Dekorativní pozadí stránky

Novinky ze světa CBD - vývoj ve Velké Británii a na Slovensku

Novinky ze světa CBD - vývoj ve Velké Británii a na Slovensku

UK po Brexitu posouvá nejistotu ohledně CBD kupředu

FSA stanovila lhůtu do 31. března 2021 pro podání žádostí o povolení nové potraviny s odůvodněním, aby se odvětví posunulo směrem k dodržování nových potravinových předpisů. Cílem procesu je zajištění splnění přísných standardů kvality a bezpečnosti. Podniky ve Velké Británii mohou podat žádost prostřednictvím systému Regulované produkty.

Od 1. dubna 2021 tak mohou zůstat ve Velké Británii v prodeji pouze produkty, které byly k prodeji v době oznámení termínu (tj. 13. února 2020) a zároveň u nich byla řádně podána žádost v souvislosti s Nařízením (EU) 2015/2283 o nových potravinách. Ostatním potravinářským podnikům prodávajícím CBD bylo ze strany FSA doporučeno, aby stáhly všechny produkty, které tato kritéria nesplňují, z prodeje.

 

Slovensko následuje rozsudek SDEU

Slovensko vyňalo CBD ze seznamu omamných a psychotropních látek, když 18. března schválilo vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Následuje tak zjevně judikaturu SDEU, kterou SDEU potvrdil, že podle současného stavu vědeckých poznatků CBD nemá (na rozdíl od THC) psychotropní účinek nebo škodlivý účinek na lidské zdraví. Slovenští potravináři si nicméně budou muset, stejně jako ti čeští, vyčkat na konečné rozhodnutí Evropské komise, která obnovila schvalování CBD jakožto nové potraviny na EU trhu. Její rozhodnutí je (snad v letošním roce) netrpělivě očekáváno.

 

Čím je CBD zajímavé

CBD je chemická látka, která se přirozeně vyskytuje v rostlině konopí. Z hlediska potravinářské regulace byl CBD potvrzen jako nová potravina v lednu 2019. Podle předpisů v oblasti nových potravin musí být nové potraviny, tedy potraviny nebo složky potravin, které nebyly v minulosti konzumovány před 15. květnem 1997, hodnoceny a schváleny regulátorem bezpečnosti potravin, než mohou být uvedeny na trh.

O regulatorním vývoji v oblasti CBD jsme nedávno psali v tomto příspěvku.

 

Zdroje článku

Související články
Novela zákona o léčivech – nové povinnosti pro zajištění dostupnosti léčivých přípravků
František Neuwirth, Vlaďka Laštůvková, Alžběta Pospíšilová

Novela zákona o léčivech – nové povinnosti pro zajištění dostupnosti léčivých přípravků

K 1. lednu 2024 nabyla účinnosti novela zákona o léčivech, která přináší držitelům rozhodnutí o registraci, distributorům i lékárnám celou řadu nových povinností a rozšiřuje stávající pravomoci správních orgánů. Změny mají především za cíl zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro potřeby pacient