Dekorativní pozadí stránky

Otočené logo: napodobuje Huawei ikonu Coco Chanel?

Otočené logo: napodobuje Huawei ikonu Coco Chanel?

Chanel SAS v Huawei Technologies Co. Ltd

Spor vyvolala přihláška ochranné známky EU č. 017248642 podaná k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) v září 2017, v níž Huawei žádá o registraci obrazové ochranné známky platné na území všech členských států EU pro výrobky ve třídě 9 tzv. niceského třídění, např. pro počítačový hardware a software, mobilní telefony, chytré brýle, chytré hodinky a monitorovací náramky.

Společnost Chanel záhy vznesla proti přihlášce námitky,[1] v nichž poukázala na zaměnitelnost přihlašovaného označení s jejími národními francouzskými ochrannými známkami.[2]

 

                                            

              Známka přihlašovaná Huawei                                                           Zapsané známky Chanel

 

V rozhodnutí z listopadu 2019 EUIPO námitky zamítl s tím, že loga nejsou zaměnitelná a veřejnost si je nesplete, protože mají odlišnou strukturu a nejsou tvořena identickými prvky.

 

Porovnání bez rotace: H v CC

Společnost Chanel se proti rozhodnutí úřadu odvolala k Tribunálu Evropské unie („Tribunál“). Ten se však ve věci T‑44/20 ztotožnil se závěry EUIPO a žalobu zamítl s odůvodněním, že, mimo jiné:

  • označení musejí být primárně porovnávána v podobě, v jaké jsou či mají být zapsána – tedy bez rotace, či jiné stylizace, ke které může dojít při používání označených výrobků;

 

  • přihlašované logo Huawei tvoří prvky připomínající tence psaná písmena U propojené vertikálně, dohromady připomínající písmeno H, tj. první znak v názvu Huawei;

 

  • logo Chanel tvoří prvky připomínající tučně psaná písmena C propojené horizontálně odkazující na iniciály Coco Chanel;

 

  • elipsa vzniklá propojením prvků uvnitř kruhu má jinou orientaci;

 

  • linie propojených prvků je v místě propojení u loga Huawei přerušená;

 

  • vzdálenost konců propojených prvků od kruhu je různá.

 

Podle EUIPO i Tribunálu tedy může být přihláška Huawei zapsána. V rozsudku je zdůrazněn princip, že porovnání označení v jiné než zapsané či zapisované podobě může sloužit pouze jako podpůrné kritérium. A to bez ohledu na to, že ve skutečnosti k natočení či otočení dochází. Vedle toho ale platí, že srovnání má být syntézou (tzn. má zohledňovat celkový dojem, který označení vyvolává u spotřebitele) a nelze se omezit na analytické srovnání výčtu podobností a rozdílů.

Chanel má nyní možnost podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru Evropské unie. Vzhledem k tomu, jak bedlivě si luxusní značky střeží svou identitu a ochranné známky, které často symbolizují styl a exkluzivitu pro miliony lidí po celém světě, není vyloučeno, že k takovému kroku přistoupí. Těžko však odhadovat, jak formalistický by přístup soudců v tomto případu nakonec byl.

O dalších „big brands“ sporech se můžete dočíst v příspěvcích našich kolegů např. o kauzách Ferrari či Adidas.


[1] Námitkové řízení č. 003016071.

[2] Ochranné známky č. 3977077 a č. 1334490. Dostupné z: https://bases-marques.inpi.fr/.

 

 

Zdroje článku

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.