Dekorativní pozadí stránky

Nový cenový předpis Ministerstva zdravotnictví v oblasti léčivých přípravků

Nový cenový předpis Ministerstva zdravotnictví v oblasti léčivých přípravků

Nový cenový předpis přináší řadu změn v oblasti cenové regulace, jejichž stručný přehled naleznete níže:

  • Rozšiřuje se definice v praxi problematického pojmu „jiná osoba uvádějící registrovaný přípravek na trh“, který nově zní „jiná osoba dodávající léčivý přípravek na trh“ a rozumí se jím (i) distributor dodávající (nikoliv jen uvádějící) léčivé přípravky na trh v České republice a tvořící s původcem koncern, (ii) distributor, který byl jako jediný písemně pověřen původcem k dodávání hromadně vyráběných léčivých přípravků na trh v České republice, (iii) souběžný dovozce a (iv) souběžný (paralelní) distributor.
  • V důsledku změny definice tzv. jiné osoby dochází také k odpovídající úpravě definice „ceny původce“. Nadále nicméně pro tzv. jinou osobu a původce platí, že nemohou uplatňovat obchodní přirážku, nedodávají-li léčivé přípravky přímo osobám oprávněným tyto léčivé přípravky vydávat (s určitou výjimkou pro některé plyny, roztoky a radiofarmaka).
  • Léčivé přípravky pro moderní terapii, které lze používat při lůžkové i ambulantní péči a které pro ambulantní péči nemají stanovenu úhradu, nově vždy podléhají regulaci ceny původce a regulaci maximální obchodní přirážkou.
  • Odstraňuje se horní limit posledního cenového pásma v tabulce sloužící pro výpočet maximální obchodní přirážky. Nově tak již nebude pochyb o tom, že obchodní přirážka může být uplatněna i u léčivých přípravků se základem (cenou skutečně uplatněnou původcem nebo jinou osobou dodávající přípravek na trh) vyšším než 10 mil. Kč.
  • Mění se podmínky, pro které je možné do cenového rozhodnutí zařadit léčivé přípravky, jichž cena původce nebude při poskytování ambulantní péče podléhat cenové regulaci. Současně se výslovně stanovuje, že v cenovém rozhodnutí mohou být uvedeny i potraviny pro zvláštní lékařské účely.
  • Je definován nový pojem „cena pro konečného spotřebitele u hromadně vyráběných léčivých přípravků“, která je tvořena součtem skutečně uplatněné ceny původce, obchodní přirážky a DPH.
  • Možnost meziročního navýšení ceny podléhající věcnému usměrňování se zvýšila na 4 % (místo původních 3 %), s určitými výjimkami.
  • Mění se výpočet ceny pro konečného spotřebitele hromadně vyráběných léčivých přípravků, které jsou před výdejem upravovány.
  • Mění se způsob cenové kalkulace u připravovaných léčivých přípravků v zařízeních lékárenské péče, připravovaných radiofarmak a připravovaných parentálních výživ podléhající věcnému usměrňování.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či komentářů nás neváhejte kontaktovat. Rádi pro Vás posoudíme, jaký dopad mohou mít výše uvedené změny na Vaši praxi.

 

Související články
Novela zákona o léčivech – nové povinnosti pro zajištění dostupnosti léčivých přípravků
František Neuwirth, Vlaďka Laštůvková, Alžběta Pospíšilová

Novela zákona o léčivech – nové povinnosti pro zajištění dostupnosti léčivých přípravků

K 1. lednu 2024 nabyla účinnosti novela zákona o léčivech, která přináší držitelům rozhodnutí o registraci, distributorům i lékárnám celou řadu nových povinností a rozšiřuje stávající pravomoci správních orgánů. Změny mají především za cíl zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacient