Dekorativní pozadí stránky

Konec poskytování dárků ke krabičce cigaret. Nedopouštíte se zakázaných praktik?

Konec poskytování dárků ke krabičce cigaret. Nedopouštíte se zakázaných praktik?

Zaznamenali jste tuto novinku? Jen pár měsíců od zákazu prodeje zahřívaného tabáku došlo k další regulaci. Legislativní změna,[1] která byla přijata v tichosti na konci minulého roku při projednávání konsolidačního balíčku v Poslanecké sněmovně, se dotkla všech tabákových výrobků a souvisejících produktů a omezuje některé praktiky při jejich prodeji a propagaci. Na co si tedy mají prodejci dávat pozor a kterým praktikám je nutné se vyhnout?

Vzhledem k jejich negativním dopadům na lidské zdraví podléhá prodej tabákových výrobků a souvisejících produktů, tedy kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret (vč. náhradních náplní) a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku („kuřácké výrobky“) zvláštní regulaci. Tyto kuřácké výrobky lze např. prodávat jen ve vymezených typech prodejen a zařízeních, nelze je nabízet osobám mladším 18 let a zvláštní pravidla platí i pro jejich reklamu.

K tomu přibyla s účinností od 1. ledna 2024 následující omezení:

  1. zákaz nabízení a poskytování jakýchkoliv ekonomických výhod v souvislosti s prodejem kuřáckých výrobků („zákaz ekonomických výhod“);
  2. zákaz poskytování kuřáckých výrobků bezplatně nebo formou jiné výhody v souvislosti s prodejem jiného zboží či služeb („zákaz bezplatného poskytování“); a
  3. zákaz naznačování jakýchkoliv výhod v souvislosti s prodejem kuřáckých výrobků.

Co to v praxi znamená?

Nová omezení dopadají na značné množství nabízených akcí a dalších praktik, které prodejci kuřáckých výrobků při své obchodní činnosti využívají.

Nově již tedy není možné nabízet zákazníkům při prodeji kuřáckých výrobků dárek zdarma (např. alkohol či vůně do auta), poskytovat bezplatně náplně k nákupu elektronických cigaret či v akci zvýhodňovat nákup vyššího počtu zboží (akce typu 3 + 1 krabička zdarma). 

Je zde nicméně celá řada dalších aktivit, u nichž legislativa blíže nespecifikuje, zda se na ně nové zákazy vztahují (např. věrnostní programy, pořádání spotřebitelských soutěží či poskytování odměn za registraci nebo vyplnění ankety). 

Posouzení, zda se v daném případě jedná o zakázanou praktiku, bude vždy záležet na výkladu České obchodní inspekce. Lze však očekávat, že s ohledem na smysl a účel zákona, jakož i poměrně širokou formulaci předmětných zákazů, bude inspekce takové akce pod zákazy podřazovat a spíše sankcionovat.

Kromě samotného nabízení a poskytování výhod v souvislosti s prodejem kuřáckých výrobků[2] je zakázána i propagace takových akcí.

Existují výjimky?

Pro nová omezení platí následující pravidla:

  1. Zatímco zákaz ekonomických výhod se uplatní jen při prodeji kuřáckých výrobků v kamenných prodejnách a nevztahuje se na on-line prodej, zákaz bezplatného poskytování platí vždy, bez ohledu na místo a způsob prodeje.
  2. S tím souvisí i závěr, že zákaz ekonomických výhod se neuplatní ani v případě zásilkového výdeje. Tedy kdy prodej probíhá v on-line prostoru a prodejna slouží jen jako určité výdejní místo. Takový závěr podporuje i judikatura NSS,[3] kterou lze pro posouzení daného případu použít analogicky. 
  3. Zákaz ekonomických výhod je omezen jen na prodej kuřáckých výrobků spotřebiteli (tzv. B2C). U zákazu bezplatného poskytování zákon naproti tomu žádné omezení nestanoví a je tak otázkou, zda se uplatní i při prodeji jinému podnikateli (tzv. B2B). Předpokládáme však, že záměrem zákonodárce nebylo kontrolovat obchodní podmínky mezi podnikateli u žádné ze zakázaných praktik.
  4. Zákaz ekonomických výhod ani zákaz bezplatného poskytování by neměl dopadat na dlouhodobý prodej kuřáckých výrobků za nižší ceny, zvýhodněný prodej větších balení či na nižší ceny při on-line prodeji oproti prodeji v kamenných prodejnách. Samozřejmě za předpokladu, že prodejce dodržuje další pravidla včetně povinností v oblasti vedení cenové evidence a hospodářské soutěže.

Sankce: komu a jaké hrozí?

Při porušení zákazu ekonomických výhod a zákazu bezplatného poskytování hrozí prodejcům uložení pokuty až do výše 1 milionu korun a fyzickým osobám až do výše 150 tisíc. 

Za porušení zákazu propagace akcí spočívajících v nabízení a poskytování ekonomických výhod v souvislosti s prodejem tabákových výrobků hrozí pokuta až do výše 2 milionů korun. Uvedenou pokutu lze přitom uložit osobě, která reklamu zadá (zpravidla prodejci), i té, která ji zpracuje (zpravidla reklamní agentuře), a to bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele, či nikoliv.

  • [1] – Konkrétně se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
  • [2] – Zákon o regulaci reklamy výslovně zmiňuje pouze tabákové výrobky, s ohledem na zákaz samotných praktik však doporučujeme vyhnout se jejich naznačování i v reklamě na jiné kuřácké výrobky.
  • [3] – Rozsudek NSS č. j. 4 As 349/2020-63 ze dne 12. 7. 2021, kauza Alza.cz a.s.
Související články
Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerů
František Korbel, Barbora Hniličková, Tomáš Kalenský, Petra Gabrhelová

Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerů

Dne 1. 7. 2024 nabyde plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., známý jako nový stavební zákon, který přinese změny mimo jiné i v oblasti smluv o spolupráci uzavíraných mezi obcemi a investory (developery). Tyto změny bude nezbytné obratem promítnout do praxe, tedy jak do samotných smluv a jejich vzorů,
Láska, rozdělení sociálních rolí, zlatá klec a SJM
Veronika Bočanová

Láska, rozdělení sociálních rolí, zlatá klec a SJM

Možná jste koncem minulého týdne zaznamenali článek na internetu o tom, jak Nejvyšší soud rozhodl o vypořádání společného jmění bývalého prvoligového fotbalového brankáře. Jde o zajímavý případ narážející na pojmy jako disparita podílů na společném jmění manželů, princip zásluhovosti, dělení sociáln