Dekorativní pozadí stránky

Stanovení cen pro další prodej. DLC Countdown #9

Stanovení cen pro další prodej. DLC Countdown #9

Přinášíme vám další z pravidelných přehledů těch nedůležitějších změn, které nás od června tohoto roku čekají v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zpravodaj DLC Countdown #9 je druhým z minisérie, ve které se v rámci mezinárodního projektu Distribution Law Center věnujeme tvrdým omezením v distribučních smlouvách, které jsou téměř vždy zakázána (viz minulý díl našeho blogu).

Praktika spočívající ve stanovení cen pro další prodej (RPM z angl. resale price maintenance) je soutěžními úřady považována za jednu z nejzávažnějších protisoutěžních dohod. Podstata spočívá v tom, že dodavatel (např. výrobce nebo importér) určuje cenu, za kterou může odběratel (např. distributor nebo maloobchodní prodejce) zboží, které si od dodavatele zakoupil, dále prodávat svým zákazníkům na navazující úrovni trhu.

Ke stanovování cen může docházet nejen přímým stanovením pevné ceny, za kterou smí odběratel zboží dále prodávat, ale rovněž nepřímo určením ostatních parametrů cenotvorby (např. maximální výše slevy, minimální marže atd.). Pokud v rámci dohod o RPM dochází ke stanovení minimální anebo fixní ceny, je to z pohledu soutěžního práva téměř vždy problém. Obecně přípustné jsou situace, v nichž dodavatel odběratelům ceny pro další prodej jen doporučuje anebo tyto ceny stanoví jako maximální (což téměř nikdy nemůže být na újmu spotřebitelů, právě naopak).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dohody o RPM tvrdě trestá a snaží se je zcela vymýtit. Nehraje přitom příliš velkou roli, zda pro stanovení cen pro další prodej existoval objektivní důvod, např. snaha zvýšit prestiž značky. I v takových případech mohou (alespoň podle nyní používané interní metodiky, která však velmi pravděpodobně bude předmětem soudních sporů) ukládat pokuty až do výše 10 % z ročního obratu celé podnikatelské skupiny za poslední ukončené účetní období.

Chcete se dozvědět, zda po 1. červnu 2022 dochází ve vztahu k RPM k nějakým zásadním změnám? Přečtěte si náš DLC Countdown #9.

Pokud si přejete zpravodaj dostávat do svých e-mailových schránek, kontaktujte nás na e-mailové adrese karolina.jagerova@havelpartners.cz.

 

Zdroje článku

Související články