Dekorativní pozadí stránky

Cukr a soutěžní bič (Přehled soutěžních událostí za únor 2024)

Cukr a soutěžní bič (Přehled soutěžních událostí za únor 2024)

Přinášíme vám čtyřicátý pátý díl našeho pravidelného informačního servisu k událostem, ke kterým došlo ve světě soutěžního práva. V tomto díle pokrýváme únor 2024. A zase jde o čistě subjektivní výběr událostí, které nám přišly zajímavé.

Protože jsme oba sportovní fanoušci, v únoru nás zaujal určitý odklon od dosavadního přístupu soutěžních úřadu k udělování vysílacích práv na fotbalové soutěže. Níže si však můžete přečíst i o činnosti soutěžních úřadů v odvětvích výroby cukru, odpadového hospodářství, poštovních služeb, dodávek elektřiny, prodeje uhlí či výroby munice.

Nárůst cen cukru z pohledu soutěže

Možná si vzpomenete, že před rokem si ministr zemědělství v médiích stěžoval na vysoké ceny cukru a požadoval, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proti rostoucím cenám zakročil

V únoru letošního roku pak ÚOHS zveřejnil výsledky svého sektorového šetření v oblasti výroby a prodeje cukru. Podle ÚOHS bylo navýšení výrobních cen cukrové řepy a samotného cukru způsobeno objektivními důvody. Pokud však jde o maloobchodní prodej cukru, ÚOHS zjistil, že na konci roku 2022 se marže obchodních řetězců mimořádně zvýšily o cca 5 Kč. ÚOHS proto nyní zkoumá, co bylo příčinou tohoto zvýšení a zda nedošlo k protisoutěžnímu jednání.

ÚOHS zároveň oznámil oblasti, v nichž hodlá v roce  2024 provádět sektorová šetření: jde o výrobu potravin a nakládání s odpady. Doporučujeme proto subjektům, které v těchto oblastech podnikají, aby se na tato šetření připravily, a to včetně přípravy na místní šetření. ÚOHS může místní šetření provádět i v rámci sektorových šetření a neváhá tak učinit: stalo se tomu tak právě v rámci šetření cukru.

Kartel omylem?

Právní omyl o tom, že dohoda (ne)představuje kartel, soutěžní úřady moc neuznávají. Příkladem je rakouský výrobce výtahů Schindler, který se řídil radami svých advokátů, kteří mu tvrdili, že jeho jednání v souladu se soutěžním právem. Podle Soudního dvora byl Schindler i přesto za své jednání plně odpovědný. Nyní však s touto obhajobou uspěly dánské společnosti LKF Vejmarking a Eurostar Danmark, které mezi sebou uzavřely údajný  bid riggingový kartel. Ten měl spočívat v podání společné nabídky(!) do zadávacího řízení na silniční značení. Společná nabídka přitom byla pro zadavatele výhodnější. Vrchní soud v únoru potvrdil, že jednání společností LKF Vejmarking a Eurostar Danmark představovalo nejzávažnější protisoutěžní dohodu bid rigging, ale společnosti se oprávněně domnívaly, že podání společné nabídky je v souladu se soutěžním právem. Navíc ani sám druhoinstanční soud nepovažoval podání společné nabídky v tomto případě za kartel. Podle vrchního soudu se tak jednalo o omluvitelný omyl a dotčeným společnostem neměla být uložena žádná sankce.

Fotbalové přenosy

Fotbaloví fanoušci ví, že již po mnoho sezón soutěžní úřady prosazují pro prodej vysílacích práv k fotbalovým soutěžím tzv. no single-buyer pravidlo (zápasy z dané ligy lze shlédnout na programech různých vysílatelů)

Německý soutěžní úřad však při nedávném posuzování marketingového modelu Německé fotbalové ligy pro sezóny 2025/26-2028/29 od uplatňování tohoto pravidla (dočasně) upustil. V současné době jsou totiž vysílací práva pro různé fotbalové soutěže (Liga mistrů, Premier League, Evropská liga apod.) rozdělena mezi více vysílatelů. Mezi vysílateli navíc funguje konkurence, nejen pokud jde o vysílané fotbalové ligy, ale i v oblasti inovací (všichni mimo jiné provozují OTT). Pokud by k obdobnému rozložení lig pro další cyklus nedošlo, obnovil by soutěžní úřad aplikaci no single-buyer pravidla.

Fotbalovými vysílacími právy se zabýval i nizozemský soutěžní úřad. Několik potenciálních zájemců si stěžovalo, že asociace nizozemských fotbalových klubů Eredivisie CV prodala vysílací práva k nizozemské nejvyšší fotbalové lize pro roky 2025-2030 bez transparentního, veřejného a nediskriminačního tendru stávajícímu vysílateli, ESPN (patřící do skupiny Disney). Nizozemský soutěžní úřad však případ uzavřel s tím, že prozatím nevidí důvod dohodu mezi Eredivisie a ESPN považovat za protisoutěžní.

Připomínáme, že i v Česku se ÚOHS před nedávnem také zabýval podmínkami prodeje vysílacích a bettingových práv v oblasti nejvyšších soutěží ve fotbale a v hokeji a tyto podmínky aktivně svými připomínkami ovlivnil. 

Zneužívání dominantního postavení v síťových sektorech

Síťové sektory jsou sice velmi různorodé, ale jedno mají společné: přirozenou tendenci k monopolizaci určitých trhů. Proto na nich soutěžní úřady pravidelně šetří možné zneužití dominantního postavení.

Evropská komise (EK) obvinila Public Power Corporation (PPC), největšího řeckého dodavatele elektřiny, že elektřinu vyrobenou v tepelných elektrárnách prodával na velkoobchodním trhu za ceny nižší, než jsou jeho variabilní náklady. Tímto jednáním, které může naplňovat znaky zneužití dominance ve formě tzv. predátorských cen, měl vytlačit své konkurenty z trhu. Kromě toho prý jednání PPC odrazovalo od investic do alternativních ekologických zdrojů elektřiny.

Rakouský soutěžní úřad pak obvinil Österreichische Post (ÖP) z diskriminačních cen na trhu doručování adresných reklamních zásilek. Diskriminační jednání má spočívat v tom, že ÖP poskytovala konsolidátorům zásilek nižší roční prémie a slevy než přímým odesílatelům. Tím byla omezena cenová soutěž mezi konsolidátory a ÖP.

Čeho se při spojování vyvarovat

V rámci notifikace spojení a další komunikace se soutěžním úřadem je třeba zajistit, aby byly úřadu předloženy všechny vyžádané informace, a tyto byly pravdivé a úplné

Poté, co povolil akvizici výrobce munice Expal Systems, zjistil španělský soutěžní úřad, že nabyvatel Rheinmetall v rámci notifikace neuvedl všechny trhy, na které mělo spojení dopad. Navíc poskytl i některé zavádějící informace. Nyní mu hrozí pokuta až do výše 5 % ročního obratu celé skupiny.

Pokud je spojení povoleno se závazky, musí být závazky ve stanovené lhůtě splněny – a to i v případě, že nastane zcela nepředvídatelná a výjimečná situace, která zásadně ovlivní podnikání spojením vzniklého subjektu. 

V dubnu 2023 ÚOHS uložil společnosti XLCEE-Holding (XXXLutz) pokutu ve výši 20 mil. Kč, protože ve lhůtě neprodala jednu z prodejen Kika, k čemuž se v rámci řízení o povolení akvizice Kika Nábytek zavázal. Předseda ÚOHS uznal, že pandemie COVID-19 byla výjimečnou situací, a ačkoliv nemohla vést ke zproštění se odpovědnosti, představovala alespoň polehčující okolnost. Z tohoto důvodu snížil pokutu o více než 96 % na 324.000 Kč.

A je třeba se vyvarovat i předčasného uskutečnění spojení (gun jumping). Za určitých okolností jsou však soutěžní úřady ochotny uznat výjimku a povolit uskutečnění fúze ještě před jeho schválením (psali jsme o tom naposledy zde)

V únoru slovenský Protimonopolný úrad (PMÚ) takovou výjimku udělil provozovateli čerpacích stanic OMV Slovensko v rámci řízení o povolení převzetí čerpacích stanic Benzinol. OMV požádal o povolení k provedení některých neodkladných opatření. PMÚ povolení udělil, i proto, že se opatření netýkala žádné z čerpacích stanic, u nichž ještě probíhala ověření možného negativního dopadu akvizice na soutěž.

Určování cen pro další prodej opět na scéně

Na závěr upozorňujeme, že soutěžní úřady i nadále považují určování cen pro další prodej za protisoutěžní a některé pak boj s těmito praktikami mají dokonce za svou prioritu. 

Polský soutěžní úřad uložil dovozci a prodejci černého uhlí Atex pokutu ve výši 2,5 mil. PLN (cca 14,7 mil. Kč) za stanovování pevných prodejních cen smluvním prodejcům. Atex uzavřel se svými obchodními partnery smlouvu označenou jako obchodní zastoupení. Zřejmě proto, že věděl, že na smlouvy o pravém obchodním zastoupení se soutěžní právo nevztahuje. Jenže soutěžní úřad zjistil, že smlouvy v tomto případě nesplňovaly požadavky na obchodní zastoupení. Proto se na určování cen pro další prodej v takovém smluvním vztahu zákonný zákaz vztahoval. 

Související články