Dekorativní pozadí stránky

Zpravodajství o Ukrajině a narušení vývoje nezletilých dětí – jaké jsou hranice?

Zpravodajství o Ukrajině a narušení vývoje nezletilých dětí – jaké jsou hranice?

V rámci vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál odezněla 18. září 2022 v čase od 9.37 hodin reportáž Martina Dorazína ohledně následků opakovaných raketových útoků na palác oblastní správy a sídlo oblastního parlamentu Charkovské oblasti.[1]

V rámci této krátké reportáže zpravodaj Radiožurnálu popisoval svou návštěvu v ostřelovaném paláci, popisoval škody na budově a s rozeznatelně roztřeseným hlasem také osudy lidí, kteří v ostřelovaném objektu zahynuly, včetně výčtu míst, kde byly vidět ještě stopy po těchto obětech (krvavé skvrny na stěnách stopy po vlasech po obětech, které byly tlakovou vlnou mrštěny proti zdi).

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání („Zákon“) ukládá povinnost nezařazovat v době od 6.00 do 22.00 do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých dětí.[2] Běžně se chápalo, že se to týkalo zejména erotických pořadů nebo pořadů, filmů či seriálů obsahujících explicitní násilí nebo jiné nežádoucí projevy.

Nicméně je potřeba pamatovat, že podle RRTV i zpravodajství a publicistika informující o aktuálních událostech spadají pod povinnost neohrožovat mravní a psychický vývoj nezletilých dětí. Je potřeba pak obsah takových reportáží upravit tak, aby problematický obsah neobsahovaly nebo je zařadit do pozdějšího vysílání.

V rámci veřejné debaty pak zaznívaly názory, jak mohlo takto pojatou reportáží dojít k ohrožení nebo jak byl vývoj nezletilých dětí narušen (šlo o rádiovou zprávo bez obrazového materiálu). U této povinnosti nicméně platí, že stačí pouhé ohrožení a podle Nejvyššího správního soudu toto ohrožení „nemusí hrozit konkrétně ani bezprostředně.“[3] Ve vztahu k ostatnímu obsahu informujícímu o dění na Ukrajině dostupnému online (i v rámci zpravodajství, které však nebylo zařazeno přímo do vysílání), to může působit až paradoxně přísně, nicméně je postup zvolený RRTV podle textu Zákona.

RRTV tak upozornila Český rozhlas na porušení zákona a stanovila mu podle § 59 Zákona lhůtu 7 dnů k nápravě. Je pak na Českém rozhlasu, jako nápravu zvolí. Pokud tato náprava nebude dostatečná, může dostat pokutu až do výše 10 milionů korun. Uvidíme, zda se Český rozhlas bude proti tomuto rozhodnutí jakkoli bránit, nebo jaké zvolí opatření k nápravě.

Vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině a případně další konflikty mohou přinášet další drastické situace, může být lákavé přinášet co nejpodrobnější zpravodajství a zařazovat do něj i explicitní materiál. Bude však potřeba zvažovat, zda již není překročena hranice stanovena Zákonem a sledovat pro tyto účely i mantinely, které pro tuto oblast vytyčuje ve svých rozhodnutích také RRTV. A to bez ohledu na to, že například v jiném typu zpravodajství nebo obsahu dostupném online se mohou vyskytovat i explicitní záběry nebo informace dostupné bez ohledu na denní dobu.


[2] Ustanovení § 32 písm. g) Zákona.

[3] Rozsudek nejvyššího správní soudu sp.zn. 6 As 70/2007-104 ze dne 15. 5. 2008.

 

Zdroje článku

Související články
Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?
Adam Forst

Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?

Od konce minulého roku má veřejnost k dispozici dlouho očekávaný návrh zákona o hromadném řízení, jehož účinnost (pokud projde úspěšně legislativním procesem) je plánovaná na 1. 1. 2024. Už teď je zjevné, že návrh vyvolá řadu aplikačních otázek. Cílem tohoto příspěvku je základní představení zákona.