Dekorativní pozadí stránky

Zpět do lavic: Přehled soutěžních událostí (září 2020)

Zpět do lavic: Přehled soutěžních událostí (září 2020)

S dočasným návratem do školních lavic se nad našimi hlavami znovu objevil Damoklův meč pandemie COVID-19 a prohloubení již existujících ekonomických potíží. Zářijové dění v soutěžním světě však  nenasvědčovalo, že bychom se měli vrátit do jarního ustrnutí soutěžních úřadů. I v září převažovala agenda nesouvisející přímo či nepřímo s virem, uvidíme, jak tomu bude v následujících měsících. V České republice se ukázalo, že brzy dojde ke změně na pozici předsedy ÚOHS, k tomu se vrátíme později, až bude potvrzen nový hlavní hlídač soutěže. Pojďme se podívat na výběr toho, co nás v září 2020 nejvíce zaujalo.

Veřejná podpora

Evropská komise (EK) doposud vydala již asi 300 rozhodnutí týkajících se veřejné podpory související s pandemií COVID-19, v měsíci září jich bylo celkem 22 (úplný přehled zde). Celkový objem schválených koronavirových opatření se pohybuje již kolem 3 mld. EUR (to však nereflektuje skutečně vynaloženou částku, která je nižší). Z toho představuje podíl podpory schválené Německu kolem 54 %. Podíly Francie a Itálie dosahují u obou cca 14 %, u Španělska se jedná asi o 5 % a u Spojeného království o 3 %.

Mezi schválenými podporami bylo i české opatření na podporu OSVČ, které byly zvlášť dotčené pandemií COVID-19. Opatření má formu odpuštění nebo odložení povinných plateb zdravotního pojištění za období března až srpna 2020, tedy plateb splatných v období od dubna do září 2020.

Pokud jde o ostatní veřejnou podporu, EK zahájila hloubkové šetření přidělení mobilních frekvencí na 800 MHz v roce 2013 polské společnosti Sferia (Cyfrowy Polsat). Stížnost byla podána konkurenčními operátory, kteří tvrdí, že frekvence byly přiděleny bez výběrového řízení, bez dodatečných nákladů a bez závazku pokrytí. Ostatním operátorům byly frekvence přiděleny až v roce 2016, za celkovou cenu ve výši 390 mil. EUR a se závazky pokrytí.

Maďarské novinářské organizace a ochránci svobody tisku podali k EK stížnost, podle které maďarská vláda porušila unijní pravidla pro veřejnou podporu, čímž ohrozila mediální pluralitu v Maďarsku. Podle stížnosti využívá maďarská vláda státní zdroje k trestání kritických médií a odměňování provládních médií.

Soutěžní právo v dobách COVID-19

Pandemie může být důvodem pro uložení předběžného opatření. Tohoto institutu využil britský soutěžní úřad, který od roku 2018 šetří dohodu mezi leteckými společnostmi, mj. British Airways a American Airlines, o tom, že si nebudou konkurovat na linkách mezi USA a Spojeným královstvím. Soutěžní úřad si nebyl jistý, že jeho nynější posouzení soutěžních obav by adekvátně reflektovalo stav soutěže po pandemii. Uložil tak předběžné opatření (přidělování slotů na základě tendru), které má být účinné až do roku 2024, kdy snad bude trh stabilnější.

Řecký soutěžní úřad oznámil výsledky sektorového šetření týkajícího se zdravotnického materiálu v době pandemie COVID-19 (masky, desinfekce, jednorázové rukavice, ochranné obleky a brýle, teploměry apod.). Nepřekvapivě zjistil, že ceny ve všech zkoumaných oblastech zejména v dubnu prudce stouply. V dalším kroku hodlá soutěžní úřad šetřit, zda zde nedošlo k protisoutěžnímu jednání, s tím, že dotčeným podnikům hrozí vysoké sankce.

Norská vláda navrhla prodloužení dočasného vynětí leteckého sektoru z aplikace soutěžního práva až do konce roku 2020.

FDI aneb kontrola investic ze třetích států oživená koronavirovou krizí

EK plánuje v prvním čtvrtletí 2021 předložit návrh legislativního nástroje k boji proti narušování soutěže subvencemi třetích zemí s tím, že do té doby je třeba vyjasnit ještě některé otázky. Ty se mj. týkají shromažďování informací, potenciálních negativních dopadů na investice, vymáhání pravidel a kompatibility s mezinárodními závazky EU. EK zatím obdržela pozitivní reakce, včetně podpory ze strany některých členských států a v podstatě všech politických stran zastoupených v Evropském parlamentu.

Zpřísnění kontroly FDI a potřeba vnitrostátního schválení má již i praktické dopady. Polský soutěžní úřad obdržel první žádost o posouzení FDI v podobě akvizice polského poskytovatele platebních služeb společností registrovanou na Kajmanských ostrovech. Také spojení LSE/Refinitiv bude potřebovat schválení italské vlády a spojení ARM/Nvidia schválení britské vlády.

BigTech continued

Německá vláda schválila návrh novely soutěžního zákona, která má umožnit lépe řešit soutěžní problémy související s přístupem k datům a s velkými digitálními podniky. Jedním z důvodů je skutečnost, že přístup k datům může rychle měnit pozice na trhu. Tržní síla provozovatelů platforem, které sbírají data, je posílena i síťovými efekty. Nová pravidla by měla umožnit bojovat proti zneužívání dominantního postavení platforem, a to mj. zavedením konceptu zprostředkovací síly jako kritéria posouzení dominance. Koncept by měl zohlednit roli platforem jako prostředníka na vícestranných trzích.

Ani po veřejném slyšení v americkém Kongresu, o kterém jsme Vás informovali dříve, si nemohou oddechnout čtyři BigTech podniky – Google, Amazon, Apple a Facebook. Padl návrh uskutečnit obdobné slyšení i v Evropském parlamentu . Cílem má být získání informací potřebných k uchopení soutěžních problémů v oblasti digitální ekonomiky.

Francouzský soutěžní úřad obdržel stížnost, že Google nedodržuje předběžné opatření, které mu uložil v dubnu tohoto roku. Předběžné opatření se týká sporu mezi Google a francouzskými vydavateli ohledně využití jejich obsahu. Soutěžní úřad předběžně dospěl k závěru, že odmítání platit vydavatelstvím za možnost umisťovat úryvky, náhledy, infografiky a videa vedle linků odkazujících na jejich stránky představuje zneužití dominantního postavení. V rámci předběžného opatření by měl Google, pokud o to vydavatelé požádají, jednat o podmínkách využití jejich obsahu.

Apple i nadále čelí útokům ze strany poskytovatelů aplikací. Nyní se jedná o stížnost Spotify na balíčky nabízené společností Apple, jejichž součástí je streamování hudby. Obě společnosti nabízejí služby streamované hudby za stejnou cenu, Apple však nyní nabízí i výhodné balíčky obsahující další služby (videohry, TV apod.).

Osm evropských vydavatelů si stěžuje, že vyžadování 30% komisního poplatku za prodeje přes AppStore představuje zneužití dominantního postavení ze strany Apple. Obsah stížnosti je velmi podobný tomu, na co si stěžoval již Epic Games (viz náš předchozí příspěvek).

Ke kritice Apple se přidal i Facebook. V rámci konzultací k balíčku předpisů o digitálních službách připravovaného EK (DSA) Facebook uvedl, že Apple v rámci AppStore preferuje své vlastní služby, pokud jde o platební způsoby, log-in nebo reklamu, čímž znevýhodňuje ostatní služby. V srpnu Facebook spustil službu Facebook Gaming pro iOS zařízení, do které však nakonec nemohl umístit žádné hry, protože AppStore nedistribuuje hry z jiných distribučních platforem. Připomínáme, že DSA má BigTech podnikům (jako gatekeeperům) zakázat celou řadu praktik, včetně nejrůznějších sebeupřednostňujících (self-preferencing) a balíčkujících (tying/bundling) praktik.

Další střípky

EK oznámila, že hodlá změnit svůj přístup k postupování fúzí národními soutěžními úřady (referrals) k její kontrole. EK může podle unijních předpisů akceptovat postoupení fúzí nesplňujících unijní obratová kritéria ve dvou případech. V případě, že fúze je notifikována nejméně ve třech členských státech, nebo pokud má spojení přeshraniční dopady a hrozí významné narušení soutěže v členském státě, který fúzi postupuje. Druhá možnost byla přijata kvůli členským státům, které neměly vlastní pravidla pro kontrolu fúzí. V jiných případech ji EK odmítala použít a před několika lety se dokonce zvažovalo její zrušení. Nyní EK svůj postoj změnila. V budoucnu hodlá přijímat k posouzení i fúze, které nesplňují ani vnitrostátní obratová kritéria, pokud je vhodné se jimi zabývat na unijní úrovni. Obrat, podle EK, nemusí vždy reflektovat význam společnosti. Tak je tomu zejména v inovativních oblastech, jako je farmaceutický nebo digitální sektor. V praxi by tato změna přístupu znamenala, že by EK mohla posuzovat i fúze, u kterých nejsou splněna notifikační kritéria ani podle českého práva. Tím přibývá další bod, který budou muset spojující se podniky zkoumat vedle splnění či nesplnění obratového kritéria: hrozba narušení soutěže v členském státě. To může vést k nejistotám.

Německý soutěžní úřad zahájil šetření plánované spolupráce operátorů mobilních sítí Vodafone a DT pří výstavbě sítí. Oba operátoři zvažují, že si vzájemně zpřístupní své sítě, za účelem zlepšení pokrytí v regionech se špatným signálem. Spolupráce by se měla týkat 4.000 nově vystavených vysílačů. Soutěžní úřad nyní zkoumá, zda tato spolupráce nemůže negativně ovlivnit konkurenty.

Francouzský soutěžní úřad uložil třem farmaceutickým společnostem (Novartis, Roche a Genentech) pokutu ve výši 444 mil. EUR za zneužití kolektivní dominance na trhu prodeje léků na onemocnění sítnice. Genentech vyvinul příslušný lék Lucentis. Vedle toho vyvinul též lék proti rakovině, Avastin. Mezi Genentech a Novartis existovaly licenční smlouvy na prodej Lucentis a mezi Genentech a Roche na prodej Avastinu. Lékaři zjistili, že Avastin má pozitivní vliv i na degeneraci sítnice a začali jej, bez příslušného schválení, předepisovat i na toto onemocnění, protože byl podstatně levnější než Lucentis (30-40 EUR vůči 1.161 EUR). Společnosti Genentech, Novartis a Roche se snažily zabránit předepisování léku Avastin na onemocnění sítnice. Soutěžní úřad přitom konstatoval, že smluvní a kapitálové propojení mezi těmito společnostmi z nich činí kolektivní entitu (a tím tedy prokázal kolektivní dominanci). V minulosti tuto praktiku řešil již italský soutěžní úřad v roce 2014, v současné době jej řeší i belgický soutěžní úřad.

Nizozemský soutěžní úřad uložil pokutu ve výši 82 mil. EUR čtyřem tabákovým podnikům (British American Tobacco, Philip Morris, Japan Tobacco International and Imperial Tobacco) za nepřímou výměnu informací. Tabákové podniky zasílaly velkoobchodníkům informace o budoucích prodejních cenách cigaret a současně požadovaly, aby jim velkoobchodníci poskytovali obdobné informace o jejich konkurentech.

Irský soutěžní úřad vydal sdělení výhrad pěti poskytovatelům autopojištění, jejich asociaci a jednomu zprostředkovateli pojištění za cenovou signalizaci (price signalling). Konkurenti veřejně oznamovali budoucí zvyšování pojistného. Touto signalizací budoucích cen mělo podle soutěžního úřadu docházet k omezování soutěže mezi konkurenčními poskytovateli autopojištění.

Španělský soutěžní úřad pak ukázal, že místní šetření hrozí i v případě podezření na předčasné uskutečnění spojení (tj. před jeho povolením soutěžním úřadem) či poskytnutí neúplných a zavádějících informací v rámci řízení o povolení spojení. Z toho totiž podezřívá pohřební pojišťovny a poskytovatele pohřebních služeb, u kterých takové místní šetření provedl.

Nizozemský soud nařídil bývalému řediteli společnosti dodávající severomořské krevety Heiploeg, aby uhradil polovinu pokuty, kterou společnost obdržela v roce 2013 od EK za účast na krevetovém kartelu. Heiploeg skončila rok poté v insolvenci. Nyní její likvidátor požaduje, aby bývalý ředitel uhradil polovinu z pokuty činící 27 mil. EUR. Soud mu dal za pravdu s tím, že bývalý ředitel jednal zaviněně, když se aktivně účastnil kartelu.

Zdroje článku

Související články