Dekorativní pozadí stránky

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím 01 – z části účinná již od 1. září 2022

Hlavním důvodem novely byla transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru („Směrnice“), která měla být provedena do 17. července 2021. S ohledem na termín transpozice nabyla část novely účinnosti již po vyhlášení, tedy 1. září 2022.

Transpozice Směrnice přináší zejména:

 • rozšíření působnosti pravidel pro opakované použití informací veřejného sektoru i na tzv. veřejné podniky;
 • výslovnou úpravu přístupu k tzv. výzkumným datům;
 • možnost publikace dynamických dat prostřednictvím programovatelných aplikačních rozhraní;
 • úpravu tzv. datových souborů s vysokou hodnotou (high-value datasets).

Nad rámec transpozice přináší novela například tyto změny:

 • vymezení nového typu povinného subjektu, veřejného podniku, a to včetně nové výjimky, která omezuje jeho informační povinnost;
 • omezení informační povinnosti profesních samosprávných komor;
 • upřesňující úpravu podmínek poskytování informací o příjmech fyzických osob;
 • nové výjimky z povinnosti poskytovat informace, např. z důvodu ohrožení ochrany kritické infrastruktury či v souvislosti se soudním, rozhodčím, správním nebo obdobným řízením;
 • výslovnou úpravu odmítnutí žádosti z některých důvodů zneužití práva;
 • upřesnění některých procesních postupů při vyřizování žádostí;
 • zřízení centrálního registru ke zveřejňování výročních zpráv povinných subjektů.

Novela má dělenou účinnost, tj. některá ustanovení nabyla účinnosti vyhlášením, a to k 1. září 2022, některá ustanovení nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2023 a některá ustanovení nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2024. Vybrané novinky z novely představíme v dalších příspěvcích.

 

Související články
Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?
Adam Forst

Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?

Od konce minulého roku má veřejnost k dispozici dlouho očekávaný návrh zákona o hromadném řízení, jehož účinnost (pokud projde úspěšně legislativním procesem) je plánovaná na 1. 1. 2024. Už teď je zjevné, že návrh vyvolá řadu aplikačních otázek. Cílem tohoto příspěvku je základní představení zákona.