Dekorativní pozadí stránky

CBD v potravinách v Česku skončí, dle inspekce je nelegální

CBD v potravinách v Česku skončí, dle inspekce je nelegální

Státní zemědělská a potravinářská inspekce chystá opatření, kterým plošně zakáže prodej potravin a doplňků stravy s obsahem CBD. Synteticky získané CBD extrakty mají status neschválené nové potraviny a až do jejich schválení Evropskou unií je nelze jako potravinu prodávat. V Česku se toto pravidlo dosud příliš nevymáhalo, nyní se však zřejmě chystá jejich stahování z trhu a za prodej populárních CBD kapek budou hrozit vysoké pokuty. 

Kanabidiol neboli CBD je látka, která se tvoří v konopí setém (Cannabis sativa) a indickém (Cannabis indica), se používá ve stále populárnějších kapkách nebo cukrovinkách. CBD, které je extrahováno z konopí, je však dle evropské regulace takzvanou novou potravinou, tedy potravinou, která nebyla v EU běžně konzumována před rokem 1997. Ta může být uváděna na trh až po schválení ze strany Evropské unie, k čemuž doposud nedošlo. Status nové potraviny se nevztahuje na produkty získané z rostliny Cannabis sativa nebo jejích částí, jako jsou semena či konopný olej ze semen.

Postoj české Státní zemědělské a potravinářské inspekce k CBD byl dosud dlouhá léta benevolentní a nejednoho zahraničního turistu (zvláště z jiných evropských zemí) muselo překvapit, kolik produktů s touto látkou je možné na českém trhu zakoupit.

Podnikatelé v ČR do výroby či propagace CBD produktů vložili nemalé finanční prostředky, které teď možná přijdou vniveč. Pro společnosti orientované pouze na výrobu potravin s obsahem CBD to může navíc znamenat úplný konec podnikatelské činnosti.

Je tak otázkou, proč zákaz těchto potravin inspekce dosud nevymáhala a stejně tak, proč tak chce učinit vydáním opatření obecné povahy. Inspekce navíc ve svých prohlášeních hovoří plošně o CBD, aniž by rozlišovala, že ne všechny potraviny vyrobené z konopí (které ale mohou obsahovat CBD), mají status nové potraviny. Pro konkrétní právní zhodnocení tak bude třeba vyčkat na doslovné znění opatření obecné povahy.

Schválení v nedohlednu

Nové potraviny mohou být uváděny na trh až po schválení Evropskou komisí, která posuzuje zejména, zda je jejich konzumace bezpečná. V katalogu nových potravin je CBD již od roku 2019 a jeho schválení se v blízké době pravděpodobně nechystá[1]

Komise obdržela již více než 190 žádostí o povolení CBD a extraktů z Cannabis sativa L. a odvozených produktů obsahujících kanabinoidy. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pro posouzení bezpečnosti CBD chybí komplexnější vědecká data, rozhodnutí o osudu CBD tak může trvat ještě měsíce či spíše roky.

V kosmetice ano, v potravinách ne

CBD není na rozdíl od THC návykovou látkou[2], zacházení s a prodej této látky jako takové tedy nelegální není. To potvrdil i rozsudek Soudního dvora EU [3]. Což znamená, že členské státy nesmí zakázat prodej legálně vyprodukovaných výrobků s CBD z jiného unijního státu. Může se také bez obav přidávat například do kosmetických přípravků.

Regulace potravin je ale přísnější – to potvrdila Evropská komise ve svém stanovisku z února 2023. Pravděpodobně v reakci na něj se česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce zalekla a chystá stahování produktů z trhu. Dle vyjádření ministra zemědělství Zdeňka Nekuly si inspekce posvítí i na podnikatele, kteří by opatření chtěli obcházet a doplňky stravy s CBD prodávat pod nálepkou kosmetiky, sběratelských předmětů či jiných běžných produktů. 

Datum vydání opatření obecné povahy není zcela jisté, nicméně se objevily zprávy, že by mohlo být vydáno ještě před začátkem letních prázdnin. Dle tiskové zprávy ministerstva zemědělství nebude umožněno výrobky obsahující CBD ani doprodat, což je pro podnikatele velmi nepříjemná zpráva. Bude zajímavé sledovat, zda pak bude opatření obecné povahy napadeno a s jakými výsledky.

  • [1] – Regulace nových potravin je v rámci EU harmonizována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách.
  • [2] – Seznam návykových látek je stanoven v nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.
  • [3] – Rozsudek Soudního dvora ve věci C 663/18 z 19. listopadu 2020.
Související články
Technické konopí a výrobky z něj na trhu v ČR legálně k prodeji? Aneb ohlédnutí za uplynulým rokem z hlediska konopné legislativy.
Kateřina Slavíková, Anna Sergejko

Technické konopí a výrobky z něj na trhu v ČR legálně k prodeji? Aneb ohlédnutí za uplynulým rokem z hlediska konopné legislativy.

Právní úprava návykových látek je v České republice obsažena v zákoně o návykových látkách[1], seznam konkrétních návykových látek potom stanoví nařízení vlády[2]. Mezi návykové látky spadá i konopí, u toho však nově zákon stanovil výjimku: extrakt a tinktura konopí obsahující méně než 1 % THC se za