Dekorativní pozadí stránky

Co přinesla změna vedení ÚOHS?

Co přinesla změna vedení ÚOHS?

Deklarovaným cílem Petra Mlsny, třiačtyřicetiletého právníka s bohatými zkušenosti s působením ve vysokých státních funkcích, je navrátit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) dobrou pověst.

Petr Mlsna rovněž klade důraz na posílení významu soutěžního práva v rámci působnosti ÚOHS. Jedná se o vítaný krok. V posledních letech byl totiž hlavní viditelnou prioritou ÚOHS dohled nad zadáváním veřejných zakázek. Spolu s tím došlo také k výměně místopředsedy ÚOHS pro hospodářskou soutěž. Místo Hynka Broma, který tuto funkci zastával od roku 2015, byl do funkce jmenován Kamil Nejezchleb. Právník, ekonom a dlouholetý zaměstnanec ÚOHS.

Již nyní můžeme pozorovat praktické důsledky těchto personálních změn. Jak se mění prosazování soutěžního práva a soutěžněprávní politika ÚOHS, který v roce 2021 oslavil 30. výročí svého vzniku?

ÚOHS od začátku Mlsnova působení provádí více intervencí a je viditelnější v médiích. Jeho nejvyšší vedení se pravidelně zúčastňuje odborných konferencí a seminářů. ÚOHS rovněž aktivněji komunikuje na sociálních sítích, zveřejňuje více tiskových zpráv, informuje o svých prvoinstančních rozhodnutích a umožňuje k nim přístup třetím stranám. To je důležité zejména pro podniky nebo spotřebitele, kteří zvažují podání žaloby na náhradu škody vzniklé porušením soutěžního práva.

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva stále není v Česku rozšířené. Zatím existují pouze jednotky případů. Důvodů je pravděpodobně několik. Od neexistující tradice soudních sporů v této oblasti, přes nezkušenost soudů, až po vysoké finanční náklady spojené s vedením těchto sporů.

Pod vedením Petra Rafaje se ÚOHS k podpoře soukromoprávního vymáhání soutěžního práva stavěl spíše skepticky. Důvodem byla zřejmě obava z ohrožení veřejnoprávního vymáhání a snížení účinnosti programu shovívavosti (též známého jako leniency program) nebo institutu narovnání. Aktivita nového vedení v této oblasti nás proto velmi zaujala. Petr Mlsna zahájil iniciativu, jejímž cílem je upozornit orgány veřejné moci na to, že mají za povinnost vymáhat škody způsobené protisoutěžním jednáním. V případě, že ÚOHS vydá pravomocné rozhodnutí o kartelové dohodě, navíc osloví poškozený subjekt a aktivně jej upozorní na možnost, příp. povinnost, podat civilní žalobu na náhradu škody. Uvidíme, zda tato iniciativa posílí význam soukromoprávního vymáhání soutěžního práva v Česku.

Po několika letech se ÚOHS vrátil k provádění sektorových šetření. Letos na jaře zahájil šetření zaměřené na distribuci léčiv (podrobněji zde). Odůvodňuje to tím, že z této oblasti obdržel mnoho podnětů, které vyvolávají obavy o narušené soutěži na těchto trzích. V této fázi předběžného šetření však lze jen obtížně předvídat, zda ÚOHS následně zahájí šetření jednotlivých výrobců anebo distributorů léčiv.

ÚOHS zpřísňuje ukládané sankce. Poprvé v historii ÚOHS předseda potvrdil pokutu ve výši zákonného limitu 10 % obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Šlo o případ určování cen pro další prodej, o kterém jsme se více a v kontextu aktuálních zpráv rozepsali na platformě Distribution Law Center. ÚOHS rovněž poprvé uložil v kauze bid-riggingu (koordinace postupu ve výběrových řízeních) sankci spočívající v zákazu plnění veřejných zakázek (známou též jako blacklisting). Ačkoli ÚOHS obvykle počítává pokuty z hodnoty dotčené veřejné zakázky (standardně při tom jako relevantní uvažuje cenu vítězné nabídky, byť zkartelizovanou), v některých případech bid-riggingu neváhá uložit pokutu z celého obratu soutěžitele. Petr Mlsna totiž zastává názor, že kartely jsou zločin (často na veřejných rozpočtech) a jako takové musí být ze strany ÚOHS přísně trestány.

Je zřejmé, že změny ve vedení ÚOHS vedly k posílení významu soutěžněprávní politiky a ke změně priorit samotného ÚOHS. Teprve čas ukáže, zda tyto změny povedou k efektivnějšímu vymáhání soutěžního práva, zda se dočkáme více odhalených případů kartelů či zneužití dominantního postavení, zda bude protisoutěžní jednání přísně trestáno a zda bude ve větší míře využíváno soukromoprávní vymáhání soutěžního práva. Odhadujeme však, že se pod vedením Petra Mlsny těchto změn dočkáme.

 

Zdroje článku

Související články