Dekorativní pozadí stránky

Amazon Projekt Zero a boj proti padělkům – jak to funguje?

Amazon Projekt Zero a boj proti padělkům – jak to funguje?

Boj proti padělkům zaměstnává ruku v ruce s rostoucím digitálním trhem, kdy spotřebitelé mají kdykoliv a kdekoliv možnost vyhledat a objednat zboží, stále velké množství vlastníků značek a jde, zdá se, o boj s větrnými mlýny. V tomto ohledu stojí za povšimnutí počin společnosti Amazon, která v únoru 2019 spustila svůj Projekt Zero.

Jde o nový program, resp. samoobslužný nástroj, cílený na boj proti padělkům. Vlastníci značek prodávaných na Amazon Marketplace by nyní měli lépe detekovat padělky jejich produktů a zákazník při nákupu na Amazonu by tak měl (ideálně vždy) dostal autentické zboží. Projekt Zero je postaven na pokročilé technologii společnosti Amazon, strojovém učení a sofistikovaných a podrobných znalostech jednotlivých vlastníků a jejich značek. Jednotlivé klíčové nástroje lze přiblížit následovně:

  1. Automatizovaná ochrana založená na strojovém učení – dochází k neustálému skenování Amazon Marketplace a k aktivnímu odstraňování podezřelých produktů - padělků. Jednotliví majitelé poskytují Amazonu zejména svá loga, specifikují ochranné známky a další klíčová data o své značce. Systém každý den údajně prohledává více než 5 miliard aktualizací produktů, v rámci nichž hledají podezřelé padělky.
  2. Samoobslužný nástroj pro odstraňování padělků – tento nástroj poskytuje jednotlivým vlastníkům značek možnost odstranit identifikované padělky jejich produktů. Jde o velký posun, neboť dříve museli majitelé práv Amazonu padělky oznámit a tato oznámení pak byla prošetřena a následně byly podniknuty adekvátní kroky.
  3. Tzv. serializace produktů – služba, která umožňuje individuálně skenovat a potvrzovat pravost každého z produktů, které jsou zakoupeny na Amazonu. Tato služba poskytuje jedinečný kód pro každý vyrobený produkt, přičemž majitelé práv tyto kódy umisťují na své produkty v rámci svého výrobního procesu.

Účast na projektu Zero je bezplatná a vlastník práv obdrží přístup do automatizovaného systému a k samoobslužnému nástroji pro boj proti padělkům. Zpoplatněna je pak volba užívat službu založenou na sledování jedinečných kódů (náklady 0,01 USD a 0,05 USD za kus (dle objemu)). Poslední uvedený (placený) přístup podle Amazonu poskytuje majitelům práv nejlepší výsledky, resp. nejlepší možnou ochranu.

Amazon Projekt Zero je prozatím přístupný pouze na základě pozvání (zájemce je dán na čekací listinu) s tím, že zájemce bude Amazonem osloven; pravděpodobně je to z důvodu, že program je stále v testovací fázi.

Např. eBay používá pro boj proti padělkům již několik let program VeRO – Verified Rights Owner. Tento program však prozatím umožňuje vlastníkům práv duševního vlastnictví a jejich oprávněným zástupcům pouze nahlásit položky z eBay, které mohou porušovat tato práva. Společnost eBay spustila i „eBay Authenticate“, což je služba dostupná pro luxusní zboží.  Ta využívá síť profesionálních ověřovatelů, kteří kontrolují produkty prodávajícího, ověřují je, fotografují a poté uvádějí a dodávají zboží.

Projekt Zero Amazonu je zajisté zajímavý nástroj, který může rozvířit vody boje proti padělkům, má velký potenciál a minimálně prozatím se jeví jako nejdokonalejší v oblasti e-commerce. Čas ukáže, zda toto řešení začne využívat více subjektů, anebo některý z konkurentů Amazonu zvedne pomyslnou vhozenou rukavici a nabídne jiné podobně efektivní řešení. Na poli boje proti padělkům je stále co vylepšovat, ale bohužel ne každá prodejní platforma má tolik prostředků na vývoj a řešení tohoto problému jako Amazon.

Související články