Dekorativní pozadí stránky

Může spotřebitel odstoupit od smlouvy, přestože z matrace odstraní ochrannou fólii?

Může spotřebitel odstoupit od smlouvy, přestože z matrace odstraní ochrannou fólii?

Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) ve věci C-681/17 slewo - schlafen leben wohnen GmbH v. Sascha Ledowski  odpovídal na předběžnou otázku německého spolkového soudního dvora, zda může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v případě on-line nákupu matrace, jejíž ochrannou fólii spotřebitel po dodání odstranil. Zejména se SDEU zabýval otázkou, zda uvedený případ nenaplní předpoklady pro uplatnění výjimky upravené směrnicí o ochraně spotřebitele (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů) („Směrnice“), která vylučuje právo na odstoupení od smlouvy, pokud jde o „zboží v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto obalu vyňal“.

Uvedená výjimka byla transponována také do českého právního řádu. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, říká, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit. Tato výjimka, i vzhledem k rozhodovací praxi v České republice, obecně dopadá pouze na zboží, které je z hygienických a zdravotních důvodů zabaleno a u kterého hrozí, že takové zboží již nemůže být znovu použito třetí osobou, a z tohoto důvodu nemůže být uvedeno na trh.

Pouhá skutečnost, že zboží je zabaleno a spotřebitelem rozbaleno, možnost odstoupení od smlouvy podle Směrnice nevylučuje.

SDEU v této věci v březnu 2019 konstatoval, že na matraci se nevztahuje dotčená výjimka z práva na odstoupení od smlouvy, jelikož matrace není pouze z důvodu, že mohla být případně použita, zjevně nevhodná pro její další použití. SDEU poukázal například na skutečnost, že jedna a tatáž matrace slouží po sobě následujícím hostům v hotelu, existuje trh s použitými matracemi a existují způsoby, jak matrace, které byly již použity, důkladně vyčistit.

V tomto ohledu přirovnal SDEU matraci k oděvu, tedy kategorii zboží, pro kterou Směrnice výslovně stanoví možnost vrácení po vyzkoušení. I v případě přímého kontaktu zboží s lidským tělem existují možnosti, jak zboží opět přivést do stavu vhodného pro jeho použití třetí osobou, aniž jsou ohroženy požadavky na ochranu zdraví nebo hygieny. Aby se však spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně.

V praxi se může stát, že spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy poté, co zboží používal v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. SDEU zdůrazňuje, že v tomto případě by spotřebitel neměl pozbýt své právo odstoupit od smlouvy, měl by však odpovídat za případné snížení hodnoty tohoto zboží.

Závěrem lze shrnout, že pro matraci se uplatní stejná pravidla jako například pro oděv. Není problém, je-li z matrace odstraněna fólie za účelem jejího vyzkoušení, stejně tak není problém, je-li oděv vyjmut z obalu a zákazníkem vyzkoušen. Je však potřeba dbát na to, aby míra zkoušení odpovídala tomu, jak by spotřebitel matraci zkoušel za obvyklých podmínek v kamenném obchodě.

 

Související články
Počítačové hry a spotřebitelské právo – na co si dát pozor jako hráč či vývojář?
Michal Kandráč, Tomáš Lupač, Lukáš Jakoubek, Diana Gregová, Robert Nešpůrek

Počítačové hry a spotřebitelské právo – na co si dát pozor jako hráč či vývojář?

Málokdo tuší, že také při vývoji a hraní počítačových her je potřeba respektovat předpisy na ochranu spotřebitele. Nestává se to často, ale i v České republice jsme se setkali s tím, že inspektoři České obchodní inspekce prováděli kontrolu, zda počítačová hra neporušuje spotřebitelská práva. Na co s