Dekorativní pozadí stránky

Opravdu jsou rezervační služby typu click&reserve v době nouzového stavu zakázané?

Opravdu jsou rezervační služby typu click&reserve v době nouzového stavu zakázané?

V rámci naší praxe jsme se setkali s velkým množstvím nejrůznějších forem prodeje na dálku. Od klasických e-shopů, přes stále populárnější služby typu marketplace, až po nejrůznější on-line konfigurátory a rezervační systémy; překvapivě ani v roce 2020 není zapomenutý telefonický prodej. Dříve všechny tyto služby – samozřejmě při dodržení zákonných podmínek – mohly bez problémů fungovat, což se však v době účinnosti vládních krizových opatření[1] („Opatření“) radikálně změnilo – některé z nich za současné situace legálně provozovat nejde.

Pro vyřešení otázky, jaké on-line formy prodeje mohou být provozovány za účinnosti Opatření je potřeba připomenout seznam výjimek ze zákazů maloobchodního prodeje. Opatření obsahuje dvě výjimky dopadající na e-commerce – uvádí výslovně tyto provozovny, které mohou mít otevřeno i za současné situace:

  • provozovny umožňující vyzvednutí zboží;
  • provozovny umožňující vyzvednutí zásilky zakoupených distančním způsobem (pozn.: distančně znamená „na dálku“, tedy přes internet nebo telefon).

Zjednodušeně řečeno: První výjimka umožňuje činnost společnostem typu Zásilkovna apod., které slouží pro vyzvednutí zásilek třetích stran (obchodníků). Zde neevidujeme žádné zásadní výkladové problémy. Druhá výjimka, která byla do Opatření přidána až později[2], je důležitá pro fungování většiny e-shopů, které umožňují – kromě jiného – také osobní odběr zboží ze strany zákazníků.

Prakticky to znamená, že nabízí-li prodejce osobní vyzvednutí zboží zakoupeného v e-shopu na své prodejně, je možné toto zboží na prodejně vyzvednout (při dodržení dalších hygienických opatření). S ohledem na generální zákaz „maloobchodního prodeje“ s výše uvedenými výjimkami[3] pak z logiky věci vyplývá, že není možné prodejnu využít k prodeji, ale jen a pouze k vyzvednutí zboží. Klíčové přitom je, že zboží, které si zákazník v provozovně prodejce vyzvedává, již bylo na e-shopu zakoupeno, tedy že kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím byla uzavřena na internetu.

Pokud služba funguje tak, že si zákazník zboží na e-shopu pouze rezervuje, ale kupní smlouva je uzavřena až při fyzickém odběru zboží na prodejně, jedná se o činnost, která je Opatřením zakázána. Jak jsem naznačil výše, provoz služeb tohoto rezervačního charakteru je v současnosti pro prodejce se sortimentem, na který se nevztahují výjimky dle Opatření, nedovolený a je potřeba je buď ukončit, nebo „překlopit“ do režimu standardního e-shopu, jak to ostatně s naší pomocí provedla většina našich klientů. Prakticky to znamená nutnost technické úpravy e-commerce systému a úpravu souvisejících právních dokumentů (obchodních podmínek) s cílem zajistit, že k uzavření kupní smlouvy nedojde na prodejně, ale na dálku přes internet (na e-shopu).

Samozřejmě existují i důvody, proč řada obchodníků rezervační služby raději pozastavila. Pokud dojde ze strany obchodníka k úpravě rezervačního systému na e-shop, je sice zachována možnost on-line prodeje s možností vyzvednutí zboží na prodejně, ale nese to s sebou také určité nevýhody, které u rezervačního systému typu „click&collect“ nebylo nutné dříve řešit. Největší překážkou pro většinu obchodníků pravděpodobně je, že u prodeje přes internet je zákonnou povinností poskytnout zákazníkovi možnost do 14 dnů od nákupu odstoupit od smlouvy, tedy vrátit zboží a požadovat vrácení kupní ceny a nákladů na dopravu (toto pravidlo neplatí např. u zboží vyrobeného na míru nebo zboží, které zákazník vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit). Tento proces je logisticky i finančně nákladný a je tak nutné související náklady promítnout do kupní ceny zboží nebo hledat úspory jinak.

Co si z výše uvedeného odnést shrnujeme v těchto praktických bodech:

  1. Provozujete-li standardní e-shop v rámci kterého se zákazníkem uzavíráte kupní smlouvu v prostředí internetu (on-line), pravděpodobně se Vás Opatření netýká a službu můžete provozovat (i s možností osobního odběru na prodejně) i nadále, a to bez ohledu na sortiment, který nabízíte.
  2. Provozujete-li e-shop a kamennou prodejnu s produkty, které mohou být dle Opatření prodávány i po dobu trvání nouzového stavu (např. potraviny, drogerie, potřeby pro domácnost – kompletní výčet je zde), potom můžete službu typu „click&reserve“ umožňující rezervaci zboží a jeho následné vyzvednutí na prodejně provozovat i nadále.
  3. Pokud prodáváte sortiment, který Opatření vylučuje prodávat v rámci maloobchodního prodeje v provozovnách (typicky prodejny obuvi a oblečení) a provozujete současně službu typu „click&reserve“ umožňující rezervaci zboží a jeho následné vyzvednutí na prodejně, tato rezervační služba by měla být po dobu trvání Opatření pozastavena, nebo upravena tak, aby namísto rezervace docházelo k on-line nákupu zboží.

 

Právní oblast e-commerce nás od svého vzniku pro svoji velkou dynamiku baví a nasbírali jsme za roky naší práce obrovské know-how, které neustále rozvíjíme. Budete-li potřebovat s čímkoli poradit, ozvěte se.

 

[1] Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1079 ze dne 21. října 2020.

[2] Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1084 ze dne 22. října 2020.

[3] A pochopitelně s výjimkami pro prodejny potravin, drogerie, zahrádkářských potřeb, potřeb pro domácnost apod., jak podrobněji uvádíme zde.

Zdroje článku

Související články