Dekorativní pozadí stránky

Adam Forst

Specializuji se na soudní a rozhodčí řízení, a to zejména v oblasti náhrady majetkové i nemajetkové újmy a dále také v oblasti sportovního práva. Vedle toho se zaobírám i problematikou pojišťovnictví.

adam.forst@havelpartners.cz
Články autora
Hromadné žaloby spotrebiteľov na Slovensku vstúpili do účinnosti, hrozí však rozpor so Smernicou EÚSpotřebitel
Adam Forst, Jana Čipková, Juraj Dubovský

Hromadné žaloby spotrebiteľov na Slovensku vstúpili do účinnosti, hrozí však rozpor so Smernicou EÚ

Hromadné žaloby na Slovensku vstupujú do účinnosti, a to aj napriek vetovaniu pôvodného Zákona prezidentkou. Dôvodom aplikovaného „práva veta“ mal byť údajný nesúlad časti Zákona s úniovou úpravou, ktorú má Zákon za cieľ transponovať. Je tento nesúlad, na ktorý poukazuje prezidentka, stále dôvodnou