Dekorativní pozadí stránky

Soutěžní právo dává gól! (Přehled soutěžních událostí za listopad a prosinec 2023)

Soutěžní právo dává gól! (Přehled soutěžních událostí za listopad a prosinec 2023)

Představujeme vám čtyřicátý třetí díl informačního servisu k událostem, ke kterým došlo ve světě soutěžního práva v listopadu a prosinci 2023. I tentokrát se jedná o čistě subjektivní výběr těch událostí, které by Vás z našeho pohledu mohly zajímat.

Rádi bychom Vám prostřednictvím výběru soutěžních nej zajímavostí z konce roku 2023 dodatečně popřáli mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2024. Abychom nový rok s Vámi společně oslavili, vybrali jsme ukázky toho, jak k sobě hospodářská a sportovní soutěž mají velmi blízko, jaké další kartely kromě klasických cenových lze uzavírat, a že zakázané vertikální dohody nejsou jen o určování cen, i když to tak někdy může působit.

Sportovní soutěž

Konec roku 2023 musel uspokojit nejednoho sportovního fanouška mezi soutěžními právníky. Soudní dvůr vydal hned tři rozsudky týkající se aplikace soutěžního práva v rámci profesionálního sportu.

Asi nejočekávanějším rozsudkem byl ten v případu fotbalové Superligy. V roce 2021 oznámilo 12 fotbalových klubů (6 z Premier League, 3 z La Ligy a 3 ze Serie A) založení Superligy. Ta se měla stát konkurentem UEFA Ligy mistrů. FIFA a UEFA reagovaly velmi rychle hrozbou uplatnění sankcí vůči klubům a hráčům, kteří by se rozhodli účastnit se Superligy. Přitom se odvolávaly na svá pravidla, podle kterých jakákoli meziklubová soutěž podléhá jejich předchozímu schválení.

Kromě fotbalu se Soudní dvůr zabýval obdobnými pravidly vydanými Mezinárodní bruslařskou unií (ISU) zastřešující rychlobruslení a krasobruslení. Tato pravidla omezovala účast bruslařů na soutěžích, které ISU nepovolila, pod sankcí zákazu účasti na soutěžích organizovaných ISU. ISU je přitom jedinou bruslařskou asociací uznanou Mezinárodním olympijským výborem (zákaz by pro bruslaře znamenal nemožnost účasti na Olympiádě). Tím tak ISU vyloučila soutěž ze strany potenciálních konkurenčních projektů.

Soudní dvůr v obou případech sice uznal, že sportovní asociace smí stanovovat pravidla, která může vymáhat pod hrozbou sankce. Tato pravidla však musí být transparentní, objektivní, nediskriminační a proporcionální, jinak mohou vyloučit konkurenty z trhu a mohou omezit organizaci nových sportovních soutěží. V obou případech toto splněno nebylo, protože pravidla byla zcela arbitrární.

Dalším posuzovaným jednáním sportovní asociace byla pravidla UEFA, resp. belgické fotbalové asociace stanovící minimální počet „domácích“ hráčů na soupisce. „Domácí“ jsou hráči, kteří ve věku 15-21 let byli připravováni po dobu nejméně 3 let klubem, který je zapsal na soupisku, případně jiným klubem ze stejné národní, resp. belgické fotbalové asociace. Podle Soudního dvora toto pravidlo omezuje možnost klubů soutěžit mezi sebou nabíráním talentovaných hráčů bez ohledu na to, kde byli připravováni.

Pokud Vás toto téma více zajímá, podívejte se, co k němu říká Robert v podcastu Sport Alive, který se věnoval v plné verzi hodinu a půl právě tématu antitrustu ve sportu. Kromě zmíněných kauz se diskuse točila i kolem prodeje vysílacích práv na fotbal a hokej, sporů ohledně UFC či nové regulace činnosti fotbalových agentů.

Kartely nejsou pouze o koordinaci cen

Evropská komise uložila výrobci etanolu Lantmännen pokutu ve výši 47,7 milionu EUR za účast na kartelu ovlivňujícím mechanismus tvorby velkoobchodních cen etanolu v Evropě. Cílem kartelu bylo uměle zvýšit, udržet a/nebo zabránit snížení úrovně referenčních cen (benchmarků) etanolu společnosti Platts. Ta poskytuje cenové odhady pro různé komoditní trhy na základě cen v určitém časovém okně během dne (zde od 16:00 do 16:30 hod v přístavu Rotterdam). Členové kartelu se dohodli, že omezí fyzickou přítomnost etanolu v Rotterdamu, který by časově mohl spadnout do sledovaného okna.

Nizozemský soutěžní úřad pokutoval čtyři producenty mrkve za rozdělení trhu dodávek této zeleniny podnikům z konzervárenského a mrazírenského průmyslu v Německu, Belgii a Nizozemsku, a to podle typu mrkve. Dohodli se, že tři z nich budou produkovat pouze klasickou podlouhlou mrkev a jeden (Veco) pouze kulatou pařížskou mrkev, která je preferovaná v Německu. Protože Veco na základě této dohody utrpěl finanční ztrátu, byly dohodnuty i kompenzační platby pro něj. K těm skutečně docházelo.

Zakázané distribuční dohody

Rok 2023 nelze uzavřít bez několika aktualit ze světa vertikálních (distribučních) dohod. I když se tentokrát podíváme do zahraničí, připomeňme, že v činnosti českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) hrály vertikální dohody celý rok hlavní roli.

Francouzský soutěžní úřad se zaměřil především na omezování online prodejů u luxusnějších produktů. Tamní výrobce prémiových čajových směsí Mariage Frères zakazoval prodejcům prodávat jeho výrobky přes internet. Veškeré online prodeje si tak rezervoval pro sebe. Prodejci směli na svých webových stránkách uvést, že danou značku prodávají, nesměli však ani použít logo Mariage Frères. Podle prodejců by jim přitom možnost prodávat přes internet zvedla tržby o 30 %. Francouzský soutěžní úřad za to uložil pokutu ve výši 4 milionu EUR.

O něco vyšší pokutu za omezování online prodejů pak stejný úřad uložil výrobci hodinek Rolex, a to ve výši 91,6 milionu EUR. Rolex zákaz prodeje svých hodinek přes internet odůvodňoval bojem proti padělkům a paralelním dovozům do jeho selektivního distribučního systému. Podle soutěžního úřadu však jeho hlavní konkurenti čelí stejným rizikům, a přesto za určitých podmínek internetový prodej dovolují. Podle něj tak lze stejných cílů dosáhnout prostředky méně omezujícími soutěž.

To však neznamená, že by výrobci luxusního zboží měli povinnost strpět poškozování svého jména nevhodnou prezentací na internetu. Nová úprava vertikálních dohod z roku 2022 určitá významná omezení dovoluje. Doporučujeme se v tomto ohledu poradit s příslušným odborníkem.

I na rozhodnutí o určování cen pro další prodej koncem roku došlo, překvapivě však nikoli z dílny ÚOHS. Belgický soutěžní úřad uložil výrobci litinového nádobí Le Creuset pokutu ve výši 490.112 EUR (po narovnání) za stanovování „doporučených“ cen. Dodržování „doporučených“ cen Le Creuset monitoroval a vymáhal prostřednictvím nátlakových taktik a sankcí. Vedle toho však Le Creuset také dozoroval promoční aktivity prodejců a poskytoval jednotlivým prodejcům informace o jejich konkurentech zejména ohledně uskutečněných či plánovaných změn cen.

Procesní koutek

Konec roku ÚOHS „oslavil“ vydáním dvou nových metodik týkajících se ukládání pokut: Oznámení o postupu při ukládání trestů (pokut a zákazu účasti na veřejných zakázkách) a Oznámení o compliance programech.

Pokud jde o pokuty, ÚOHS vyslyšel stížnosti na to, že za určování cen pro další prodej jsou ukládány stejně vysoké pokuty (ne-li vyšší) jako za podstatně škodlivější hard-core kartely. Nereagoval však významnějším snížením pokut za určování cen pro další prodej, nýbrž dramatickým navýšením pokut za kartely: na 10-30 % z dotčeného ročního obratu soutěžitele. Stejně vysoké pokuty však nyní hrozí i za jakékoli zneužití dominantního postavení.

Ve vztahu k uznávání compliance programu jako důvodu pro snížení pokuty ÚOHS poněkud revidoval svůj přístup. Doposud poskytoval slevu 10 % za zavedení nového compliance programu a 15 % za posílení stávajícího compliance programu. Nově, s účinností od 1. 1. 2024, poskytuje slevu až 5 %, resp. až 10 %. Současně ÚOHS klade na uznatelný compliance program velmi vysoké kvalitativní požadavky. Domníváme se, že investování do kvalitního compliance programu se i tak do budoucna vyplatí: sníží to rizika stíhání soutěžním úřadem (a velmi vysokých pokut) obecně a pro případ selhání jednotlivců umožní získat až 10 % slevu z pokuty.

Zdroje článku

Související články