Dekorativní pozadí stránky

Dohody o stanovení dvojích cen. DLC Countdown #10

Dohody o stanovení dvojích cen. DLC Countdown #10

Přinášíme vám další z pravidelných přehledů těch nedůležitějších změn, které nás od června tohoto roku čekají v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zpravodaj DLC Countdown #10 je třetím z minisérie, ve které jsme se v rámci mezinárodního projektu Distribution Law Center věnovali tvrdým omezením v distribučních smlouvách, která jsou téměř vždy zakázána.

Naše pravidelné čtenáře asi nepřekvapí, že dodavatelé nesmí své distributory omezovat v tom, aby smluvní zboží prodávali on-line. Nejde přitom jen o ukládání výslovného zákazu internetového prodeje, ale i o různé nepřímé nástroje, které od toho distributory mají odradit. Mezi takové mechanismy se řadí i dohody o stanovení dvojích cen, v jejichž rámci dodavatel účtuje kupujícímu za stejný produkt různé velkoobchodní ceny podle toho, zda distributor bude toto zboží prodávat on-line, nebo off-line.

Dosavadní právní úprava stojí na předpokladu, že dohody o stanovení dvojích cen omezují internetový prodej v takové míře, že se vždy jedná o tzv. tvrdé omezení hospodářské soutěže. Uzavření takové dohody tedy dosud je téměř vždy v rozporu se zákonem. Jakékoli únikové cesty (např. v podobě uplatnění zákonné výjimky spočívající v prokázání převažujících pozitivních účinků) jsou komplikované a mají nejistý výsledek. Dalo by se říci, že jsou předem odsouzeny k neúspěchu.

Nová právní úprava, která má začít platit od června tohoto roku, však k dohodám o stanovení dvojích cen přistupuje o poznání přívětivěji. Za určitých okolností by se totiž na takové dohody mohla uplatnit bloková výjimka. V praxi to bude znamenat, že podnikatelé při splnění stanovených podmínek budou mít jistotu, že uplatňování dvojích velkoobchodních cen v závislosti na způsobu prodeje zboží bude v souladu se soutěžním právem. A tedy že se nemusí obávat vysokých pokut.

Dohody o stanovení dvojích cen již nebudou bez dalšího považovány za tvrdá omezení hospodářské soutěže. Podnikatelé však i přesto budou muset dodržet přísné podmínky a mít pro účtování dvojích cen relevantní důvod. Konkrétně by měli umět vysvětlit (a to zejména soutěžním úřadům, pokud dojde na příslovečné lámání chleba), že tímto způsobem cenotvorby zohledňovali rozdílnou výši nákladů, které při on-line, resp. off-line, prodeji zboží vznikají. Ani nadále však takové dohody nesmí být motivovány snahou omezit využívání internetu jako efektivního prodejního kanálu. Na to tedy i nadále velký pozor!

Více se dočtete v DLC Countdown #10. A příště už změníme téma, takže stay tuned!

 

Zdroje článku

Související články