Dekorativní pozadí stránky

Lenka Štiková Gachová

Přiznám se, že soutěžní právo mne na vysoké škole zcela minulo. Od začátku studia právničiny (resp. ještě dříve předtím vlivem mého dědečka profesí policejního vyšetřovatele) bylo mým snem stát se státním zástupcem. Jen shodou okolností a popostrčením jedné z bývalých spolužaček jsem se přihlásila na inzerát Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který hledal nové posily do soutěžní sekce. Když mě na ÚOHS přijali, brala jsem to jen jako přechodnou zkušenost. Soutěžní právo mne však natolik pohltilo, že jsem se od něj nedokázala do dnešního dne (tj. od ukončení vysokoškolského studia v roce 2002) odpoutat. A proč se tak stalo? Asi proto, že vedle humanitních věd mě vždy bavila matematika a technické obory. Soutěžní právo přitom spojuje vše dohromady. Pro jeho správnou aplikaci je třeba znát, jak fungují jednotlivé a přitom velmi rozmanité trhy (od prodeje potravin, přes distribuci elektřiny, výrobu oceli atd.). Poradenství v oblasti soutěžního práva proto nikdy nezevšední, stále něco nového objevujete a musíte se učit novým věcem.

lenka.gachova@havelpartners.cz
Články autora
Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národnéSoutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo, Ivo Tatič

Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národné

Ak ste sa niekedy stretli so súťažným právom, viete, že v EÚ sú tieto pravidlá takmer totožné. V oblasti kartelov predpisy EÚ dokonca znemožňujú členským štátom zákaz takých dohôd, ktoré právo EÚ uzatvoriť nezakazuje. Významnejšie rozdiely boli v procesných postupov, čo sa prostredníctvom smernice E
Převratné rozhodnutí o dohledu nad kolektivní správou autorských dělSoutěž
Vladislav Bernard, Lenka Štiková Gachová, Robert Neruda, Ivo Tatič

Převratné rozhodnutí o dohledu nad kolektivní správou autorských děl

Krajský soud v Brně na konci minulého měsíce prohlásil nicotnost dvou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterými pokutoval kolektivní správce OSA a INTERGRAM za údajné zneužívání dominantního postavení. Soud (k argumentaci HAVEL & PARTNERS) dovodil, že dohled nad činností kolektivních
Porušenie súťažného práva orgánom verejnej správy v SR – PMÚ používa cukor, dôjde aj na bič? Soutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo

Porušenie súťažného práva orgánom verejnej správy v SR – PMÚ používa cukor, dôjde aj na bič?

Pred takmer 3 rokmi sme v našom blogu informovali o zvýšenej aktivite českého ÚOHS a slovenského PMÚ  pri prešetrovaní možných protisúťažných konaní orgánov verejnej správy. Vtedy PMÚ uložil mestu Šurany pokutu 10 tis. EUR za vydanie nesúhlasného záväzného stanoviska k poskytovaniu lekárenskej staro
Budú sa na Slovensku podávať kolektívne spotrebiteľské žaloby v súťažných veciach?Soutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo, Ivo Tatič

Budú sa na Slovensku podávať kolektívne spotrebiteľské žaloby v súťažných veciach?

Prednedávnom sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu nového zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Myšlienka je jednoduchá – umožniť spotrebiteľom vymáhať ich (samostatne často nízke) nároky v jednom konaní formou kolektívnej žaloby. Štandardy budú v celej
Nový ZOHS v kocke II.: Z kaluže PMÚ do blata pre podnikateľov pri lehotách v súťažných konaniachSoutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo

Nový ZOHS v kocke II.: Z kaluže PMÚ do blata pre podnikateľov pri lehotách v súťažných konaniach

V súčasných konaniach vedených vo veci protisúťažných praktík je PMÚ limitovaný hneď niekoľkými lehotami. Základnou je lehota pre vydanie rozhodnutia, ktorá má v základe 6 mesiacov, ale predseda PMÚ ju môže opakovane predĺžiť celkovo až o ďalších 24 mesiacov. Fakticky tak musí PMÚ rozhodnutie vydať
Warehousing aneb (nesnesitelná) lehkovážnost při notifikaci spojení vede k (nesnesitelné) výši pokutSoutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo

Warehousing aneb (nesnesitelná) lehkovážnost při notifikaci spojení vede k (nesnesitelné) výši pokut

Poslední období jednoznačně ukazuje, že Evropská komise („Komise“) i soutěžní úřady členských států EU jsou velmi aktivní nejen při posuzování vlivu notifikovaných spojení na soutěž, ale i při vymáhání porušení procesních pravidel. Nejčerstvějším příkladem je rozhodnutí Komise, kterým uložila společ