Dekorativní pozadí stránky

Zásada ekvivalence. DLC Countdown #11

Zásada ekvivalence. DLC Countdown #11

Přinášíme vám další z pravidelných přehledů těch nedůležitějších změn, které nás od června tohoto roku čekají v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zpravodaj DLC Countdown #11 rozebírá tzv. zásadu ekvivalence, od níž se Komise rozhodla od června 2022 upustit. Nově se bude soutěžněprávní posouzení soustředit na skutečné omezování on-line prodeje. Komise přitom internet dlouhodobě považuje za důležitý prodejní kanál v rámci vnitřního trhu.

Pojmem „zásada ekvivalence“ se označuje dosavadní požadavek Komise, aby omezení týkající se on‑line prodejů, která dodavatel uloží svým distributorům, byla stanovena rovnocenně i pro prodeje v kamenných prodejnách. To však nutně neznamená, že podmínky pro on-line prodej musí být totožné s těmi pro off-line prodej. Měly by však sledovat totožný cíl a vést ke srovnatelnému výsledku. Rozdílnost stanovených kritérií navíc musí odrážet odlišnou povahu obou distribučních kanálů.

Jak si jistě dokážete sami představit, posuzovat rovnocennost některých opatření může být v praxi pěkným oříškem. Jak například přenést povinnost uloženou e-shopům působícím v rámci v systému selektivní distribuce, aby pro účely marketingové propagace využívali software pro analýzu online prodeje na kamenné prodejny? Je požadavek zřídit a provozovat on-line podporu prostřednictvím webových stránek sedm dní v týdnu srovnatelný s požadavkem na provoz poprodejního servisu v kamenné prodejně? Těžko říct. V praxi tak zásada ekvivalence často vedla ke snižování právní jistoty.

To je zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč se Komise nově od zásady ekvivalence rozhodla upustit. Vyšší důraz však Komise nově bude klást na prevenci omezování účinného využívání internetu pro on‑line prodeje. Dodavatelé tedy s ohledem na rozdílnou povahu obou distribučních kanálů mohou v rámci systému selektivní distribuce stanovit pro autorizované distributory odlišná kritéria pro on-line prodej a pro off-line prodej. Nesmí jimi však přímo nebo nepřímo bránit v účinném využívání internetu.

Chcete se dozvědět, jak by takové nastavení mohlo vypadat v praxi nebo jak tyto změny hodnotíme? Přečtěte si náš DLC Countdown #11!

 

Zdroje článku

Související články