Dekorativní pozadí stránky

Robert Nersesjan

Právo hospodářské soutěže mě bavilo už při studiu pro svou komplexnost a rozmanitost, proto jsem se mu rozhodl věnovat i v praxi. A protože jsem školu zvládl vystudovat rychleji, než je běžné, má studijní léta si prodlužuji v doktorském programu obchodního práva, v rámci něhož se také věnuji soutěžnímu právu, a to se zaměřením na digitální sektor a behaviorální metody cílení obsahu na digitálních platformách.

robert.nersesjan@havelpartners.cz
Spolupracoval na článcích