Dekorativní pozadí stránky

Jak na konkurenční doložky v distribučních smlouvách. DLC Countdown #6

Jak na konkurenční doložky v distribučních smlouvách. DLC Countdown #6

Přinášíme vám další z pravidelných přehledů těch nedůležitějších změn, které nás čekají v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Ve zpravodaji DLC Countdown #6 se v rámci mezinárodního projektu Distribution Law Center poprvé věnujeme problematice konkurenčních doložek.

V distribučních dohodách se můžeme často setkat s tzv. konkurenčními doložkami (v praxi též označovanými jako non-compete doložkami). Dodavatelé jimi za účelem ochrany vlastních obchodních zájmů smluvně zakazují, resp. efektivně znemožňují, distributorům po dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu vyrábět anebo prodávat zboží konkurenčních značek. Taková ujednání někdy vedou k narušení soutěže. Konkurenčním výrobcům se totiž v důsledku těchto ujednání mohou zúžit možnosti, jak dostat jimi vyráběné zboží na trh. Může se pak stát, že spotřebitel přijde do obchodu s vysavači, aby zjistil, že se v něm prodávají pouze vysavače značky A. Žádné jiné. Jen proto, že dodavatel A maloobchodníkovi jednoduše zakázal jejich prodej.

Soutěžní právo rozlišuje dva druhy konkurenčních doložek, které mohou při splnění určitých podmínek spadat do bezpečného přístavu blokové výjimky. Tím prvním je tzv. single branding, který v podstatě představuje smluvní závazek distributora prodávat pouze výrobky jedné značky (vysavače A). Druhou variantou je tzv. pravidlo 80 %, které spočívá v omezení distributora do té míry, že mu dodavatel povolí prodávat konkurenční výrobky jen v omezeném množství (hádáte správně, že jen do 20 % jeho ročních prodejů). Aby tato omezení, která se na první pohled mohou zdát jako problematická, byla z pohledu soutěžního práva bezpečná, je třeba, aby byla uzavírána na dobu určitou nepřevyšující 5 let. Smyslem pětiletého omezení konkurenční doložky je, aby konkurenční dodavatelé (výrobci vysavačů B, C a D) mohli jednou za čas přesvědčit distributora, aby začal nabízet jejich výrobky. Tedy, aby v důsledku konkurenčních doložek nedošlo k zafixování trhu na úkor spotřebitelů.

Přestože stávající návrhy nové právní úpravy dodavatelsko-odběratelských vztahů dosavadní režim konkurenčních doložek v podstatě nemění, čeká nás po 1. červnu 2022 jedna významná změna. Nově si totiž podnikatelé budou moct v určitých případech sjednat, aby se konkurenční doložka (v jakékoli formě) automaticky prodloužila. Pokud vás tato možnost zaujala a chcete se dozvědět, za jakých podmínek to bude možné, přečtěte si náš DLC Countdown #6.

Sedmý díl vychází v úterý 1. 2. 2022. A bude o konkurenčních doložkách uzavřených na dobu po ukončení dodavatelsko-odběratelského vztahu. To zní ještě zajímavěji, ne?

Pokud si přejete zpravodaj dostávat do svých e-mailových schránek, kontaktujte nás na e-mailové adrese karolina.jagerova@havelpartners.cz.

 

Zdroje článku

Související články