Dekorativní pozadí stránky

Licence k pěstování léčebného konopí jako prostředek ke zvýšení jeho dostupnosti v ČR

Licence k pěstování léčebného konopí jako prostředek ke zvýšení jeho dostupnosti v ČR

Léčebné konopí lze aktuálně v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 236/2015 Sb. předepsat pouze ve vybraných indikacích, např. na chronickou neutěšitelnou bolest, roztroušenou sklerózu či Touretteův syndrom. Pěstovat konopí pro léčebné použití však může v současné době jen ten, kdo získal licenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv na dobu pěti let, a to na základě zadávacího řízení. Od září 2017 je tímto jediným licencovaným pěstitelem společnost Elkoplast Slušovice s.r.o. Projednávaná novela zákona o návykových látkách hodlá tento mechanismus zrušit a zavést zcela nové podmínky pro vydání licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.

Pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití by mohl podle novely ten, kdo předloží certifikát správné výrobní praxe, získá licenci a zároveň i povolení k zacházení s návykovými látkami. Licenci by přitom mělo být možné udělit na základě žádosti za splnění příslušných náležitostí, nikoliv již na základě veřejné zakázky. Takový systém by tedy umožnil výrazné navýšení počtu subjektů, které by mohly léčebné konopí produkovat a také vyvážet mimo ČR.

Ministerstvo zdravotnictví si od konkurenčního systému pěstování léčebného konopí slibuje mj. snížení ceny pro české pacienty. Léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití jsou dle aktuálního znění § 32b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hrazeny z veřejného zdravotního pojištění ve výši 90 % ceny, a to v množství nejvýše 30 g léčebného konopí měsíčně. Cena léčivých přípravků s obsahem léčebného konopí je přitom regulována cenovým předpisem č. 3/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, podle kterého je aktuálně např. konečná maximální cena bez DPH za 1 g navážky konopí pro léčebné použití k inhalaci 177,19 Kč.

Kromě pěstování konopí novela upravuje také předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem vysoce návykových látek. Nově by mohly být tyto přípravky vydávány i na základě elektronických receptů, se speciálním označením „vysoce návyková látka“.

Návrh novelizujícího zákona byl předložen Poslanecké sněmovně v květnu 2020. Nyní tak čeká na své projednání, přičemž lze očekávat pozměňovací návrhy. Novela by dle návrhu mohla platit od července 2021, ale v souvislosti s pandemií COVID-19 lze očekávat, že se termín nestihne.

Zdroje článku

Související články