Dekorativní pozadí stránky

ESOPovy bajky #3 – ESOP realizovaný v businessovém regionálním leaderovi

ESOPovy bajky #3 – ESOP realizovaný v businessovém regionálním leaderovi

Na tuto ESOPovu bajku jsem se velmi těšil. Mám to štěstí, že většina mých klientů je skvělých a inspirativních. Tento ovšem patří k těm nejoblíbenějším, však brzy zjistíte proč.

Vše začíná rozhodnutím klienta

Protože jde o specifického klienta, dejme mu i křestní, byť vymyšlené, jméno. Václav spolu se svou ženou vybudoval z ničeho skupinu s více než 2 miliardovým obratem, dal práci tisícovce zaměstnanců, “napáchal” mnoha dobra prostřednictvím nadace a stal se businessovým leaderem a významnou ikonou svého kraje. 

Václav se po dokončení školy vydal do zahraničí, kde si manuální prací během 2 let vydělal dostatek peněz na to, aby začal podnikat v ČR. Sám na začátku přemýšlel, jakému oboru se má věnovat, a nakonec zvolil svůj obor díky spíše náhodě, a přesto byl schopen stát se v něm špičkou v Česku. Z tohoto důvodu nezmiňuji konkrétní obor, protože dost hrozí, že by jej někteří z vás mohli poznat.

Skupina šesti manažerů byla s Václavem hned od začátku či velmi brzy po něm. Nakazil je svou pracovitostí a velkými cíli, vždy si jich vážil a oni vždy respektovali jeho. Požadavek Václava zapojit tyto manažery do manažerského programu tak na sebe nenechal dlouho čekat a úvodním diskusím jsme s Václavem věnovali několik pracovních obědů.

Klient a jeho požadavky

Specifičnost tohoto manažerského programu spočívá v tom, že nebyl primárně zaměřen na motivaci manažerů (tu mají všichni klíčoví spolupracovníci díky Václavovi a jeho ženě velmi vysokou), ale jako určitou odměnu za dosavadní a budoucí spolupráci. Přesto samozřejmě i motivační prvek byl jedním z požadavků na nový manažerský motivační program.

Václav současně chtěl, aby partnerem manažerského programu byli vždy jen manažeři, a nikoliv jejich manželé a manželky. Na tento aspekt se poměrně často zapomíná. Při vzniku manželství vzniká tzv. společné jmění manželů (pokud si tento majetkový režim manželé neupraví notářským zápisem jinak), což v zásadě znamená, že manželé vše nabývají společně a současně k jakékoliv změně je třeba souhlas obou manželů. 

Shodli jsme s Václavem, že požadavek na vstup manažerů podmíníme tím, že manažeři provedou tzv. zúžení společného jmění manželů právě o akcie v rámci manažerského programu tak, aby pro Václava byli druhou stranou vždy jen manažeři. V rámci HAVEL & PARTNERS máme silnou skupinu kolegů specializující se na rodinné právo, tedy byli jsme schopni velmi rychle a efektivně pomoci i v této oblasti.

Řešením celý příběh pokračuje

Naše diskuse s Václavem dospěly k závěru, že budeme realizovat manažerský motivační program formou reálných akcií, nicméně ne přímo na hlavní společnosti, ale na tzv. manažerské společnosti. 

Manažerská společnost (prázdná společnost založená za účelem realizace manažerského programu) si zakoupila určité procento na celé skupině (i stanovení vhodného procenta na celé skupině je třeba důsledně promyslet s ohledem na bezpečnost pro zakladatele a také daňové dopady následných finančních toků), přičemž manažerskou společnost držela holdingová společnost Václava a také samotní manažeři s tím, že jsme manažerům ponechali právo na hlasování (kvůli možnosti spravovat společně v určité míře skupinu - tedy zvýšení jejich motivace) a nastavili flexibilní (opět motivační) poměr při výplatě podílu na zisku. 

S ohledem na to, že manažeři měli možnost hlasovat o záležitostech manažerské společnosti na valné hromadě, bylo vhodné uzavřít také smlouvu mezi akcionáři (tzv. SHA = shareholders agreement) manažerské společnosti, kde byly dohodnuty základní zásady hlasování a řízení manažerské společnosti.

Dokončení manažerského motivačního programu pak proběhlo ve velkém stylu formou slavnostního obědu (skvělé jídlo a pití!). Při předávání nových akcií jednotlivým manažerům došlo i na šampaňské a společné fotografie tohoto důležitého milníku. 

Václavovi a jeho lidem se nadále skvěle daří. Věřím, že je to i díky našemu manažerskému motivačnímu programu. 

A já Václavovi a všem jeho kolegům přeji mnoho dalších úspěšných let.

Související články
ESOPovy bajky #6 – ESOP ve významné investiční skupině
Ondřej Florián

ESOPovy bajky #6 – ESOP ve významné investiční skupině

Dnes bych se s vámi rád podělil o velmi zajímavý příběh v rámci naší rubriky ESOPovy bajky. Tentokrát je to příběh klienta s majetkovou účastí ve velkém množství společností v různých zemích světa. Klient k nám přišel s jasnými požadavky na motivační program pro klíčového manažera, a tak i přes slož
ESOPův leadership | JUDr. Jaroslav Havel | Osobní zkušenosti s 22 let trvajícím manažerským programem v HAVEL & PARTNERS
Jaroslav Havel, Ondřej Florián

ESOPův leadership | JUDr. Jaroslav Havel | Osobní zkušenosti s 22 let trvajícím manažerským programem v HAVEL & PARTNERS

Sleduji sérii zajímavých článků na téma manažerských motivačních programů, které připravuje korporátní tým našeho společníka Ondry Floriána, a jsem rád za nápad podělit se s vámi také o naše vlastní zkušenosti v této oblasti získané mimo jiné i budováním týmu největší advokátní kanceláře ve střední