Dekorativní pozadí stránky

Monika Juriková

Priznám sa, že v prvých rokoch štúdiu na právnickej fakulte som bola presvedčená, že moje kroky povedú k praxi v odbore trestného práva. Vo štvrtom ročníku som však vďaka prednáške na seminári z európskeho práva viac-menej náhodou objavila súťažné právo, ktoré vo svojej komplexnosti podnietilo moju zvedavosť. Táto oblasť totiž dokázala pokryť oveľa viac, než akákoľvek iná. Moje ďalšie kroky potom ešte popri štúdiu viedli do H&P, kde som, aj vďaka podpore od skvelých kolegov, dostala príležitosť pracovať na zaujímavých súťažných prípadoch. Tieto skúsenosti ma len utvrdili v tom, že pri súťažnom práve sa skutočne nudiť nebudem. Dnes ma na práci v tejto oblasti poháňa práve rôznorodosť prípadov a skutočnosť, že vždy ide oveľa.

monika.jurikova@havelpartners.sk
Spolupracoval na článcích