Dekorativní pozadí stránky

ESOPovy bajky #2 – ESOP realizovaný v rodinné firmě s jedinečným a dlouholetým příběhem

ESOPovy bajky #2 – ESOP realizovaný v rodinné firmě s jedinečným a dlouholetým příběhem

Další ESOPova bajka nás zavede do rodinné firmy, kde akcie nakonec získal manažer a stal se tak součástí rodinné firmy.

Vše začíná rozhodnutím klienta

Ozval se nám klient. Významná česká rodinná firma s jedinečným příběhem, kdy společnost již řídí další generace… Ohledně manažerského motivačního programu. Již dlouhá leta spolupracují s klíčovým manažerem, který téměř za 10 let své práce pomohl k masivnímu růstu celé skupiny. 

Manažerský motivační program se klient před námi pokoušel řešit a vyřešit již se dvěma jinými poradci. V takových případech vždy zpozorním. Může se skutečně stát, že předchozí poradci neměli dostatek zkušeností a schopností nalézt pro klienta nejlepší řešení.

Často se ale stává, že takový klient mívá řekněme neobyčejně ambiciózní a někdy nereálné představy o realizaci takového programu. Nebudu vás napínat. To, že čtete tyto řádky znamená, že se nám to vše s klientem povedlo úspěšně dokončit.

Klient a jeho požadavky

V čem byl tedy zakopaný pes? Klient se od začátku pohybuje ve velmi tradičním a konzervativním oboru a není v ČR mnoho rodinných firem, které jsou tak spojené se jménem zakladatele, a tedy jeho rodinou. 

Předpokládám, že z těchto důvodů byl klient (druhá generace rodinné firmy) obezřetný a snažil se pochopit všechny aspekty manažerského motivačního programu, aby neudělal nabídnutím určitého podílu manažerovi nějakou chybu, které by v budoucnu litoval. Klíčový manažer, nebo spíše dlouholetý spolupracovník, zase vnímal délku diskuse jako projevení určité nedůvěry. 

Je však třeba současně dodat, že předchozí poradci nepředstavili klientovi všechny možné varianty, které by požadavky obou stran dostatečně vyřešili. To se nám nakonec povedlo.

Zde skutečně klíčová byla diskuse mezi klientem a manažerem, aby našli skutečný průnik v očekávání obou stran. V rámci diskuse jsme se snažili zapojit a představit různé varianty a pod-varianty, abychom společně našli absolutní shodu. Současně jsme představili manažerovi i ekonomický model a harmonogram jednotlivých kroků, aby obě strany měly maximální důvěru, že celý proces postupuje zdárně kupředu. 

Rozdělíte-li celý program (často trvající několik měsíců) na dílčí kratší úseky, které jsou postupně dokončeny, má to silný pozitivní efekt na důvěru obou stran, celého procesu a vůbec vůči právnímu zástupci samotnému.

Pro manažera byla skutečně klíčová účast na skupině formou reálných akcií. Pro klienta naopak možnost vždy ovlivňovat rodinný business bez zásahů další strany. 

Řešením celý příběh pokračuje

Každý příběh je jedinečný a pro tento jsme navrhli emitovat reálné akcie ovšem s vyloučením práva hlasovat na valných hromadách pro manažera a současně s flexibilním právem výplaty podílu na zisku. Po několika kolech jednání a vysvětlování s touto variantou obě strany souhlasily. 

Vedle samotného základního nastavení bylo nutné vyřešit smluvní dokumentací spoustu dílčích detailů a potenciálních situací. Toto by stálo na samotný seriál, ale naznačím, že jsme mimo jiné řešili nastavení ekonomických cílů pro manažera, zákazu konkurence, renty či postup v případě závažné nemoci manažera či jeho úmrtí a otázky dědění jeho akcií.

Vše se podařilo dokončit, podepsat a celý příběh byl zakončen slavnostní večeří.

Rodinná firma tak nadále zůstala rodinnou, i když někteří členové businessové rodiny nesou jiné příjmení.

A mimochodem se jim neskutečně daří!

Související články