Dekorativní pozadí stránky

Tomáš Varšo

V rámci studia na právnické fakultě jsem se rozhodl zpestřit si život i studiem s ekonomickým zaměřením. Když jsem se následně dostal k odvětví soutěžního práva, právo i ekonomie se mně propojily ve velice zajímavou směs, která mě chytla svou stručností (pár paragrafů) i komplexností (hodně problémů) a drží mě dodnes. Mimo právní svět mám rád volejbal v aktivní i pasivní formě a jsem fanouškem superhrdinů a jejich světů v komiksech.

tomas.varso@havelpartners.cz
Články autora
Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národnéSoutěž
Tomáš Varšo, Lenka Štiková Gachová, Ivo Tatič

Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národné

Ak ste sa niekedy stretli so súťažným právom, viete, že v EÚ sú tieto pravidlá takmer totožné. V oblasti kartelov predpisy EÚ dokonca znemožňujú členským štátom zákaz takých dohôd, ktoré právo EÚ uzatvoriť nezakazuje. Významnejšie rozdiely boli v procesných postupov, čo sa prostredníctvom smernice E
Spolupracoval na článcích
Porušenie súťažného práva orgánom verejnej správy v SR – PMÚ používa cukor, dôjde aj na bič? Soutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo

Porušenie súťažného práva orgánom verejnej správy v SR – PMÚ používa cukor, dôjde aj na bič?

Pred takmer 3 rokmi sme v našom blogu informovali o zvýšenej aktivite českého ÚOHS a slovenského PMÚ  pri prešetrovaní možných protisúťažných konaní orgánov verejnej správy. Vtedy PMÚ uložil mestu Šurany pokutu 10 tis. EUR za vydanie nesúhlasného záväzného stanoviska k poskytovaniu lekárenskej staro
Budú sa na Slovensku podávať kolektívne spotrebiteľské žaloby v súťažných veciach?Soutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo, Ivo Tatič

Budú sa na Slovensku podávať kolektívne spotrebiteľské žaloby v súťažných veciach?

Prednedávnom sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu nového zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Myšlienka je jednoduchá – umožniť spotrebiteľom vymáhať ich (samostatne často nízke) nároky v jednom konaní formou kolektívnej žaloby. Štandardy budú v celej
Nový ZOHS v kocke II.: Z kaluže PMÚ do blata pre podnikateľov pri lehotách v súťažných konaniachSoutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo

Nový ZOHS v kocke II.: Z kaluže PMÚ do blata pre podnikateľov pri lehotách v súťažných konaniach

V súčasných konaniach vedených vo veci protisúťažných praktík je PMÚ limitovaný hneď niekoľkými lehotami. Základnou je lehota pre vydanie rozhodnutia, ktorá má v základe 6 mesiacov, ale predseda PMÚ ju môže opakovane predĺžiť celkovo až o ďalších 24 mesiacov. Fakticky tak musí PMÚ rozhodnutie vydať
Warehousing aneb (nesnesitelná) lehkovážnost při notifikaci spojení vede k (nesnesitelné) výši pokutSoutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo

Warehousing aneb (nesnesitelná) lehkovážnost při notifikaci spojení vede k (nesnesitelné) výši pokut

Poslední období jednoznačně ukazuje, že Evropská komise („Komise“) i soutěžní úřady členských států EU jsou velmi aktivní nejen při posuzování vlivu notifikovaných spojení na soutěž, ale i při vymáhání porušení procesních pravidel. Nejčerstvějším příkladem je rozhodnutí Komise, kterým uložila společ