Dekorativní pozadí stránky

Rok 2021 přinese konec plastovým výrobkům „na jedno použití“ – nejvyšší čas na přípravu

Rok 2021 přinese konec plastovým výrobkům „na jedno použití“ – nejvyšší čas na přípravu

Ministerstvo životního prostředí předložilo návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, jehož cílem je transpozice směrnice (EU) 2019/904 do českého právního řádu. Navrhovaný zákon stanovuje příslušná práva a povinnosti výrobců (resp. osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu) tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků. Dle přílohy k tomuto zákonu:

  1.   bude na trh v České republice zakázáno uvádět vybrané plastové výrobky, např. vatové tyčinky, příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky), talíře, brčka, nápojová míchátka, nádoby na potraviny k okamžité spotřebě (např. obaly rychlého občerstvení) či nápojové kelímky;
  2.   vybrané plastové výrobky, jako jsou hygienické vložky a tampony, vlhčené ubrousky či tabákové výrobky s filtry, budou muset od 3. července 2021 splňovat specifické požadavky na označování stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2151 (tato povinnost bude moci být do 4. července 2022 splněna formou nálepek);
  3.   u vybraných plastových výrobků, jako jsou tabákové výrobky s filtry, vlhčené ubrousky, balónky či hygienické vložky a tampony, bude muset probíhat osvětová činnost (informační kampaně o dostupnosti opětovně použitelných alternativ, negativních dopadech odpadu z vybraných plastových výrobků apod., jejichž minimální rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou);
  4.   výrobce vybraných plastových výrobků, jako jsou tabákové výrobky s filtry, vlhčené ubrousky či balónky, bude muset hradit obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto plastových výrobků.

Za uvedení plastových výrobků v rozporu s tímto zákonem se předpokládají pokuty až do výše 10 milionů korun dle konkrétních skutkových podstat, přičemž do kontroly budou zapojeny Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a krajské hygienické stanice. Některé povinnosti však budou mít ještě odloženou účinnost.

Transpozice směrnice 2019/904 do vnitrostátního právního řádu je povinností České republiky jako členského státu EU. Návrh zákona však zatím po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení nebyl předložen Poslanecké sněmovně, a tudíž má před sebou ještě relativně dlouhý legislativní proces. Zákon by však měl – i v případě předložení určitých pozměňovacích návrhů – být v souladu se zněním směrnice 2019/904, a je tak možné se na něj již v předstihu připravit.

Zdroje článku

Související články