Dekorativní pozadí stránky

Nová evropská pravidla na ochranu spotřebitele

Nová evropská pravidla na ochranu spotřebitele

Konec falešným (nepravým) slevám?

Nová směrnice (EU) 2019/2161 přináší pozitivní změny v pravidlech pro označování cen zboží. Veškerá oznámení o slevě z aktuální ceny zboží budou nově muset uvádět předchozí cenu, kterou obchodník uplatňoval alespoň po dobu 30 dní před uplatněním slevy z ceny. Cílem tohoto opatření je, aby nebylo možné bez povšimnutí spotřebitele účelově hýbat s cenou těsně před poskytnutím příslušné slevy (obchodníci tak v praxi činí, zejména v oblasti e-commerce, aby byla na první pohled poskytována „větší“ sleva než odpovídá skutečnosti). Členské státy ovšem mohou stanovit výjimku například pro zboží podléhající rychlé zkáze.

Klamavé obchodní praktiky

Mezi klamavé obchodní praktiky je nově zařazena tzv. dvojí kvalita zboží (tedy nikoliv jen dvojí kvalita potravin, ale jakéhokoliv zboží), která zahrnuje „jakékoliv uvádění zboží na trh v jednom členském státě jako zboží totožné se zbožím uváděným na trh v jiných členských státech, ačkoliv takové zboží má podstatně odlišné složení nebo znaky, není-li to odůvodněno oprávněnými a objektivními faktory“. V této souvislosti bude zejména zajímavé sledovat, jak bude kontrolními orgány v praxi vykládáno poměrně vágní slovní spojení „podstatně odlišné“, o čemž jsme již v loňském roce naše čtenáře informovali v tomto článku.

Mezi další zakázané klamavé obchodníky praktiky patří například zákaz skryté reklamy při vyhledávání na internetu, zákaz neověřeného zveřejňování recenzí spotřebitelů či zákaz podávání a zadávání falešných či zkreslených spotřebitelských recenzí – i v tomto případě se jedná o běžnou praxi řady prodejců.

Navýšení pokut a harmonizovaná sankční kritéria

Směrnice dále přináší novinku v podobě navýšení pokut za porušení právních předpisů o ochraně spotřebitele, když ukládá členským státům, aby zajistily maximální výši pokuty za porušení ustanovení o ochraně spotřebitele alespoň ve výši 4 % ročního obratu obchodníka (v ČR lze nyní uložit pokutu pouze do výše 5.000.000 Kč). Podobně je pokuta konstruována také v celé řadě jiných právních předpisů a zdá se, že takto nastavená plní svoji preventivní funkci. Za účelem sblížení pravidel pro uplatňování sankcí se také zavádí společná pomocná a orientační kritéria pro ukládání sankcí.

Závěr

Nová směrnice přináší více práv spotřebitelům, ale také více povinností obchodníkům, zejména provozovatelům e-shopů. Členské státy by nyní měly zapracovat směrnici do svých právních předpisů do 28. listopadu 2021 (k vymahatelnosti nově zavedených opatření nicméně dojde nejdříve od 28. května 2022). Do příštího roku tak u nás v Čechách můžeme očekávat mimo jiné související novelu zákona o ochraně spotřebitele.

Na zákaz dvojí kvality, který je v současnosti paralelně projednáván v lehce upraveném znění v Poslanecké sněmovně ČR v rámci novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích, se zaměříme ve zvláštním článku příště.

Zdroje článku

Související články
Počítačové hry a spotřebitelské právo – na co si dát pozor jako hráč či vývojář?
Michal Kandráč, Robert Nešpůrek, Lukáš Jakoubek, Diana Gregová, Tomáš Lupač

Počítačové hry a spotřebitelské právo – na co si dát pozor jako hráč či vývojář?

Málokdo tuší, že také při vývoji a hraní počítačových her je potřeba respektovat předpisy na ochranu spotřebitele. Nestává se to často, ale i v České republice jsme se setkali s tím, že inspektoři České obchodní inspekce prováděli kontrolu, zda počítačová hra neporušuje spotřebitelská práva. Na co s