Dekorativní pozadí stránky

ESOPovy bajky #1 – ESOP v technologické společnosti s celosvětovými ambicemi

ESOPovy bajky #1 – ESOP v technologické společnosti s celosvětovými ambicemi

ESOPovy bajky začínáme skutečně zajímavým a významným klientem, velká technologická společnost s celosvětovými ambicemi, a skutečnou výzvou nalézt vhodný typ manažerského programu s ohledem právě na specifika, požadavky i samotné ambice klienta.

Vše začíná rozhodnutím klienta

Náš významný klient, technologická firma s hodnotou přes 1 miliardu Kč, která v horizontu 5 let má v plánu zpětinásobit svoji hodnotu a ve střednědobém horizontu realizovat IPO (veřejná nabídka akcií) pravděpodobně na jedné z největší světových burz (primárně míří na USA burzu), za námi přišla s požadavkem vytvořit komplexní manažerský motivační program, který ji pomůže zajistit právě její ambice. 

To by o sobě nebylo nic neobvyklého – za posledních několik let jsme realizovali nižší stovky manažerských motivačních programů v různých formách a obecně vnímáme trend stále více menších i větších společností nabídnout klíčovým manažerům podmínky pro to, aby zůstali motivovaní a dlouhodobě působili v dané společnosti. Specifičnost požadavků tohoto klienta spočívala v segmentu, ve kterém podniká a v nejvyšších možných ambicích, který tento klient má. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že klient má skutečně reálný potenciál (díky svým schopnostem a nabízeným produktům) tyto ambice beze zbytku naplnit. O to větší výzva a závazek to pro nás samozřejmě byl.

Klient a jeho požadavky

Jak již bylo zmíněno, náš klient je technologickou společností a pro svůj úspěch potřebuje velké množství IT odborníků a manažerů, kterých je na českém trhu (toto platí ovšem o všech trzích, kde klient aktuálně působí a kam expanzí směřuje) zoufale málo a jsou často přetahováni konkurencí prostřednictvím nabídek na opakované zvýšení odměny. Z tohoto důvodu bylo nalezení správné, a hlavně dlouhodobé motivace těchto osob pro budoucí úspěch klienta naprosto klíčové.

Ambice jsou samozřejmě důležité, ale u těch skutečně celosvětových může nastavení vhodného manažerského motivačního programu situaci trochu komplikovat – tím hlavním aspektem byl požadavek klienta na počet osob, které se mají manažerského motivačního programu účastnit. Již nyní byl požadavek klienta nastavit manažerský motivační program pro přibližně 100 až 200 manažerů s tím, že tento počet se může v budoucnu i výrazně zvýšit.

U takto velkých programů se nám velmi osvědčilo rozdělit celý proces na dvě fáze: 1) analytickou fázi a 2) implementační fázi.

Řešením celý příběh pokračuje

Pokud vám někdy někdo bude tvrdit, že pro vás existuje právě jeden ideální konkrétní manažerský motivační program, aniž by si dal tu práci vás, společnosti a manažery poznat, víte, že daná osoba mnoho zkušeností s nastavením vhodného programu nemá. Zakladatelé (hlavní akcionáři či společníci) společnosti, ale i manažeři a jejich motivace a očekávání jsou vždy různé, a i z tohoto důvodu existuje reálně velká škála různých programů s různými výhodami a nevýhodami. Klientovi jsme tak v rámci analytické práce představili množství různých variant a podvariant včetně jejich ekonomických a daňových dopadů. 

Vzhledem k počtu manažerů by bylo velmi složité realizovat jakékoliv formy programů, kde by dané osoby získali podíl či akcie na určité entitě, jelikož následné řízení těchto entity, rozdělování zisku či změny by byly extrémně náročné. Současně bychom klientovi zkomplikovali možnosti realizace IPO i případného strategického odkupu.

Postupem času jsme společně s klientem identifikovali nejvhodnější variantu splňující požadavky klienta, kterou klient představil určité skupině manažerů, aby získal zpětnou vazbu zejména na to, zda manažeři dané variantě rozumí a považují ji za velmi motivující. Odezva na zvolenou variantu byla skvělá, a tak jsme mohli přistoupit k její implementaci.

Spolu s klientem jsme zvolili věřím velmi elegantní řešení potřeb klienta a jejich manažerů. Řešení spočívalo v emisi inominátních (tzn. nepojmenovaných) cenných papírů, kdy jsme využili flexibilitu těchto cenných papírů a současně jejich atraktivitu pro manažery v podobě drobných investorů. 

Ďábel se samozřejmě skrývá a skrýval v detailu, a tak bylo nutno mnoho času na straně klienta, manažerů a našich expertů, abychom našli dokonale fungující program a vše nastavili do kompletní dokumentace (emisní podmínky, smlouvy o úpisu a další na sebe provázané dokumenty) včetně účetních a daňových dopadů.

Formu tohoto programu vám blíže představíme pravděpodobně v budoucnu, nicméně i tato varianta musí být správně nastavena pro konkrétní společnost, zakladatele i jejich manažery. Ani v manažerských motivačních programech neexistují zkratky či jednoduché univerzální řešení a čím více času je ze strany klienta investováno, tím efektivnější a úspěšnější motivační program bude.

Související články
ESOPův leadership | JUDr. Jaroslav Havel | Osobní zkušenosti s 22 let trvajícím manažerským programem v HAVEL & PARTNERS
Jaroslav Havel, Ondřej Florián

ESOPův leadership | JUDr. Jaroslav Havel | Osobní zkušenosti s 22 let trvajícím manažerským programem v HAVEL & PARTNERS

Sleduji sérii zajímavých článků na téma manažerských motivačních programů, které připravuje korporátní tým našeho společníka Ondry Floriána, a jsem rád za nápad podělit se s vámi také o naše vlastní zkušenosti v této oblasti získané mimo jiné i budováním týmu největší advokátní kanceláře ve střední
ESOPův leadership |Nikdy nepodceňujte motivaci #1 | Motivace zakladatele – proč chtít ESOP?
Ondřej Florián, Kamil Kovaříček, Barbora Břežná

ESOPův leadership |Nikdy nepodceňujte motivaci #1 | Motivace zakladatele – proč chtít ESOP?

Manažerské programy se na obou stranách Atlantského oceánu těší značné popularitě. Zaměstnancům dávají možnost nabýt za nejrůznějších podmínek majetkovou účast na společnosti, v níž pracují. Tím obdrží nad rámec standardních zaměstnaneckých odměn akcie této společnosti a s nimi související výhody. A