Dekorativní pozadí stránky

ESOPův leadership | JUDr. Jaroslav Havel | Osobní zkušenosti s 22 let trvajícím manažerským programem v HAVEL & PARTNERS

ESOPův leadership | JUDr. Jaroslav Havel | Osobní zkušenosti s 22 let trvajícím manažerským programem v HAVEL & PARTNERS

Sleduji sérii zajímavých článků na téma manažerských motivačních programů, které připravuje korporátní tým našeho společníka Ondry Floriána, a jsem rád za nápad podělit se s vámi také o naše vlastní zkušenosti v této oblasti získané mimo jiné i budováním týmu největší advokátní kanceláře ve střední Evropě. 

Když jsme před 22 lety spolu s několika kolegy kancelář zakládali, měli jsme velké ambice. Dnes po více než dvou desítkách let neustálého (a ve většině případů dvojciferného) růstu, s počtem 330 právníků a daňových poradců, obrovským množstvím skvělých klientů a i vzhledem k trvalé a úspěšné spolupráci s těmi největšími advokátními kancelářemi po celém světě mohu konstatovat, že máme za sebou něco skutečně výjimečného. 

Jak se nám to povedlo? Důvodů je více, ale já se zmíním o jednom z nich, který řadím mezi ty nejzásadnější – a to o našem skvělém týmu a jeho motivaci. Protože bez toho by to, stejně jako bez našich skvělých klientů, skutečně nešlo.

Motivovaný tým jako klíčový aspekt úspěchu

Hned od začátku jsme si uvědomili, že pracujeme v oboru, kde je motivace a udržení lidí absolutně klíčová. Skvělý tým lidí představuje pro každou advokátní kancelář (ale obecně jakoukoliv poradenskou skupinu) zásadní aktivum.

Pokud chcete vybudovat něco trvalého, potřebujete si také vybudovat dlouhodobý vztah a partnerství s klíčovými osobami. Ty pak udržují užší vztah s klíčovými klienty, ale i v rámci týmu. V případě častých změn v seniorní části by jinak bylo velmi obtížné soustředit se na další klíčové aspekty úspěchu.

Při vytváření programu jsme se nesnažili vymyslet znovu kolo. Využili jsme našich zkušeností z mezinárodních kanceláří a diskusí s našimi klienty. I naši klienti se v rámci přípravy vlastních manažerských motivačních programů nechávají inspirovat našim řešením (v nezbytných obměnách), jelikož ví, že jej máme sami prakticky vyzkoušené a že dlouhodobě funguje i mezi našimi nejambicióznějšími kolegy.

Jak to máme v HAVEL & PARTNERS

Představení našeho komplexního manažerského motivačního programu by zabralo desítek stránek, možná menší knihu. Konkrétní nastavení našeho programu rádi detailně prodiskutujeme přímo s našimi klienty, abychom jim demonstrovali, které detaily fungují a proč. 

Toto jsou ve zkratce alespoň základní teze, ze kterých náš program vychází.

1) Pracujeme s odchovanci

S klienty pracujeme primárně na dlouhodobé bázi a dlouhodobosti si vážíme i ve vztahu k našim spolupracovníkům. Již od pozice juniorního koncipienta, kdy ještě nelze uvažovat o plnohodnotném manažerském motivačním programu, představujeme každému kariérní cestu včetně rámcového časového harmonogramu i obsahu náplně práce na jednotlivé pozici tak, aby měl každý ihned k dispozici informace potřebné k uspokojení svých ambicí. 

V určité fázi seniority a za splnění různých předem nastavených kritérií nabízíme kolegům (někdy i příchozím z jiné kanceláře či businessu) podíl na naší společnosti s finančním výhledem na následujících 5 let. Parametry pak pravidelně na roční bázi upravujeme a zohledňujeme nespočet kritérií, která mají společný jeden jmenovatel = hodnotu konkrétního manažera (právníka, daňového poradce apod.) pro celou skupinu HAVEL & PARTNERS.

2) Komunikace je základ

Při poskytování právních služeb je komunikace s klientem naprosto klíčová. Obdobě toto platí pro diskusi o motivaci a budoucnosti každého našeho spolupracovníka. Je třeba jasně a transparentně celý program představit včetně konkrétních odměn a možnosti jejich navýšení.

3) Síla v rozmanitosti

Pevně věříme, že neexistuje perfektní prototyp právníka či daňového poradce. Každý je jedinečný, každý má jiné silné nebo slabé stránky. Současně každý z nás může být pro kancelář obrovským přínosem. Máme skvělé odborníky na konkrétní oblasti práva, kteří mají pro kancelář díky svojí publikační a akademické činnosti zásadní hodnotu. Současně máme skvělé právníky a daňové poradce, kteří se více věnují businessu, díky čemuž generují (obdobně jako odborníci publikační a přednáškovou činností) nová zadání a klienty.

Pro vedení je velká výzva zhodnotit jednotlivé (někdy těžko měřitelné) přínosy našich spolupracovníků, nicméně to je jen malá daň za to, že máme tak silný a rozmanitý tým.

Důsledky manažerského motivačního programu 

Vedle určité administrativy s tím spojené jsou důsledky pouze pozitivní a kopírují často přínosy v jiných společnostech.

Je zajímavé sledovat, jak se někdy mění mentalita našich právníků a daňových poradců. Od chvíle, kdy vlastní podíl na skupině, již pracují na svém, a často tak s obrovským nasazením. A při případné nespokojenosti nepřemýšlí primárně o změně, ale o nezbytných krocích ke zlepšení celé naší skupiny.

Každý pak má větší tendence přijmout značku HAVEL & PARTNERS za svou, je jí blíže, než tomu bylo v předchozích pozicích. Však také „PARTNERS“ je právě o nich.

Konečně za zcela zásadní důsledek považujeme zintenzivnění spolupráce napříč našimi odděleními. Každému je jasné, že když se bude dařit jedné skupině, získá tím každý společník kanceláře. Nedochází tak ke zbytečnému přetahování klienta z jedné skupiny do druhé, ale je to naopak o týmové snaze přesvědčit klienta, že naše kancelář je pro něj tou nejlepší volbou. 

Závěrem

Pro ty, kteří stále váhají nad zavedením manažerského motivačního programu, mám nabídku pozvání na schůzku, kde vám já či některý z mých kolegů představíme náš program a společně se zamyslíme, co by fungovalo právě ve vaší společnosti. Zatím se nám nestalo, že správně nastavený manažerský program se zakladatelům a společnosti nevyplatil.

Související články
ESOPův leadership #4 | Nikdy nepodceňujte motivaci #3 | Jak se motivace zaměstnanců přenáší napříč společností
Ondřej Florián, Kamil Kovaříček, Barbora Břežná

ESOPův leadership #4 | Nikdy nepodceňujte motivaci #3 | Jak se motivace zaměstnanců přenáší napříč společností

V předchozích dílech ESOPova leadershipu jsme se zaměřovali na motivaci manažerů z různých úhlů pohledu zúčastněných aktérů – popisovali jsme, co by mělo motivovat k implementaci ESOPu samotného zakladatele a též jak může ESOP motivovat individuálně jednotlivé manažery do něj zapojené. U motivace te
ESOPův leadership |Nikdy nepodceňujte motivaci #1 | Motivace zakladatele – proč chtít ESOP?
Ondřej Florián, Kamil Kovaříček, Barbora Břežná

ESOPův leadership |Nikdy nepodceňujte motivaci #1 | Motivace zakladatele – proč chtít ESOP?

Manažerské programy se na obou stranách Atlantského oceánu těší značné popularitě. Zaměstnancům dávají možnost nabýt za nejrůznějších podmínek majetkovou účast na společnosti, v níž pracují. Tím obdrží nad rámec standardních zaměstnaneckých odměn akcie této společnosti a s nimi související výhody. A