Dekorativní pozadí stránky

Vladislav Bernard

Při studiu na právnické fakultě jsem tíhl, možná z tehdejší lenosti, k veřejnému právu. Věřil jsem totiž, že v jeho rámci budou všechna pravidla přehledně popsána v zákonech. Následně jsem se dostal k soutěžnímu právu. Zjistil jsem, jak naivní jsem byl. Ono toho totiž ve dvou paragrafech moc popsat nejde. Možná i proto mě soutěžní právo v celé jeho komplexnosti „chytlo“. Postupem času mě začalo mírně znepokojovat, jak málo jsou při jeho prosazování chráněna základní práva a svobody. Dal jsem se proto na studium ústavního práva, abych mohl přispět ke zlepšení situace. Postřehy z něj bych rád obohacoval i soutěžněprávní sekci blogu.

vladislav.bernard@havelpartners.cz
Články autora
Převratné rozhodnutí o dohledu nad kolektivní správou autorských dělSoutěž
Lenka Štiková Gachová, Vladislav Bernard, Robert Neruda, Ivo Tatič

Převratné rozhodnutí o dohledu nad kolektivní správou autorských děl

Krajský soud v Brně na konci minulého měsíce prohlásil nicotnost dvou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterými pokutoval kolektivní správce OSA a INTERGRAM za údajné zneužívání dominantního postavení. Soud (k argumentaci HAVEL & PARTNERS) dovodil, že dohled nad činností kolektivních
Soudní dvůr posvětil paralelní tresty za porušení unijního a vnitrostátního soutěžního práva v rámci téhož rozhodnutíSoutěž
Vladislav Bernard, Robert Neruda

Soudní dvůr posvětil paralelní tresty za porušení unijního a vnitrostátního soutěžního práva v rámci téhož rozhodnutí

Na počátku kauzy stojí rozhodnutí předsedy polského soutěžního úřadu, kterým společnosti PZU Życie uložil za zneužití dominantního postavení dvě pokuty – za porušení vnitrostátního a souběžně s tím i unijního soutěžního práva. Unijní legislativa totiž vnitrostátním soutěžním úřadům („NCA“) nařizuje,
Spolupracoval na článcích
Zásada ekvivalence. DLC Countdown #11Soutěž
Robert Neruda, Vladislav Bernard

Zásada ekvivalence. DLC Countdown #11

Přinášíme vám další z pravidelných přehledů těch nedůležitějších změn, které nás od června tohoto roku čekají v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zpravodaj DLC Countdown #11 rozebírá tzv. zásadu ekvivalence, od níž se Komise rozhodla od června 2022 upustit. Nově se bude soutěžněprávní poso