Dekorativní pozadí stránky

Potravinářství pod dohledem: SZPI loni odhalila tisíce přestupků a rozdala pokuty za miliony

Potravinářství pod dohledem: SZPI loni odhalila tisíce přestupků a rozdala pokuty za miliony

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v roce 2023 skutečně neotálela a vykonala desítky tisíc kontrol napříč celým potravinářským sektorem. Rozsah kontrol byl velmi široký – od označování a jakosti potravin přes výrobu a obchod až po reklamu. Velké množství z těchto kontrol bylo realizováno na základě podnětů ze strany spotřebitelů. Inspektoři se zaměřili i na nekalé obchodní praktiky, kterých se někteří podnikatelé dopouštějí matoucími způsoby vyjadřování slevy. 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce („SZPI“) dle výroční zprávy[1] za loňský rok provedla nespočet kontrol v mnoha oblastech. Aktivně kontrolovala především označování, jakost potravin, výroba, obchod (včetně internetového), dovoz potravin ze třetích zemí či reklama. V některých případech pak inspektoři nezůstali pouze u jedné kontroly. Počet návštěv inspektorů tak loni dosáhl čísla 48 821 a SZPI uložila pokuty v celkové výši 128.254.000 Kč.

Častější podněty spotřebitelů

Z výroční zprávy SZPI vyšlo také najevo, že došlo ke značnému nárůstu podnětů ke kontrole – v roce 2023 SZPI přijala celkem 4 533 podnětů, což je o 1 047 podnětů více než v roce 2022. Z velké části se jedná o podněty ze strany spotřebitelů, medií či o podněty postoupené jinými dozorovými orgány (typicky Českou obchodní inspekcí).

Falešné slevy

Na provozovny v maloobchodní síti připadlo v roce 2023 celkem 30 906 kontrol. Zde se SZPI zaměřila mimo jiné na nekalé obchodní praktiky, jejichž cílem je nalákat co nejvíce zákazníků. K tomu nepoctiví obchodníci používají zejména zavádějící informace ohledně ceny či poskytnuté slevy. 

Na správné označování slev se při svých kontrolách stále častěji zaměřuje i Česká obchodní inspekce a očekáváme, že SZPI bude v tomto trendu také pokračovat. Obchodníci by tedy neměli správné označování slev podceňovat, neboť nekalé obchodní praktiky mohou být postihovány vysokými pokutami.

O nových podmínkách pro slevy jsme již publikovali také několik článků (např. zde nebo zde). 

Na co dalšího si dát pozor?

V provozovnách inspektoři kontrolovali také ty povinnosti, které mohou prodejci přímo ovlivnit. Kontroly tak ověřovaly bezpečnost potravin v souvislosti s podmínkami skladování, dodržování teplotních režimů u chlazených a mražených potravin, dodržování hygienických požadavků při prodeji potravin, správnost označování balených i nebalených potravin i vybavení prodejen podle sortimentu prodávaného zboží.

Online prodej pod drobnohledem 

Netknutá inspektory nezůstala ani oblast internetového obchodu, tedy e-shopů s potravinami, jejichž obliba stále stoupá. Inspektoři SZPI provedli během loňského roku celkem 736 kontrol přímo zaměřených na internetový prodej potravin u 409 kontrolovaných osob. Velká pozornost byla přitom věnována uvádění informací o potravinách včetně neschválených výživových a zdravotních tvrzení. 

Ve 192 případech pak byla kontrola prováděna také kontrolním nákupem pod zastřenou identitou z dotčených e-shopů či prostřednictvím sociálních sítí. Téměř polovina z provedených kontrol pak dle inspektorů skončila s nevyhovujícím výsledkem. 

Lze očekávat trend vysokého počtu kontrol

Naše zkušenosti ze zastupování klientů potvrzují to samé – v rámci naší praxe evidujeme, že vzrůstající počet kontrol i sankcí udělovaných ze strany kontrolních orgánů neustále roste, a to již řadu let. A tento trend bude jistě pokračovat. Je otázkou, jestli by nebylo lepší, kdyby se kontrolní orgány, resp. odpovědná ministerstva, více soustředila na osvětu a vzdělávání než na kontrolní činnost jako takovou.

V rámci HAVEL & PARTNERS máme jako jedna z mála advokátních kanceláří na trhu úzce specializovanou skupinu právníků na retail a potravinové právo, do jejíž kompetence patří také poradenství související s předpisy na ochranu spotřebitele, resp. zastupování ve správních řízeních se SZPI a dalšími kontrolními orgány. Budete-li potřebovat naši pomoc, jsme k dispozici.

Související články
Počítačové hry a spotřebitelské právo – na co si dát pozor jako hráč či vývojář?
Michal Kandráč, Robert Nešpůrek, Lukáš Jakoubek, Diana Gregová, Tomáš Lupač

Počítačové hry a spotřebitelské právo – na co si dát pozor jako hráč či vývojář?

Málokdo tuší, že také při vývoji a hraní počítačových her je potřeba respektovat předpisy na ochranu spotřebitele. Nestává se to často, ale i v České republice jsme se setkali s tím, že inspektoři České obchodní inspekce prováděli kontrolu, zda počítačová hra neporušuje spotřebitelská práva. Na co s