Dekorativní pozadí stránky

Dvojí role obchodních partnerů. DLC Countdown #5

Dvojí role obchodních partnerů. DLC Countdown #5

Přinášíme vám další z pravidelných přehledů těch nedůležitějších změn, které nás čekají v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Ve zpravodaji DLC Countdown #5 se v rámci mezinárodního projektu Distribution Law Center naposled věnujeme problematice obchodního zastoupení.

Dodavatelé v posledních letech stále častěji využívají své obchodní partnery, kteří zajišťují uvádění jejich zboží na trh, dvojím způsobem. Ve vztahu k některým výrobkům působí tito obchodní partneři jako nezávislí distributoři, ve vztahu k jiným (obvykle inovativním výrobkům nově uváděným na trh) vykonávají naopak činnost obchodního zástupce. Takové nastavení distribučních vztahů může být pro dodavatele z obchodního hlediska lákavé. Umožňuje jim totiž mít plnou kontrolu nad maloobchodním prodejem zboží, které považují za nejdůležitější, zatímco o distribuci ostatních výrobků se postarají nezávislí distributoři. Nese to však s sebou i jistá rizika, neboť duální zapojení obchodních partnerů může ohrozit šance na to, že dodavatelsko-odběratelský vztah naplní kritéria testu obchodního zastoupení (o tom jsme psali již v DLC Countdown #3 a DLC Countdown #4).

Jak už naši pravidelní čtenáři vědí, pro pravé obchodní zastoupení je klíčové, aby zmocněnec nenesl obchodní a finanční rizika související s uváděním daného zboží na trh, resp. nesl tato rizika pouze v zanedbatelné míře. U obchodních partnerů, kteří pro konkrétního dodavatele působí ve dvojí roli, však může být obtížné přesně vymezit investice, které tito obchodní partneři vynakládají v postavení nezávislého distributora a které naopak v pozici obchodního zástupce. Jinými slovy, zda náklady na vybavení prodejny nebo školení zaměstnanců souvisí s běžně prodávanými výrobky nebo zda se naopak týkají pouze inovativního produktu, nad jehož prodejem si dodavatel drží absolutní kontrolu.

Máme za to, že nová právní úprava není dobrou zprávou pro podnikatele. Pokud bylo rozlišování těchto nákladů složité doposud, pak v dalších letech bude (alespoň podle dosud zveřejněných návrhů právní úpravy) ještě hůř. Dokonce se nám zdá, že podmínky kladené Evropskou komisí mohou z praktických důvodů vést až k tomu, že dodavatelé přestanou možnosti dvojího uplatnění obchodních partnerů zcela využívat. Zřejmě to bude příliš komplikované, drahé a rizikové. Uvidíme, jak to dopadne.

Pokud chcete vědět víc, přečtěte si náš DLC Countdown #5.

Šestý díl vychází v úterý 25. 1. 2022.

Pokud si přejete zpravodaj dostávat do svých e-mailových schránek, kontaktujte nás na e-mailové adrese karolina.jagerova@havelpartners.cz.

 

Zdroje článku

Související články
Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národné
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo, Ivo Tatič

Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národné

Ak ste sa niekedy stretli so súťažným právom, viete, že v EÚ sú tieto pravidlá takmer totožné. V oblasti kartelov predpisy EÚ dokonca znemožňujú členským štátom zákaz takých dohôd, ktoré právo EÚ uzatvoriť nezakazuje. Významnejšie rozdiely boli v procesných postupov, čo sa prostredníctvom smernice E