Dekorativní pozadí stránky

(R)EVOLÚCIA SLOVENSKÉHO SÚŤAŽNÉHO PRÁVA V TIENI PANDÉMIE?

(R)EVOLÚCIA SLOVENSKÉHO SÚŤAŽNÉHO PRÁVA V TIENI PANDÉMIE?

Zároveň však PMÚ v súčasnosti prichádza aj s krokom, ktorý je možné označiť ako prevratný. Pripravuje sa úplne nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže.

Tento krok súvisí najmä s transpozíciou smernice ECN+, ktorej cieľom je posilnenie právomocí súťažných úradov pri vymáhaní zákazov dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužitia dominantného postavenia podľa predpisov EÚ. Transpozícia smernice ECN+ určite prinesie do slovenského súťažného práva veľmi zaujímavé novinky. PMÚ napr. získa možnosť rozhodovať o predbežných opatreniach, vďaka ktorým bude môcť obmedzovať zmluvnú slobodu strán a ukladať im rôzne povinnosti len na základe svojho predbežného posúdenia, tzn. bez vydania konkrétneho meritórneho rozhodnutia o delikte. Tento inštitút zatiaľ PMÚ k dispozícii vôbec nemal a ani na úrovni EÚ k nemu neexistuje dostatočne vyvinutá judikatúra, čo sa však v najbližšom období môže zmeniť (viac v našom blogu k prípadu Broadcom).

Okrem nutných zmien súvisiacich s transpozíciou smernice ECN+ však PMÚ túto príležitosť využíva aj na celkovú revíziu súťažných pravidiel na Slovensku. K významnejším zmenám v ZOHS (okrem zmien súvisiacich s inými predpismi) došlo naposledy v roku 2014. Navrhované zmeny zrejme nebudú len kozmetické, keďže v predbežnej informácii v rámci legislatívneho konania PMÚ informuje, že úplne nový zákon je menej rozsiahlou cestou než novela súčasného znenia. Zástupcovia PMÚ pritom na rôznych fórach k plánovaným zmenám uvádzali, že tieto sa môžu týkať aj tak základných pravidiel ako obratové kritéria rozhodujúce pre povinnosť notifikovať koncentráciu.

Paragrafové znenie návrhu nového zákona zatiaľ zverejnené nebolo. Konkrétnu podobu zmien tak zatiaľ nepoznáme. PMÚ však indikoval, že k začatiu medzirezortného pripomienkového konania by malo dôjsť v priebehu tohto mesiaca. Uvidíme, či sa práve v tejto oblasti neprejavia komplikácie súvisiace s pandémiou COVID-19. V súčasnej situácii však PMÚ nemá čas nazvyš, keďže smernica ECN+ musí byť transponovaná pred 4. 2. 2021. Absolvovať celý legislatívny proces vrátane medzirezortného pripomienkového konania v súčasnej situácii, kedy je prioritou zabezpečenie základného chodu štátu a ľudských potrieb, nebude jednoduché.

Zaujíma Vás táto oblasť viac? Chcete vedieť, aký bude ďalší vývoj a s akými novinkami PMÚ príde? Túto oblasť pre Vás v HAVEL & PARTNERS budú sledovať Lenka Gachová a Tomáš Varšo. Pre pravidelný servis stačí sledovať náš blog a LinkedIn našej slovenskej pobočky.

Zdroje článku

Související články