Dekorativní pozadí stránky

GE pokutován za neúplné informace v notifikaci spojení

GE pokutován za neúplné informace v notifikaci spojení

General Electric („GE“) oznámil Komisi svůj záměr převzít LM Wind v lednu 2017. V notifikačním dotazníku uvedl, že v segmentu větrných turbín pro mořské farmy disponuje pouze turbínami o výkonu nejvýše 6 MWt a že turbíny o vyšším výkonu sám nevyvíjí. Komise však v průběhu šetření od třetích stran zjistila, že GE v rozporu s tímto tvrzením nabízí zákazníkům také větrné turbíny o výkonu 12 MWt. V reakci na toto zjištění ze strany Komise se GE v únoru 2017 rozhodl vzít svůj návrh na povolení spojení zpět, aby za několik dní poté notifikoval tutéž transakci znovu. Tentokrát však již se zahrnutím kompletních informací. Komise následně akvizici povolila.

Poskytnutí neúplných informací v původní, později stažené notifikaci, však Komise přesto potrestala vysokou pokutou. Jak uvedla komisařka pro soutěž Vestager, úplné informace o spojujících se podnicích a jejich aktivitách poskytnuté v rámci notifikace jsou pro posouzení spojení naprosto klíčové. Pokuta ve výši 52 milionů eur pro GE prý reflektuje závažnost celé situace, byť k neuvedení podstatné informace do notifikačního dotazníku došlo nedbalostí.

Rozhodnutí Komise o porušení procesních povinností a o uložení pokuty přitom nemá žádný vliv na již povolenou transakci. Při jejím posuzování již totiž Komise vycházela z úplných informací poskytnutých GE v rámci druhé notifikace.

Od účinnosti současného nařízení o kontrole spojování podniků se jedná o druhý případ, kdy Komise pokutovala podnik za poskytnutí nesprávných či zavádějících informací o plánované transakci. Poprvé k tomu došlo poměrně nedávno, když v roce 2017 uložila pokutu ve výši 110 milionů eur společnosti Facebook v souvislosti s akvizicí populární aplikace WhatsApp. Od roku 2017 také probíhá řízení ve věci porušení stejné povinnosti s německou společností Merck.

Poslední rozhodnutí Komise nelze interpretovat jinak než jasný signál, že soutěžní úřady netolerují jakékoli snahy spojujících se podniků o zakrytí či „úpravu“ jejich aktivit v souvislosti procesem kontroly koncentrací. Komise bude pokutovat nejen úmyslné zamlčení, ale i nedbalostní opomenutí nějakou informaci uvést. Za takové jednání hrozí pokuta až do výše 1 % z celkového obratu (a to i v případech povolování spojení ze strany ÚOHS či PMÚ).

Dost dobrý důvod nebrat tuto povinnost na lehkou váhu a přistupovat k notifikacím s co největší obezřetností.

Související články