Dekorativní pozadí stránky

Konec soukromých kryptopeněženek?

Konec soukromých kryptopeněženek?

Návrhy z per evropských legislativců stále častěji cílí na kryptoaktiva a tím i „straší“ zastánce idei decentralizovaných financí a krypto-komunitu jako takovou. Nedávno se pozornost evropských zákonodárců upřela na nová pravidla upravující převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv (Transfer of Funds Regulation neboli „TFR“), jejichž přijetí bylo na konci března 2022 podpořeno ze strany členů hospodářského a měnového výboru ECON a taktéž i ze strany výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE).

TFR je součástí balíčku pravidel, jehož prostřednictvím se snaží evropští legislativci zabránit nelegální aktivitám, tj. zejména praní špinavých peněz a financování terorismu, přičemž navrhovaná úprava by měla dopadnout především na transakce s kryptoměnami – ty byly měly být podobně jako běžné převody peněz mnohem snadněji vystopovatelné a identifikovatelné. TFR tak bude mít značný dopad nejen pro poskytovatele služeb spojených s kryptoaktivy („CASP“), ale taktéž i na samotné uživatele, zejména však na držitele kryptoměnových peněženek.

 

„(Ne)důvěřuj, ale prověřuj“

CASP budou totiž muset nově uchovávat a ověřovat informace o původu kryptoaktiv, o jejich příjemci a následně tato data poskytovat i příslušným regulačním orgánům. Před zpřístupněním kryptoaktiv by navíc měli CASP ověřit, zdali zdroj (subjekt) od kterého kryptoaktiva přicházejí není evidován v rejstříku rizikových subjektů, který má být zřízen a veden Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA).

Je však nutné upozornit na to, že popsané povinnosti budou muset CASP dodržovat u každé transakce bez ohledu na její hodnotu (výjimkou budou pouze převody mezi jednotlivými uživateli napřímo). Nastavení konkrétních limitních hodnot totiž dle evropských legislativců není vhodné zejména kvůli vysoké volatilitě cen kryptoměn a dále tomu, že by se případně dal vždy nalézt kreativní způsob, jak tyto pravidla obcházet.

 

Dopad na držitele HW peněženek

Právě výše zmíněné však vzhledem k technické a především finanční náročnosti předmětných požadavků představuje možné komplikace pro držitele nehostovanných peněženek, tj. především hardwarových peněženek typu Trezor nebo Ledger. Dodržování povinností navrhovaných v TFR bude u tohoto typu peněženek mnohem složitější, a proto hrozí, že se CASP rozhodnou od svých služeb uživatele hardwarových peněženek „odříznout“ a vyhnout se tak riziku případných sankcí spojených s nedodržením nastaveného legislativního rámce.

 

Závěrem

Konečnou podobu navrhované předpisu však přinese až výsledek jednání mezi Evropskou komisí, Radou Evropské unie a Evropským parlamentem – teprve až tyto subjekty dosáhnou společné shody, budeme moci s jistotou říct, do jaké míry TFR zamíchá kryptoměnovými trhy.

 

Zdroje článku

Související články