Dekorativní pozadí stránky

Archiv – Soutěž (2019)

Warehousing aneb (nesnesitelná) lehkovážnost při notifikaci spojení vede k (nesnesitelné) výši pokutSoutěž
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo

Warehousing aneb (nesnesitelná) lehkovážnost při notifikaci spojení vede k (nesnesitelné) výši pokut

Poslední období jednoznačně ukazuje, že Evropská komise („Komise“) i soutěžní úřady členských států EU jsou velmi aktivní nejen při posuzování vlivu notifikovaných spojení na soutěž, ale i při vymáhání porušení procesních pravidel. Nejčerstvějším příkladem je rozhodnutí Komise, kterým uložila společ
Proč bychom měli zpozornět, když soutěžní úřad chválíSoutěž
Robert Neruda

Proč bychom měli zpozornět, když soutěžní úřad chválí

Takovou tiskovou zprávu považuji za pozoruhodnou. S právním hodnocením, které ÚOHS v tiskové zprávě nastínil, samozřejmě lze souhlasit – byla by to kartelová dohoda, vyzývat k jejímu uzavření je přinejmenším problematické, odmítnout je chvályhodné a spolupracovat se soutěžním úřadem na „vyřešení“ vě
Soudní dvůr posvětil paralelní tresty za porušení unijního a vnitrostátního soutěžního práva v rámci téhož rozhodnutíSoutěž
Vladislav Bernard, Robert Neruda

Soudní dvůr posvětil paralelní tresty za porušení unijního a vnitrostátního soutěžního práva v rámci téhož rozhodnutí

Na počátku kauzy stojí rozhodnutí předsedy polského soutěžního úřadu, kterým společnosti PZU Życie uložil za zneužití dominantního postavení dvě pokuty – za porušení vnitrostátního a souběžně s tím i unijního soutěžního práva. Unijní legislativa totiž vnitrostátním soutěžním úřadům („NCA“) nařizuje,