Dekorativní pozadí stránky

ESOPovy mýty | Mýtus #3: ESOP z pohledu zakladatele – jsou skutečně nepřehledné a přijdete jím o kontrolu?

ESOPovy mýty | Mýtus #3: ESOP z pohledu zakladatele – jsou skutečně nepřehledné a přijdete jím o kontrolu?

Zakladatelé, stejně jako kdokoliv jiný, může vnímat ESOPy jako zahlcující, komplikované a nepřehledné, i když tomu tak být nemusí. Zároveň zakladatelé více než kdo jiný mohou mít obavu z přenechání části své společnosti manažerům a z vnímané ztráty kontroly nad ní. Ani takové riziko však vůbec nemusí platit, přistoupí-li se k výběru manažerského programu správně.

V předchozích dílech jsme vyvraceli mýtus, že ESOP má být příliš složitý. Specificky jsme se zaměřili na to, jak lze k ESOPu přistoupit ve vztahu k manažerům tak, aby pro ně byl srozumitelný a přehledný a mohl plnit ty své motivační funkce, kvůli kterým jej zakladatelé zpravidla implementují. Nyní se podíváme na ESOP pohledem zakladatele (společníka) a v tomto díle rozptýlíme obavy, které mohou zakladatelé v souvislosti s ESOPy mít.

Nepřehlednost a ztráta kontroly jako hlavní obavy

Již jsme dříve psali o tom, že se ESOP může jevit jako příliš složitý manažerům, tedy těm, kteří na něm mají participovat. Představa o složitosti manažerského programu však může mnohdy dohnat také zakladatele (společníky). Ti se navíc v některých případech vzdávají části svého vlivu a kontroly ve společnosti, které sdílí s vybranými manažery. 

Zejména v případě, že zakladatel předchozí zkušenost s manažerským programem nemá, může na jeho straně vzbuzovat určitou nedůvěru a od jeho implementace nakonec upustit, protože se obává ztráty svého vlivu ve společnosti, který po léta budoval. Tak tomu ale vůbec být nemusí.

Jak jsme uváděli dříve, ESOPy mohou nabývat mnoha podob. V zásadě tedy není nutné volit takovou variantu, v jejímž důsledku manažeři nabydou přímo majetkovou účast. Jakkoliv i tuto variantu lze ošetřit takovým způsobem, aby byly zájmy zakladatele chráněné, je možné vybírat i z jiných typů manažerských programů, které nezakládají majetkovou účast manažera ve společnosti. Takové alternativy se k přenechání části majetkové účasti pouze v různé míře přibližují (například různé druhy cenných papírů), nebo které jsou prostřednictvím dostatečně dobře zavedených mechanismů implementovány přímo ve smlouvách o výkonu funkce.

Množství typů a variant ESOPů může působit zahlcujícím dojmem, avšak výhodou je, že z těchto typových řešení si vybere každý zakladatel to, co mu nejvíce vyhovuje, a co nejvíce odpovídá typu společnosti, ve které má být manažerský program zaveden. 

Vzhledem k tomu, že u nás v HAVEL & PARTNERS máme s manažerskými programy dlouholeté zkušenosti, dokážeme nejen poradit, jaké řešení je pro zakladatele s ohledem na jeho motivaci a zájmy nejvíce vhodné, (tedy jestli bude dostačující řešení např. v jednoduché podobě pouze úpravou smlouvy o výkonu funkce jako phantom shares, nebo zvolit jiné řešení v podobě dluhových či účastnických cenných papírů), ale dokážeme zvolenou variantu upravit na míru tak, aby odpovídala potřebám zakladatele a dokázala reflektovat jeho obavy.

Zároveň se u nás neomezujeme pouze na právní poradenství, ale dokážeme zvolit vhodné řešení i vzhledem k daňovým otázkám. Umíme poskytnout podporu též v oblasti ekonomické a účetní, kdy čerpáme z našich letitých zkušeností a zkušeností našich klientů, pro které jsme konkrétní manažerské programy připravovali.

Zakladatelé tak v důsledku toho mohou vybrat takové řešení, jaké je jim nejbližší, a být si jistí, že se žádné kontroly nad společností vzdát nemusí, případně pouze v takové míře, která je jim komfortní, přičemž zároveň budou moci čerpat mnohé výhody, které ESOP přináší.

Komunikace je klíč

Věříme, že zejména ze začátku může množství variant, které manažerské programy nabízejí, působit zahlcujícím dojmem. My v HAVEL & PARTNERS Vám však dokážeme všechny možné varianty představit a vysvětlit, stejně jako Vám představíme jejich hlavní výhody či nevýhody. Budeme Vám tak podporou při volbě vhodného řešení.

Dobře si též uvědomujeme, že výběrem ESOPu celý proces nekončí, proto Vám poskytneme nejen vysvětlení všech potřebných souvislostí před jeho implementací, ale i za jeho „života” poskytujeme zúčastněným osobám potřebné poradenství. Z naší zkušenosti totiž víme, že pro efektivní fungování ESOPu tak, aby se maximalizoval jeho přínos pro společnost, je právě jeho správné pochopení naprosto klíčové. 

Dbáme proto na to, abychom tu pro Vás byli vždy, když bude potřeba ESOP vysvětlit – a to jak manažerům, kteří jej mají plnit, tak i zakladatelům. V případě vzniku jakýchkoliv nejasností a problémů si pak zakládáme na flexibilní komunikaci a poskytování smysluplného poradenství k maximální spokojenosti našich klientů.

Zdroje článku

Související články
ESOPovy mýty | Mýtus #2: Pro manažery jsou pravidla ESOP příliš složitá
Ondřej Florián, Kamil Kovaříček, Barbora Břežná, Josef Zumr

ESOPovy mýty | Mýtus #2: Pro manažery jsou pravidla ESOP příliš složitá

V prvním díle série ESOPovy mýty jsme se zaměřili na mýtus, dle kterého jsou manažerské programy příliš složité z pohledu zakladatelů-společníků. Je pravdou, že téma manažerských programů je robustní a komplexní a může tak působit zahlcujícím dojmem. Společníci i manažeři mohou mít často pocit, že n