

středa 2. únor 2022

 • vláda odsouhlasila vydání nového opatření, kterým se nastavují nová karanténní pravidla pro školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy tak, aby i za zhoršené epidemické situace a vysokého počtu zaměstnanců v karanténě bylo možné zajišťovat jejich nepřetržitý chod. Pro zaměstnance, kteří se dostanou do rizikového kontaktu s nakaženým nemocí covid-19, proto začnou od 3. února 2022 platit stejná pravidla umožňující v případě nutnosti výkon práce, jaká platí pro zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách;
 • vláda rovněž odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února 2022;
 • vláda prodiskutovala také otázku kompenzací pro podnikatele, kteří byli postiženi protiepidemickými opatřeními, které omezily jejich činnost především v závěru uplynulého roku – zaměřená bude především na drobné podnikatele, kteří nemají dostatečné prostředky a nemají rezervy na to, aby ustáli výpadky, které byly způsobeny omezeními, jež bylo nutné přijmout v důsledku covidové pandemie. Nárok na podporu budou mít především ti, kteří byli postiženi zákazem vánočních trhů, restaurace, hudební kluby, hotely, cestovní kanceláře, organizátoři kulturních a sportovních akcí. Kompenzace by se měla týkat více než 11 000 podnikatelských subjektů a na kompenzace budou k dispozici až tři miliardy korun;
 • po dvoudenním projednávání Poslanecká sněmovna schválila novelu tzv. pandemického zákona. Pokud novelu schválí i Senát a podepíše prezident republiky, umožní Ministerstvu zdravotnictví v případě nutnosti i po 28. únoru 2022 vydávat účinná protiepidemická opatření.

 

středa 26. leden 2022

 • od 15. února 2022 začne platit v České republice omezení platnosti certifikátů o dokončeném očkování u osob starších 18 let na maximálně 270 dnů. Stejné nařízení v rámci evropského digitálního certifikátu, které vydala Evropská komise, bude platit už od 1. února 2022, ale vláda se rozhodla dát českým občanům ještě další dva týdny, aby se stihli naočkovat třetí dávkou, a platnost certifikátu si tak prodloužili;
 • od 31. ledna 2022 se změní pravidla pro testování zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů firemních orgánů tak, že výjimku z testování budou mít všichni, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní RT-PCR test a skončili v izolaci. To samé bude platit i pro testování žáků, studentů a zaměstnanců ve školách, ale nově se do testování zapojí i studenti vyšších odborných škol;
 • Ministerstvo také se souhlasem vlády zakázalo od 27. ledna 2022 do 13. února 2022 až na přesně specifikované výjimky návštěvy ve věznicích, ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců.

 

středa 19. leden 2022

 • vláda schválila návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie nemoci covid-19, který dá ředitelům možnost v krizové epidemické situaci vyhlásit ředitelské volno v rozsahu až deset dnů nad rámec stávajících pěti. Za situace, kdy kvůli nadměrným absencím v pedagogickém sboru nebude možné zajistit prezenční výuku, bude moci škola přejít až na deset dnů i na distanční výuku;
 • vláda prodiskutovala otázku změny vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, vydané ministrem zdravotnictví předchozí vlády v prosinci 2021, která od března 2022 zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby nad 60 let a vybrané profese a shodla se na tom, že očkování proti covidu-19 nebude povinné;

vláda rovněž projednala a schválila návrh novely zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 (tzv. pandemický zákon) a zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19. Platnost stávajícího pandemického zákona, na jehož základě především vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička protiepidemická opatření, končí 28. února. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhlo jeho prodloužení na neurčito, zároveň je v něm připraveno několik úprav.

 

pátek 14. leden 2022

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 • zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociální péči, kteří měli v rámci pravidelného testování pozitivní antigenní test, ale nemají příznaky nemoci Covid-19, budou moci chodit do práce i v rámci nařízené karantény. Toto pravidlo ale bude platit jen ve výjimečných případech, kdy zaměstnavatel nebude schopen bez těchto zaměstnanců dál zajišťovat péči o pacienty či klienty;
 • zaměstnanci, kterým bude na základě pozitivního antigenního testu či rizikového kontaktu nařízena tato tzv. pracovní karanténa, budou moci od pondělí 17. ledna 2022 vykonávat svou profesi za zpřísněných hygienických opatření, o kterých rozhodne příslušná hygienická stanice. Budou muset mimo jiné na pracovišti nosit nepřetržitě respirátor, stravovat se odděleně od ostatních či omezit svůj pohyb po pracovišti a kontakty s ostatními lidmi na nezbytné minimum.

 

středa 5. leden 2022

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 • všichni zaměstnanci ve veřejném i soukromém sektoru, ale i osoby samostatně výdělečně činné a jednatelé právnických osob, pokud přicházejí do styku s lidmi mimo vlastní domácnost, se budou muset od 17. ledna testovat v zaměstnání dvakrát týdně pomocí antigenních testů určených pro použití laickou osobou;
 • následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není‑li zaměstnanec v den termínu testování v práci, otestuje se v den příchodu na pracoviště;
 • v tuto chvíli vláda počítá s tím, že testovat se bude dva až tři týdny.

 

PRAVIDLA PRO KARANTÉNY A IZOLACE OSOB

 • v reakci na očekávaný masivní nástup mutace omikron, která vykazuje odlišný průběh nákazy než předchozí varianty, dojde od 11. ledna 2022 ke zkrácení doby nařízené izolace a karantény na nejméně pět kalendářních dnů. K ukončení karantény ani izolace nebude nutný RT-PCR test, lidé s pozitivním antigenním testem ale budou moci na základě negativního výsledku následného RT-PCR testu izolaci ukončit ihned.

 

středa 29. prosinec 2021

ZMĚNY V PROGRAMU ANTIVIRUS NA POMOC ZAMĚSTNAVATELŮM

 • vláda rozhodla o pozastavení druhého období uznatelnosti výdajů režimu B Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus od 1. ledna 2022;
 • vláda chce prověřit, zda jsou vysoké finanční prostředky vyplácené státem na tento program vynakládány dostatečně efektivně - Ministerstvo práce a sociálních věcí proto provede analýzu nastavení parametrů a posouzení efektivity režimu Antivirus B;
 • program Antivirus A pro refundaci platů zaměstnanců v karanténě či izolaci poběží dál do 30. června 2022.

 

ZMĚNA PRAVIDEL PRO PROVOZ OBCHODŮ A SLUŽEB A NÁVŠTĚVY HROMADNÝCH AKCÍ

 • v maloobchodě a službách se od 30. prosince 2021 pro hudební a taneční kluby a diskotéky ruší pravidlo o povinném usazení a odstupu zákazníků a pravidlo, že není možné do provozovny pustit více osob, než kolik je uvnitř míst k sezení;
 • u provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin se také ruší povinnost provozovatele aktivně bránit ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru;
 • Od 3. ledna 2022 se toto opatření navíc upraví tak, že se zrušení povinnosti aktivně bránit shromažďování osob dotkne i dalších provozoven a služeb, kde je až dosud vyžadováno, jako jsou například tržnice, bazény či lanovky;
 • dále se od 3. ledna 2022 všude tam, kde je u zákazníků a klientů vyžadováno prokazování se certifikáty o očkování nebo o prodělané nemoci, zavede povinnost provozovatelů kontrolovat platnost certifikátů prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví čTečka.

 

středa 22. prosinec 2021

ZMĚNA PRAVIDEL PRO PROVOZ OBCHODŮ A SLUŽEB A NÁVŠTĚVY HROMADNÝCH AKCÍ

 • od 12.00 hodin 24. prosince 2021 do 24.00 hodin 25. prosince 2021 bude zakázán maloobchodní prodej v prodejnách s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních s výjimkou čerpacích stanic, lékáren, prodejen na letištích a vlakových a autobusových nádražích a prodejen ve zdravotnických zařízeních;
 • po skončení nouzového stavu, tedy od 25. prosince 2021, začnou platit pro maloobchod a služby upravená protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví;
 • skončí zákazy pro noční provoz restaurací, barů, diskoték, kasin a obdobných zařízení, pro provozování adventních trhů a pro konzumaci alkoholu na veřejnosti, které byly navázány právě na nouzový stav;
 • zrušeno bude i omezení shromažďovacího práva a omezení pro volby a činnost orgánů právnických osob - v období od 29. prosince 2021 do 2. ledna 2022 bude platit o něco přísnější verze tohoto opatření, která omezuje počet osob u jednoho stolu v restauraci na čtyři a maximální počet osob na veřejných a soukromých akcích, kde se schází na jednom místě větší počty lidí a nemají výhradně místa k sezení, na padesát.

 

pondělí 29. listopad 2021

ZMĚNY V PROGRAMU ANTIVIRUS NA POMOC ZAMĚSTNAVATELŮM

 • zaměstnavatelé budou moci dál čerpat finanční pomoc na mzdy zaměstnanců v karanténě nebo na překážce v práci související s epidemií nemoci Covid-19;
 • Vláda rozhodla o prodloužení platnosti programu Antivirus A s tím, že dojde k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu do 28. února 2022; dosud měl program Antivirus A skončit koncem letošního roku;
 • zároveň vláda znovu aktivovala i režim Antivirus B, který kompenzuje zaměstnavatelům náklady na zaměstnance, kteří se v důsledku dopadů pandemie ocitli v režimu překážky v práci na straně zaměstnavatele. Nově stanovené druhé období uznatelnosti výdajů bude trvat od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022;
 • celý program Antivirus pak byl rozhodnutím vlády prodloužen do 30. června 2022, což umožní až do tohoto termínu jednotlivé programy Antiviru v případě potřeby dále prodlužovat.

 

pátek 26. listopad 2021

S účinností od pátku 26. listopadu 2021 od 00:00 hod. se na dobu 30 dnů vyhlašuje na území České republiky nouzový stav. Na základě vyhlášeného nouzového stavu mohou členové vlády po předchozím souhlasu vlády vyhlašovat jednotlivá krizová opatření. První krizové opatření schválené vládou zpřísňuje podmínky pro provoz některých služeb a pro konání hromadných akcí, bližší přehled Vám přinášíme níže:

 • nové krizové opatření platí ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. do dne 25. prosince 2021 do 23:59 hod.;
 • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasinech v čase mezi 22:00 hod. a 04:59 hod.;
 • zakazuje se provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich; tím není dotčen prodej vánočních stromků, chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich;
 • zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb;
 • v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5.000 m2 se zákazníkovi zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra (včetně prostoru tzv. food court) s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny stravovacích služeb;
 • s výjimkou pohřbů se omezuje maximální přípustný počet osob na volnočasových, kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších podobných akcích;
 • u volnočasových aktivit dětí i dospělých, jako jsou různé spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a oslavy, se snižuje maximální přípustný počet účastníků akce z tisíce na 100 osob;
 • u návštěv kulturních představení, sportovních utkání atd. bude možné nově do hlediště pustit nanejvýš 1.000 diváků, a to výhradně k sezení;
 • pro návštěvníky všech hromadných akcí bude i nadále platit povinnost prokázat se kompletním očkováním proti Covidu-19 nebo dokladem o prodělání nemoci v posledních šesti měsících.

 

KOMPENZAČNÍ PROGRAMY:

A.  Kompenzační bonus

 • osoby samostatně výdělečně činné, společníci vybraných společností s ručením omezeným a osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kterým poklesly příjmy o 30 procent, by mohli dostat kompenzační bonus ve výši 1.000 Kč denně od 22. listopadu do 31. prosince s možností prodloužení do konce ledna 2022;
 • s výše uvedeným počítá návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022, který vláda schválila a požádá Parlament o jeho urychlené projednání. Podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu budou v podstatě stejné jako u stejného nástroje platného v letošním roce, nárok na kompenzační bonus vznikne i v případě nařízené karantény nebo izolace.

 

B.  Covid – Nepokryté náklady

 • v programu Covid – Nepokryté náklady bude vypsána třetí výzva, díky níž budou moci podnikatelé, kteří přijdou oproti srovnávacímu období o 30 a více procent tržeb, získat podporu ve výši 40 % nepokrytých fixních nákladů s limitem 15 milionů korun na žadatele;
 • rozhodné období bude stanoveno od 1. listopadu a bude zatím platit i v prosinci.

 

C.  Covid 2021

 • alternativou k programu Covid – Nepokryté náklady bude opět program Covid 2021, kde bude moci zaměstnavatel při zachování stejné podmínky 30% poklesu tržeb čerpat 300 korun na jeden plný úvazek svého zaměstnance a den. Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele;
 • žadatelé nebudou moci oba programy kombinovat vzájemně a kombinovat je nepůjde ani s případným kompenzačním bonusem - souběh bude možný pouze s programem Antivirus.

 

D.  Antivirus B

 • Ministerstvo práce podle K. Havlíčka dopracuje návrh na obnovení programu Antivirus B do konce tohoto týdne;
 • program by měl být vyhlášen plošně, a to zpětně od 1. listopadu 2021;
 • příspěvek Antivirus B by měl opět dorovnávat při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin
  60 % vyplacených náhrad mezd, včetně povinných odvodů do 29.000 Kč na zaměstnance.

 

čtvrtek 18. listopad 2021

Od pondělí 22. listopadu dochází ke zpřísnění platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví s ohledem na nepříznivou epidemickou situaci s výskytem případů nemoci COVID-19. Níže přinášíme přehled těch nejzásadnějších aktuálně známých změn:

ZPŘÍSNĚNÍ PRAVIDEL PRO PROVOZ OBCHODŮ A SLUŽEB A NÁVŠTĚVY HROMADNÝCH AKCÍ

 • všude tam, kde se dnes zákazníci či návštěvníci musí prokazovat podle pravidel O-T-N (Očkování – prodělaná Nemoc – Test), tedy například u kadeřníka, ve vnitřních sportovištích, v restauracích, hotelech, na kulturních či sportovních akcích, už nebude od pondělí 22. listopadu možné prokázat se PCR či antigenním testem. Využít službu či jít na akci budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci, tj. prochází se na režim O-N (Očkování – prodělaná Nemoc);
 • výjimka bude platit jen pro děti do 12 let; osoby do 18 let, lidé, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a rozočkovaní, kteří ještě nemají platný certifikát, včetně těch po první dávce, se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem;
 •  splnění podmínek budou mít za povinnost provozovatelé nebo pořadatelé zkontrolovat před vstupem do objektu nebo před zahájením poskytování služby;
 • do obchodů či MHD smí i nadále všichni – tak jako dosud – s respirátory.

 

TESTOVÁNÍ

 • mění se pravidla pro testování klientů zdravotních pojišťoven; z nařízení o provádění bezplatného testování klientů zdravotních pojišťoven se vypouští antigenní testování. Plně očkovaní budou mít i nadále nárok na dva bezplatné PCR testy, zvyšuje se ale počet bezplatných testů pro osoby mladší 18 let, pro rozočkované a pro ty, kdo se nemohou kvůli kontraindikaci naočkovat, a to na pět testů do měsíce;
 • vláda prodiskutovala také možnost zavedení plošného testování zaměstnanců ve firmách a u všech dalších zaměstnavatelů; Ministr zdravotnictví dostal za úkol připravit příslušné mimořádné opatření, kterým se zavede povinný test jednou týdně pro neočkované – písemná podoba opatření se očekává během zítřka;
 • testování by mělo probíhat ve stejném režimu jako na jaře a od pondělí 22. listopadu by měla začít platit povinnost testování jednou týdně;
 • firmy budou mít ještě několik dnů na objednání testů – testovat se bude nutné jednou týdně, jakýkoliv pracovní den. Testy tedy budou stačit pravděpodobně i v pátek 26. listopadu;
 • testy by měli být firmám hrazeny ze zdravotního pojištění, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl, že očekává proplacení šedesáti korun za jeden test;
 • každý, kdo půjde fyzicky do práce, se tedy bude muset prokázat očkováním, prodělanou nemocí nebo testem uskutečněným ve specializovaném zařízení;
 • stačit budou ale i certifikované antigenní samotesty, které se ovšem musí provádět pod dozorem dalšího člověka. Testovat se nemusí lidé s očkováním či po prodělání nemoci, s výjimkou seniorů nad šedesát let.

 

KOMPENZACE

 • provozovatelé služeb a podnikatelé v kultuře, kteří přijdou o zisk, budou mít možnost získat kompenzace;
 • očekává se schválení kompenzačních programů z minulosti; v pondělí se na vládu předloží finální parametry programů – COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a kompenzační bonus pro živnostníky;
 • mělo by se jednat o stejnou míru podpory, hlavním kritériem bude pokles obratu v rámci takzvaného standardního období.

 

Zdroje článku

Související články
Důkazní břemeno při daňových sporech, aneb co všechno musíte správci daně prokázat u marketingových služeb?
Josef Žaloudek, Martin Pecha

Důkazní břemeno při daňových sporech, aneb co všechno musíte správci daně prokázat u marketingových služeb?

Pokud vaše společnost, nebo vy sami v rámci podnikatelské činnosti využíváte marketingové služby, měli byste si dát pozor na to, jaké důkazní prostředky po vás může správce daně ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu (NSS) požadovat, abyste prokázali oprávněnost uplatnění příslušného náklad
Nová vyhláška o požadavcích na výstavbu je mnohem liberálnější než dřívější předpisy
František Korbel, Jan Fikar, Tomáš Kalenský, Jiří Buryan

Nová vyhláška o požadavcích na výstavbu je mnohem liberálnější než dřívější předpisy

Od 1. července 2024 nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon (má číslo 283/2021 Sb.). Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 12. června 2024 (tj. něco málo přes dva týdny před její účinností) s číslem 146/2024 Sb. Nová vyhláška