Dekorativní pozadí stránky

Rok 2021 přinese konec plastovým výrobkům „na jedno použití“ – nejvyšší čas na přípravu

Rok 2021 přinese konec plastovým výrobkům „na jedno použití“ – nejvyšší čas na přípravu

Ministerstvo životního prostředí předložilo návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, jehož cílem je transpozice směrnice (EU) 2019/904 do českého právního řádu. Navrhovaný zákon stanovuje příslušná práva a povinnosti výrobců (resp. osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu) tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků. Dle přílohy k tomuto zákonu:

  1.   bude na trh v České republice zakázáno uvádět vybrané plastové výrobky, např. vatové tyčinky, příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky), talíře, brčka, nápojová míchátka, nádoby na potraviny k okamžité spotřebě (např. obaly rychlého občerstvení) či nápojové kelímky;
  2.   vybrané plastové výrobky, jako jsou hygienické vložky a tampony, vlhčené ubrousky či tabákové výrobky s filtry, budou muset od 3. července 2021 splňovat specifické požadavky na označování stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2151 (tato povinnost bude moci být do 4. července 2022 splněna formou nálepek);
  3.   u vybraných plastových výrobků, jako jsou tabákové výrobky s filtry, vlhčené ubrousky, balónky či hygienické vložky a tampony, bude muset probíhat osvětová činnost (informační kampaně o dostupnosti opětovně použitelných alternativ, negativních dopadech odpadu z vybraných plastových výrobků apod., jejichž minimální rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou);
  4.   výrobce vybraných plastových výrobků, jako jsou tabákové výrobky s filtry, vlhčené ubrousky či balónky, bude muset hradit obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto plastových výrobků.

Za uvedení plastových výrobků v rozporu s tímto zákonem se předpokládají pokuty až do výše 10 milionů korun dle konkrétních skutkových podstat, přičemž do kontroly budou zapojeny Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a krajské hygienické stanice. Některé povinnosti však budou mít ještě odloženou účinnost.

Transpozice směrnice 2019/904 do vnitrostátního právního řádu je povinností České republiky jako členského státu EU. Návrh zákona však zatím po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení nebyl předložen Poslanecké sněmovně, a tudíž má před sebou ještě relativně dlouhý legislativní proces. Zákon by však měl – i v případě předložení určitých pozměňovacích návrhů – být v souladu se zněním směrnice 2019/904, a je tak možné se na něj již v předstihu připravit.

Zdroje článku

Související články
Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?
Adam Forst

Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?

Od konce minulého roku má veřejnost k dispozici dlouho očekávaný návrh zákona o hromadném řízení, jehož účinnost (pokud projde úspěšně legislativním procesem) je plánovaná na 1. 1. 2024. Už teď je zjevné, že návrh vyvolá řadu aplikačních otázek. Cílem tohoto příspěvku je základní představení zákona.