Dekorativní pozadí stránky

Svět se „pootevřel“ byznysu s konopím

Svět se „pootevřel“ byznysu s konopím

Soudní dvůr EU vyloučil psychotropní účinek CBD

Dne 19. listopadu 2020 byl vydán převratný rozsudek Soudního dvora EU, sp. zn. C‑663/18, který se týkal zákazu prodeje CBD vyprodukovaného v České republice za použití celé rostliny cannabis sativa (konopí seté) a dováženého do Francie, kde jej společnost Catlab dávala do náplní elektronických cigaret Kanavape. Soudní dvůr EU rozhodl, že to, že CBD pochází z rostlin konopí, nemůže samo o sobě stačit pro jeho zařazení mezi omamné látky. Klíčový je zejména závěr Soudního dvora EU, že podle současného stavu vědeckých poznatků CBD nemá (na rozdíl od THC) psychotropní účinek nebo škodlivý účinek na lidské zdraví. Soudní dvůr EU proto rozhodl, že francouzský zákaz uvádění na trh konopných produktů CBD je v rozporu s právem EU o volném pohybu zboží. Členský stát nemůže zakázat uvádění na trh CBD, který je legálně vyprodukován v jiném členském státě, v případě, že je extrahován z celé rostliny cannabis sativa (tento zákaz však může být odůvodněn cílem ochrany veřejného zdraví).

Komise OSN pro omamné látky deregulovala konopí, pokud jde o léčebné účely

Dne 2. prosince 2020 se dále ve Vídni konalo zasedání Komise OSN pro omamné látky, v jehož rámci tato komise hlasovala o doporučeních Světové zdravotnické organizace (WHO) z ledna 2019 v otázkách reklasifikace konopí a jeho derivátů. Na konferenci ve Vídni bylo hlavní otázkou odstranění konopí z přílohy č. IV Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961 („Úmluva 1961“), která obsahuje nejnebezpečnější narkotika jako například heroin. Komise OSN nakonec ve většině hlasů doporučení odsouhlasila a ponechala konopí pouze v příloze č. I Úmluvy 1961. To pro konopí znamená mírnější regulaci a možnost jeho zkoumání pro lékařské a farmaceutické účely. Je však důležité si uvědomit, že Komise OSN pro omamné látky hlasovala pouze o konopí a jeho derivátech, které se používají k léčebným účelům. Rekreační marihuana, konopí a jeho deriváty a CBD přidávané do potravin a doplňků stravy nepodléhaly tomuto hlasování. V souladu s rozhodnutím Rady EU, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, navíc konopí stále spadá pod pojem „droga“.

Budoucí vývoj

Po hlasování Komise OSN pro omamné látky a rozsudku Soudního dvora EU ve věci Kanavape Evropská komise opětovně zahájila proces schvalování CBD jako nové potraviny a následovat může její budoucí povolení a následný prodej ve všech členských státech EU. Proces schvalování budeme i nadále sledovat.

Zdroje článku

Související články